Como negociar o prezo de compra dunha casa

Fixar un orzamento límite, coñecer a situación de venda do barrio ou as condicións nas que está o inmoble son algúns dos trucos para negociar

Pola duración e a contía económica que supón, unha das decisións máis importantes que tomaremos ao longo da nosa vida será a compra dun piso. Adquirir un ben inmoble en propiedade achega a tranquilidade de saber que esa vivenda é nosa e que, por fin, somos independentes e temos un lugar ao que chamar fogar sen as mudanzas periódicas que comporta vivir de alugueiro. Porén, esta adquisición tamén supón un compromiso monetario cunha entidade a moi longo prazo. Por iso, é importante saber como negociar o prezo de compra dunha casa para non quedarmos coa primeira cifra que nos digan.

Negociar o prezo de compra dunha casa non é unha ciencia exacta e ao final depende, en gran medida, da empatía que se consiga establecer entre vendedor e comprador, así como da personalidade de cada un. O interese e a présa por vender e comprar tamén xogarán un papel fundamental. A pesar deste factor “aleatorio”, si que se pode falar dunha serie de factores que, como compradores, nos axudarán a negociar e a acabar conseguindo un prezo de venda próximo ou axustado á nosa idea inicial.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Fixar un orzamento límite

Un dos grandes erros que cometen algúns compradores é non establecer un orzamento límite de compra. Esta cantidade máxima que estamos dispostos a pagar ten que se corresponder coa nosa capacidade e solvencia económica. En moitas ocasións, a xente busca pisos cun prezo por riba da súa capacidade real de pagamento. E no entanto, aínda que conseguen pechar un acordo co vendedor, despois encóntranse coa negativa do banco a concederlles un préstamo bancario que permita facer fronte á compra desexada.

Para evitar a frustración e a decepción que pode provocar o feito de encontrar a casa dos nosos soños, pero despois non conseguir un préstamo que permita comprala, é moito mellor comezar a busca cun orzamento realista. Lembremos que o concepto “casa dos soños” está máis na nosa cabeza que na realidade, polo que levando a cabo unha busca intelixente, seguro que daremos coa vivenda ideal para nós e que poderemos chamar fogar. O prezo que esteamos dispostos a pagar, segundo os expertos, debe corresponder a un 30 % - 35 % do noso orzamento mensual, de xeito que dispoñamos de entre un 65 % - 60 % para pagar o resto de necesidades e gastos imprevistos.

Agora ben, sempre é mellor facer cálculos e fixar o orzamento límite no 35%, xa que, a diferenza das mensualidades de alugueiro, a cota mensual da hipoteca variable está suxeita ás flutuacións do euríbor e sempre hai que contar con que pode subir. Se directamente aceptamos un pagamento mensual que absorba o 40% dos nosos ingresos mensuais, encontrarémonos con dificultades para facer fronte a todos os gastos cotiáns ante calquera imprevisto. Cando teñamos claro o diñeiro límite que podemos pagar, é necesario ir ao banco para que nos dea o visto e prace aos nosos números e para que nos garanta que, se encontrarmos a casa que queremos comprar, somos aptos para adquirir unha hipoteca na entidade.

Facer un estudo da zona e das condicións da vivenda

Unha vez que se ten claro o orzamento límite que se pode pagar, o próximo paso que hai que dar para poder negociar con convicción o prezo de compra dunha casa é analizar o barrio e a situación da vivenda. Isto é fundamental para coñecer o prezo de venda que teñen as casas similares en tamaño, distribución e instalacións, e tamén en función da localización.

Se ao vendedor da casa lle son ofrecidos datos obxectivos e verídicos de que o prezo que el pide está por riba do que se solicita por casas con características similares á súa, será moito máis fácil que razoe e rebaixe o prezo ata situalo próximo ao do resto. Para facer este estudo de mercado hai que valorar aspectos como o estado de habitabilidade da casa, é dicir, se necesita reformas previas á mudanza. Tamén haberá que ter en conta se o edificio dispón de facilidades de accesibilidade, como ascensor e ramplas, ademais de servizos como recollida do lixo, instalacións como garaxe ou rocho, etc. Á hora de negociar o prezo de compra dunha casa, ata a orientación da vivenda pode supor un aforro considerable.

Estudar o vendedor

Aínda que inicialmente poida parecer algo estraño, este punto ten o seu porqué. Se sabemos as circunstancias que levaron o propietario a vender a súa casa, poderemos establecer unha situación de empatía e entendemento que, sen dúbida, inclinarán a balanza de prezos ao noso favor. Ademais, coñecer cantas ofertas adicionais recibiu ou a présa que ten por vender o piso son factores que nos axudarán a levar a negociación ao noso campo.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Como che axuda BBVA Valora a negociar o prezo de compra dunha casa?

BBVA Valora é unha ferramenta dispoñible en bbva.es que che axuda a descubrir canto pode valer a casa que queres. Para facer unha estimación do prezo de venda, BBVA Valora analiza a información catastral do piso xunto coas ofertas publicadas de vivendas semellantes e próximas. A combinación da información de fontes accesibles ao público con algoritmos é a que consegue a estimación do prezo, que en ningún caso é unha estimación oficial (para iso cómpre que un profesional analice a vivenda in situ).

Tamén che axuda a saber como é o barrio no que está situada a través da evolución do prezo estimado de venda por metro cadrado, os tipos de inmobles que se venden nesa zona e o número de vivendas que están á venda. Por último, a ferramenta permíteche coñecer o impacto que tería a compra nas túas finanzas grazas aos simuladores e calculadoras de hipotecas do BBVA.

Se queres comprar unha casa, entra en bbva.es e utiliza BBVA Valora para informarte sobre o prezo estimado e conseguir, así, o mellor prezo de venda e as mellores condicións na túa hipoteca, coas distintas opcións que ofrece o BBVA.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.
Hipotecas - Ferramentas Hipotecas - Ferramentas

Ferramentas de hipotecas

  • Que hipoteca se adapta mellor ás túas necesidades? O noso simulador axudarache a escoller a mellor opción.