Hipoteca Fija BBVA

Sen sorpresas na túa cota

Tipo fixo desde $${tin15} % TIN para 15 anos

$${tae15} % TAE

 

Aplicaremos unha bonificación do 1 % sobre o TIN durante os 6 primeiros meses.

 • Se domicilias a nómina e contratas seguros de fogar e protección de pagamentos co BBVA, as condicións serán desde $${tinDomicilias} % TIN $${taeDomicilias} % TAE.
 • Sen gastos de notaría, xestoría nin rexistro.
 • Sen comisión de apertura.

Financia ata o 80 % da túa casa

 • Poderás solicitar ata o 80 % para a túa vivenda habitual e ata o 70 % para a túa segunda vivenda.

  No caso de que o prezo de mercado e o valor da taxación non coincidan, tómase como referencia o menor dos dous importes.

   

E devólveo ata en 30 anos

 • Podes solicitar un prazo máximo de 30 anos para devolveres a hipoteca. Ten en conta que a idade do titular máis novo con ingresos e o prazo da hipoteca non poderán sumar máis de 70 anos. Por exemplo, se o titular máis novo ten 50 anos, poderá pedir como máximo un prazo de 20 anos.

  No suposto de que o día de pagamento non fose o equivalente do mes ao día da sinatura, o prazo máximo de 30 anos estará dividido en 359 cotas mensuais comprensivas de capital e xuros máis unha cota inicial só de xuros.

Solicitala é así de simple

  1. Calcula a túa cota no simulador.
  2. Completa os teus datos e envía a documentación.
  3. O seguinte paso será taxar o inmoble.
  4. Cando se aprobe a hipoteca, só che quedará asinar ante o notario

  Coñece o detalle do proceso

Mellora o teu tipo de xuro

 • Algúns produtos do BBVA bonifican o tipo de xuro. Contratalos non é obrigatorio, pero poden facer que pagues menos pola túa hipoteca.

  • Seguro Multirrisco Fogar do BBVA vixente e ao corrente de pagamento.
  • Seguro de amortización de préstamo do BBVA en vigor, ao corrente de pagamento e que cubra polo menos a metade do importe da túa hipoteca. Se ese 50 % supera os 150.000 €, basta con esa cantidade.
  • Domiciliación e mantemento dos teus ingresos no BBVA: nómina de máis de 600 € ou pensión de máis 300 €; se es autónomo, só tes que domiciliar a túa cota de autónomos. 

  Lembra que os seguros están suxeitos a aprobación por parte de BBVA Seguros.

Que pasa se elixes un prazo máis corto?

 • O prazo de devolución que elixes para a túa hipoteca condiciona o tipo de xuro, por iso cremos que é bo que vexas varios casos con cifras concretas:
Prazo Tipo de xuro sen bonificación
Prazo

Ata 15 anos

Ver exemplo

Tipo de xuro sen bonificación

Desde $${tin15} % TIN

TAE $${tae15} % a 15 anos

Prazo

Entre 16 e 20 anos

Ver exemplo

Tipo de xuro sen bonificación

Desde $${tin20} % TIN

TAE $${tae20} % a 20 anos

Prazo

Entre 21 e 25 anos

Ver exemplo

Tipo de xuro sen bonificación

Desde $${tin25} % TIN

TAE $${tae25} % a 25 anos

Prazo

Entre 26 e 30 anos

Ver exemplo

Tipo de xuro sen bonificación

Desde $${tin30} % TIN

TAE $${tae30} % a 30 anos

Necesitas máis información?

Tamén che podería interesar

Ser cliente do BBVA

 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.