Calcula canto desgrava un plan de pensións

Como funciona a tributación?

As achegas que realices ao teu plan de pensións durante o ano desgravaranse da túa base impoñible do IRPF ata a menor das seguintes cantidades: 2.000 € ou ben ata o 30 % dos teus rendementos netos do traballo e de actividades económicas. Estas condicións son válidas para residentes en territorio común.

Esta gráfica mostra que, por cada 1.000 € achegados ao teu plan, poderás aforrar ata 240 € na túa seguinte declaración da renda. Á hora de facer o cálculo, tivemos en conta o tipo marxinal de retención do IRPF (un 24 %).

É posible recuperar o teu diñeiro antes da xubilación?

Si, a Lei 26/2014 permite rescatar as achegas a plans de pensións con máis de 10 anos de antigüidade a contar desde 2015. Por exemplo, se contrataches un plan en 2015, a partir de 2025 poderías rescatar o achegado en 2015, en 2016 o achegado en 2026, e así sucesivamente.

Ademais, hai determinados supostos nos que tamén podes recuperar o investimento realizado antes da xubilación: en casos de desemprego, incapacidade, dependencia ou enfermidade grave, entre outros. Pregúntanos a mellor forma de facelo.

Cal é o importe máximo que se pode achegar anualmente a un plan de pensións?

Se queres saber cal é o importe máximo que podes achegar a un plan de pensións nun ano, le este artigo con toda a información sobre iso aquí.

Podes programar achegas periódicas ou facer unha achega puntual

Que é a desgravación?

A desgravación é a redución da base impoñible do IRPF, o que comporta producir un aforro que dependerá do tipo marxinal de cada cliente. A partir de 2016, as achegas que se realicen aos plans de pensións poderán reducir a base impoñible do IRPF en 2.000 €, co límite do 30 % dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas.