Calcula canto desgravan no IRPF as achegas a un plan de pensións

É posible recuperar o teu diñeiro antes da xubilación?

Si, a Lei 26/2014 permite rescatar as achegas a plans de pensións con máis de 10 anos de antigüidade a contar desde 2015. Isto quere dicir que, se contrataches un plan en 2015, poderías rescatar a partir de 2025 o que achegaches en 2015, en 2016 o que achegaches en 2026 e así sucesivamente.

Ademais, hai determinados supostos nos que tamén podes recuperar o investimento realizado antes da xubilación: en casos de desemprego, incapacidade, dependencia ou enfermidade grave, entre outros. Pregúntanos a mellor forma de facelo.

Cal é o importe máximo que se pode achegar anualmente a un plan de pensións?

Se queres saber cal é o importe máximo que podes achegar a un plan de pensións nun ano, le este artigo con toda a información sobre iso aquí.

Podes programar achegas periódicas ou facer unha achega puntual

Necesitas máis información?