Fondos de investimento

Inviste desde 30 €. Escolle entre fondos do BBVA ou fondos doutras xestoras internacionais.
Ata 10.000€ por traer o teu fondo
Traspasa a O BBVA un fondo doutra entidade e obterás ata o 1,5 % do importe traspasado.