Simulador de plans de pensións

Calcula a túa pensión pública, planifica as achegas a un plan de pensións e descubre o teu aforro fiscal.

Calcula o que queres achegar ao teu plan de pensións

Este simulador de pensións é moi útil para planificar as achegas dos plans de pensións e gozar dun bo futuro, podendo seleccionar entre diferentes produtos adaptados a cada perfil e a cada horizonte temporal de xubilación.

Tamén permite estimar a contía das achegas e calcular o aforro fiscal obtido pola referida achega durante o primeiro ano; canto máis achegas se realizan, máis se aforra na próxima declaración da renda. Podendo con iso calcular a pensión de xubilación.

Hai que ter en conta que o importe das achegas que realices ao teu plan de pensións deberá ser ata a menor das seguintes cantidades: 8.000 euros ou o 30 % dos teus rendementos netos do traballo e de actividades económicas. E non se poderán realizar achegas por riba desas cantidades.

Por último, este simulador axuda a estimar o nivel de ingresos que unha persoa terá cando chegue a súa xubilación grazas ao cálculo da pensión (suma da pensión da Seguridade Social, máis unha renda vitalicia ou unha renda financeira estimada do aforro acumulado no seu plan de pensións/EPSV).