Simulador de préstamos para comunidades de propietarios

Co simulador de préstamos para comunidades de propietarios do BBVA, poderás calcular en liña e de forma gratuíta o financiamento de calquera reforma

Calcula o financiamento para reformas de comunidades de propietarios

Máis información

As simulacións efectuadas pola calculadora do Banco de acordo cos datos incluídos polo cliente/usuario teñen meros efectos informativos, polo que non constitúen unha oferta ou recomendación do BBVA para a contratación do produto indicado nel, nin ningún compromiso do BBVA para a súa concesión, nin do cliente/usuario que utilice o simulador para a súa solicitude e/ou contratación.

A información contida no simulador non substitúe nin modifica a contida na documentación precontractual e contractual correspondente a unha solicitude de financiamento. En particular o BBVA facilitará ao cliente/usuario aqueles documentos establecidos pola normativa aplicable.

Para financiamentos de importes ou prazos superiores, así como para a posibilidade de incluír un período de carencia no financiamento, ponte en contacto con calquera oficina do BBVA.