Algunhas dúbidas que che poden xurdir

Para obter a máxima bonificación do tipo de xuro da hipoteca cómpre ter os seguintes produtos:

  • Domiciliar de forma ininterrompida a nómina (mín. 600 €) pensión (mín. 300 €), desemprego ou autónomos no BBVA.
  • Seguro do fogar:
    Ter contratado, vixente e ao corrente de pagamento o seguro multirrisco fogar de BBVA Allianz Seguros.
  • Seguro de amortización de préstamo:
    Ter contratado, vixente e ao corrente de pagamento o seguro de amortización de préstamo con BBVA Seguros que cubra polo menos a metade do importe do teu préstamo hipotecario. Se ese 50,00% supera os 150.000 €, chega con esa cantidade.

Cada 6 meses revisarase se mantés os ingresos e os seguros continúan contratados, vixentes e ao corrente de pagamento. Se non é así, aplicarase o tipo de xuro pactado sen bonificación.