Necesitas máis información?

Para calcular a subrogación dunha hipoteca doutro banco ao BBVA, hai que:

 • Seleccionar o tipo de hipoteca (fixa ou variable).
 • Indicar o diferencial que ten a hipoteca actual.
 • Incluír a cantidade que queda por pagar da hipoteca que se quere subrogar, así como as cotas pendentes.
 • Seleccionar os titulares da hipoteca da que se vai calcular a subrogación.
 • Engadir os ingresos mensuais do titular/es da hipoteca.

Algunhas dúbidas que che poden xurdir

Para obter a máxima bonificación do tipo de xuro da hipoteca cómpre ter os seguintes produtos:

 • Domiciliar de forma ininterrompida a nómina (mín. 600 €) pensión (mín. 300 €), desemprego ou autónomos no BBVA.
 • Seguro do fogar:
  Ter contratado, vixente e ao corrente de pagamento o seguro multirrisco fogar de BBVA Allianz Seguros.
 • Seguro de amortización de préstamo:
  Ter contratado, vixente e ao corrente de pagamento o seguro de amortización de préstamo con BBVA Seguros que cubra polo menos a metade do importe do teu préstamo hipotecario. Se ese 50,00% supera os 150.000 €, chega con esa cantidade.

Cada 6 meses revisarase se mantés os ingresos e os seguros continúan contratados, vixentes e ao corrente de pagamento. Se non é así, aplicarase o tipo de xuro pactado sen bonificación.

Algunhas dúbidas que che poden xurdir

Para obter a máxima bonificación do tipo de xuro da hipoteca cómpre ter os seguintes produtos:

 • Domiciliar de forma ininterrompida a nómina (mín. 600 €) pensión (mín. 300 €), desemprego ou autónomos no BBVA.
 • Seguro do fogar:
  Ter contratado, vixente e ao corrente de pagamento o seguro multirrisco fogar de BBVA Allianz Seguros.
 • Seguro de amortización de préstamo:
  Ter contratado, vixente e ao corrente de pagamento o seguro de amortización de préstamo con BBVA Seguros que cubra polo menos a metade do importe do teu préstamo hipotecario. Se ese 50,00% supera os 150.000 €, chega con esa cantidade.

Cada 6 meses revisarase se mantés os ingresos e os seguros continúan contratados, vixentes e ao corrente de pagamento. Se non é así, aplicarase o tipo de xuro pactado sen bonificación.