Simulador de subrogación de hipoteca

Responde estas preguntas para poder usar a calculadora de subrogación e realizar a simulación de cambio de hipoteca ao BBVA.

Necesitas máis información?

Para calcular a subrogación dunha hipoteca doutro banco ao BBVA, hai que:

  • Seleccionar o tipo de hipoteca (fixa ou variable).
  • Indicar o diferencial que ten a hipoteca actual.
  • Incluír a cantidade que queda por pagar da hipoteca que se quere subrogar, así como as cotas pendentes.
  • Seleccionar os titulares da hipoteca da que se vai calcular a subrogación.
  • Engadir os ingresos mensuais do titular/es da hipoteca.