Hipoteca Variable BBVA

A túa hipoteca, un pouco máis fácil.

Desde euríbor +$${tin1V} % cumprindo as condicións

TAE variable $${taeVa} %

Primeiro ano desde $${tinVaPrimer} % TIN

 • Sen gastos de notaría, xestoría, nin rexistro.
 • Sen comisión de apertura.
 • Pódela pagar ata en 30 anos.

Financia ata o 80 % da túa casa

 • Coa Hipoteca Variable BBVA poderás solicitar ata o 80 % para a túa vivenda habitual e ata o 70 % para a túa segunda vivenda.

  No caso de que o prezo de mercado e o valor da taxación non coincidan, tómase como referencia o menor dos dous importes.

E devólveo en ata 30 anos

 • Podes solicitar un prazo máximo de 30 anos para devolveres a hipoteca. Ten en conta que a idade do titular máis novo con ingresos e o prazo da hipoteca non poderán sumar máis de 70 anos. Por exemplo, se o titular máis novo ten 50 anos, poderá pedir como máximo un prazo de 20 anos.

  No suposto de que o día de pagamento non fose o equivalente do mes no día da sinatura, o prazo máximo de 30 anos estará dividido en 359 cotas mensuais comprensivas de capital e xuros máis unha cota inicial só de xuros.

Solicitala é así de simple

 • Segue estes pasos para solicitar a túa hipoteca variable:

  1. Calcula a túa cota no simulador.
  2. Completa os teus datos e envíanos a documentación.
  3. O seguinte paso será taxar o inmoble.
  4. Cando se aprobe a hipoteca, só che quedará asinar ante o notario.

  Coñece o detalle do proceso

Mellora o teu tipo de xuro

 • Algúns produtos do BBVA bonifican o tipo de xuro da Hipoteca Variable. Contratalos non é obrigatorio, pero poden facer que pagues menos pola túa hipoteca.

  • Seguro Multirrisco Fogar do BBVA vixente e ao corrente de pagamento.
  • Seguro de amortización de préstamo do BBVA en vigor, ao corrente de pagamento e que cubra polo menos a metade do importe da túa hipoteca. Se ese 50 % supera os 150.000 €, basta con esa cantidade.
  • Domiciliación e mantemento dos teus ingresos no BBVA: nómina de máis de 600 € ou pensión de máis de 300 €; se es autónomo, só tes que domiciliar a túa cota de autónomos.

  Lembra que os seguros están suxeitos a aprobación por parte de BBVA Seguros.

Que fai que a túa hipoteca sexa variable?

 • O tipo de xuro da Hipoteca Variable BBVA está composto por unha porcentaxe fixa (o diferencial) e unha variable (o euríbor) que se revisa cada seis meses. 

  Ter contratados produtos complementarios ou cumprir condicións como as que che explicabamos antes pode axudar a reducires o diferencial da túa hipoteca.

IMPORTE INFERIOR OU IGUAL AO 80 %
DO VALOR DE TAXACIÓN DA
VIVENDA E PRAZO ATA 30 ANOS
IMPORTE INFERIOR OU IGUAL AO 80 % DO VALOR DE TAXACIÓN DA VIVENDA E PRAZO ATA 30 ANOS

Euríbor +$${tin1V} % 

TAE variable: $${taeVa} %

Ver exemplo

Necesitas máis información?

Tamén che podería interesar

Ser cliente do BBVA

 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.