Taboleiro de anuncios

Información relativa á contratación de Contas de Pagamento Básica e acceso á gratuidade da Conta.

Podes consultar máis información sobre a Conta de Pago Básica.

 

Índice de documentación de entrega preceptiva (IDEP) para préstamos con garantía hipotecaria sobre unha vivenda (Comunidade Autónoma de Andalucía).

Documento informativo

Tipos de xuro e comisións para descubertos tácitos en contas de depósito e excedidos tácitos en contas de crédito.

Información trimestral sobre comisións e tipos practicados ou ofertados de maneira máis habitual nas operacións máis frecuentes, cos perfís de clientes máis comúns que sexan persoas físicas.

Información sobre tipos de cambio e comisións aplicables ás operacións con billetes estranxeiros e divisas.

Información relativa a cláusulas chan.

Podes consultar máis información sobre cláusulas chan.

Conforme coa normativa do Fondo de Garantía de Depósitos, existe unha dobre cobertura, unha para depósitos e outra para valores. En ambos os dous casos, o importe da garantía é dun máximo de 100.000 €.

Fondo de garantía de depósitos

Dispós de máis información sobre as extensións de operacións ao abeiro das liñas ICO COVID (en virtude do Acordo do Consello de Ministros do 6 de xuño de 2022) neste documento.

Dispós de máis información sobre as extensións de operacións ao abeiro da Liña ICO Ucraína (en virtude do Acordo do Consello de Ministros do 5 de decembro de 2023) neste documento.

Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

Podes consultar máis información sobre o Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

A nosa política de protección de datos persoais actualízase continuamente para adaptarse aos distintos tratamentos de datos que realizamos. Recomendámosche que a revises cada certo tempo, con independencia das posibles comunicacións informativas que realicemos desde o BBVA.

Podes consultar a última versión vixente na seguinte ligazón: Política de protección de datos persoais.