Taboleiro de anuncios

Información contractual

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras con delegación (Carteiras Banca Privada) vixente nesta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos.

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras de patrimonios vixentes a esta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos.  

Consulta a versión 2/2016 do contrato tipo de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento e do contrato de asesoramento en materia de investimentos aos que incorporamos para a túa información, entre outras, as modificacións contractuais derivadas da entrada en vigor da normativa MiFID II. As versións anteriores non son as que o BBVA asina actualmente cos seus clientes. 

Consultar contrato de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento.

Consultar contrato de asesoramento en materia de investimentos.

Tipos de xuro e comisións

Tipos de xuro e comisións para descubertos tácitos en contas de depósito e excedidos tácitos en contas de crédito.

Información trimestral sobre comisións e tipos practicados ou ofertados de maneira máis habitual nas operacións máis frecuentes, cos perfís de clientes máis comúns que sexan persoas físicas.

Condicións de servizos telemáticos e banca por Internet.

Información relativa á contratación de Contas de Pagamento Básica e acceso á gratuidade da Conta.

Para máis información sobre a Conta de Pagamento Básica consulta aquí.

Información relativa aos documentos informativos de comisións de contas.

Podes consultar aquí a listaxe de servizos máis representativos asociados a unha conta.

Información relativa a cláusulas chan.

Para máis información sobre cláusulas chan consulta aquí.

Documento informativo RDL 6/2012 do 9 de marzo de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.

Documento informativo.

Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

Para máis información sobre o Servizo de Traslado de Contas de Pagamento consulta aquí.