Negocio responsable

Integridade, prudencia e transparencia.

Unha nova banca

Facemos negocio responsable e isto implica desenvolver a nosa actividade diaria poñendo ás persoas no centro.

Somos conscientes de que hai moitas cousas que mellorar, pero temos claro que ser rendibles non pasa por facer negocio de calquera xeito.

Por iso falamos de rendibilidade axustada aos principios de integridade, prudencia e transparencia.

En España, negocio responsable significa principalmente:

  • Ofrecer solucións a todas as familias con dificultades no pagamento dos seus préstamos hipotecarios.
  • Apoiar a xeración de emprego e crecemento da economía española, fundamentalmente a través do apoio á pequena e mediana empresa
  • Ter unha relación cos clientes baseada na claridade e a transparencia.

Fondo social Vivenda

O BBVA forma parte das entidades que asinan o convenio para a constitución do Fondo Social de Vivenda, destinado a facilitar o acceso a unha vivenda ás persoas que se encontren en situación de necesidade ou risco social a causa dun desaloxo. 

Estas vivendas ofrécense en alugueiro social a prezos que oscilan entre 150 e 400 € mensuais, cun límite máximo do 30 % dos ingresos netos totais da unidade familiar.

Poden beneficiarse do Fondo Social de Vivenda todas aquelas persoas que fosen desaloxados da súa vivenda habitual a partir de 31 de decembro de 2007. Podes consultar aquí todos os requisitos e documentación necesarios, así coma descargar o formulario de solicitude.

O BBVA adhírese á renovación do Fondo Social de Vivenda en 2024 cunha achega de 250 vivendas en toda España.

Se desexas máis información ou tes algunha dúbida chámanos ao 900 812 532, de luns a domingo desde as 8 ata as 22 h.

Comunicado sobre medidas polo COVID-19 para o Fondo Social de Vivendas

Consulta as medidas sobre o adiamento do pagamento do alugueiro para as familias que habiten en casas do Fondo Social de Vivendas (FSV)

Máis información

Preguntas frecuentes

Que é o Fondo Social de Vivenda?

É un convenio para axudar as persoas que se encontren en situación de necesidade a acceder a unha vivenda de alugamento social.

Quen pode solicitar unha vivenda do Fondo Social?

Calquera persoa que sufrise un desaloxo posterior ao 31 de decembro de 2007 e que se encontre nunha situación de necesidade ou de risco social. 

Que prezo teñen estes alugamentos sociais?

Desde 150 ata 400 € ao mes, cun límite máximo do 30% dos ingresos netos totais da unidade familiar. 

Como contribúe o BBVA ao Fondo Social de Vivenda?

O BBVA adhírese á renovación do Fondo Social de Vivenda en 2024 cunha achega de 250 vivendas en toda España.

Código de boas prácticas

O BBVA adheriuse ao Código de Boas Prácticas establecido polo Real decreto lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos e ás modificacións introducidas pola Lei 1/2013 do 14 de maio e polo Real decreto lei 1/2015, do 27 de febreiro.

O obxectivo é procurar a reestruturación viable da débeda hipotecaria aos titulares de contratos de préstamo ou crédito garantidos con hipoteca inmobiliaria sobre a súa vivenda habitual que padecen extraordinarias dificultades para atender o seu pagamento, ao encontrarse situados no «limiar de exclusión». 

Podes consultar o documento informativo elaborado pola Entidade cun resumo das medidas de protección reguladas no real decreto lei coa finalidade de facilitar aos seus clientes a comprensión destas medidas, os requisitos necesarios para o seu acceso e a documentación necesaria para acreditar os devanditos requisitos. 

Se desexas máis información ou tes algunha dúbida ponte en contacto co teu xestor ou chama a Liña BBVA.

Documento informativo