Simulador de préstamos persoais: calcula o teu préstamo en liña

Descubre o simulador de préstamos do BBVA.

No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Co noso simulador de préstamos poderás escoller o importe, o prazo de devolución, calcular a cota do préstamo e coñecer os xuros.

Tamén poderás realizar o cálculo da cota do préstamo mensual e dos seus xuros e obter información sobre os tipos de xuro TIN (TXN) e TAE e o total de comisións que suporá para coñeceres o importe total debido que habería que devolver

Lembra que a información obtida na simulación dos intereses para o préstamo non constitúe unha oferta, son simplemente informativos para o exemplo proposto.

Condicións Préstamo Persoal Online para clientes

  • Con nómina ou pensión domiciliada no BBVA o prezo será: 7,20 % TIN fixo (TAE 8,27 %)
  • Sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA: 8,20 % TIN fixo (TAE 9,36 %).
  • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,20 % TIN, 8,27 % TAE. Cota mensual: 137,33 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,65 € mensuais. Importe total debido: 13.476,67 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 8,20 % TIN, 9,36 % TAE. Cota mensual: 142,39 €. Comisión de apertura (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,65 € mensuais. Importe total debido: 13.961,23 €. Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Oferta válida ata 31 de agosto de 2020. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Rápido para novos clientes

  • Con nómina ou pensión domiciliada no BBVA o prezo será: 7,20 % TIN fixo (7,57 % TAE).
  • Sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA: 8,20 % TIN fixo (8,64 % TAE).
  • Importe: desde 3.000 € ata 20.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses. 7,20 % TIN, 7,57 % TAE. Cota mensual: 137,33 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Oferta válida ata 31/12/2020. Gastos de correo: 0,65 € mensuais. Importe total debido: 13.246,67 €. Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses. 8,20 % TIN, 8,64 % TAE. Cota mensual: 142,39 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Oferta válida ata 31/12/2020. Gastos de correo: 0,65 € mensuais. Importe total debido: 13,731,23 €. Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.