Simulador de préstamo persoal: calcula a túa cota do préstamo

No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Co noso simulador de préstamos poderás escoller o importe, o prazo de devolución, calcular a cota do préstamo e coñecer os xuros.

Tamén poderás realizar o cálculo da cota do préstamo mensual e dos xuros deste, así como obter información sobre os tipos de xuro TIN e TAE e o total de comisións que suporía para coñeceres o importe total debido que terías que devolver

Lembra que a información obtida na simulación dos intereses para o préstamo non constitúe unha oferta, son simplemente informativos para o exemplo proposto. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Personal Online e Préstamo Coche Online para vehículo con máis de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 7,80% TIN fixo (8,25% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 8,80% TIN fixo (9,33% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,80% TIN, 8,25% TAE. Cota mensual constante: 140,35 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 13.548,84 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 8,80% TIN, 9,33% TAE. Cota mensual constante: 145,47 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 14.039,50 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 15/12/2023. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Personal Coche Online para vehículo con menos de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 6,55% TIN fixo (6,92% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 7,55% TIN fixo (7,98% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 6,55% TIN, 6,92% TAE. Cota mensual constante: 134,11 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.949,24 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,55% TIN, 7,98% TAE. Cota mensual constante: 139,09 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 13.427,66 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 15/12/2023. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Coche Ecolóxico para clientes e novos clientes:

 • Desde 4,80% TIN fixo (5,08% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 5,80% TIN fixo (6,13% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,80% TIN, 5,08% TAE. Cota mensual constante: 125,65 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.137,20 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,80% TIN, 6,13% TAE. Cota mensual constante: 130,44 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.597,40 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 31/10/2023. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Eficiencia Enerxética para clientes e novos clientes:

 • Desde 4,80% TIN fixo (5,08% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 5,80% TIN fixo (6,13% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,80% TIN, 5,08% TAE. Cota mensual constante: 125,65 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.137,20 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,80% TIN, 6,13% TAE. Cota mensual constante: 130,44 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.597,40 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 31/10/2023. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Rápido Online para novos clientes:

 • Desde 5,50% TIN fixo (5,81% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 6,50% TIN fixo (6,86% TAE) sen nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 20.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,50% TIN, 5,81% TAE. Cota mensual constante: 128,99 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.458,31 €. 

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 6,50% TIN, 6,86% TAE. Cota mensual constante: 133,86 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.925,70 €. 

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Condicións exclusivas para contratacións dixitais do préstamo rápido para novos clientes ata 20.000 € e un só titular. O produto non está dispoñible nas oficinas do BBVA. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

No caso de que vostede contrate o Seguro de Protección de Pagamentos, a TAE do seu préstamo podería variar, pois o custo da prima única financiada (PUF) do seguro incluirase no importe do préstamo e afectará ao importe total que se debe.

Este sitio web está protexido por reCAPTCHA e aplícanse as políticas de privacidade e os termos de servizo de Google.