Simulador de préstamos persoais - Calcula en segundos

Poderás realizar o cálculo da cota do préstamo mensual e dos xuros do préstamo, así como obter información sobre os tipos de xuro TIN e TAE e o total de comisións que suporá, para coñecer o importe total que habería que devolver.

Lembra que a información obtida na simulación dos intereses para o préstamo non constitúe unha oferta, son simplemente informativos para o exemplo proposto. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Personal Online e Préstamo Coche Online para vehículo con máis de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 7,80% TIN fixo (8,09% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 8,80% TIN fixo (9,16% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,80% TIN, 8,09% TAE. Cota mensual constante: 140,35 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Importe total debido: 13.473,96 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 8,80% TIN, 9,16% TAE. Cota mensual constante: 145,47 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Importe total debido: 13.964,62 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 30/06/2024. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Personal Coche Online para vehículo con menos de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 6,55% TIN fixo (6,75% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 7,55% TIN fixo (7,82% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 6,55% TIN, 6,75% TAE. Cota mensual constante: 134,11 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Importe total debido: 12.874,36 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,55% TIN, 7,82% TAE. Cota mensual constante: 139,09 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Importe total debido: 13.352,78 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 30/06/2024. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Coche Ecolóxico para clientes e novos clientes:

 • Desde 4,80% TIN fixo (4,91% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 5,80% TIN fixo (5,96% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,80% TIN, 4,91% TAE. Cota mensual constante: 125,65 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Importe total debido: 12.062,32 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,80% TIN, 5,96% TAE. Cota mensual constante: 130,44 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Importe total debido: 12.522,52 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 30/06/2024. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Eficiencia Enerxética para clientes e novos clientes:

 • Desde 4,80% TIN fixo (TAE 4,91%) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 5,80% TIN fixo (TAE 5,96%) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,80% TIN, 4,91% TAE. Cota mensual constante: 125,65 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Importe total debido: 12.062,32 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,80% TIN, 5,96% TAE. Cota mensual constante: 130,44 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Importe total debido: 12.522,52 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 30/06/2024. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Rápido Online para novos clientes:

 • Desde 5,60% TIN fixo (5,746% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 6,60% TIN fixo (6,803% TAE) sen nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 20.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,60% TIN, 5,746% TAE. Cota mensual constante: 129,48 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Importe total debido: 12.429,51 €. 

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 6,60% TIN, 6,803% TAE. Cota mensual constante: 134,36 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Importe total debido: 12.897,91 €. 

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Condicións exclusivas para contratacións dixitais do préstamo rápido para novos clientes ata 20.000 € e un só titular. O produto non está dispoñible nas oficinas do BBVA. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

No caso de que vostede contrate o Seguro de Protección de Pagamentos, a TAE do seu préstamo podería variar, pois o custo da prima única financiada (PUF) do seguro incluirase no importe do préstamo e afectará ao importe total que se debe.

Este sitio web está protexido por reCAPTCHA e aplícanse as políticas de privacidade e os termos de servizo de Google.