Simulador de préstamos persoais: calcula o teu préstamo en liña

No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Co noso simulador de préstamos poderás escoller o importe, o prazo de devolución, calcular a cota do préstamo e coñecer os xuros.

Tamén poderás realizar o cálculo da cota do préstamo mensual e dos xuros deste, así como obter información sobre os tipos de xuro TIN e TAE e o total de comisións que suporía para coñeceres o importe total debido que terías que devolver

Lembra que a información obtida na simulación dos intereses para o préstamo non constitúe unha oferta, son simplemente informativos para o exemplo proposto. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Personal Online e Préstamo Coche Online para vehículo con máis de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 7,20 % TIN fixo (TAE 8,29 %) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 8,20 % TIN fixo (TAE 9,38 %) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,20 % TIN, 8,29 % TAE. Cota mensual constante: 137,33 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 13.486,27 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 8,20 % TIN, 9,38 % TAE. Cota mensual constante: 142,39 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 13.970,83 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Condicións Préstamo Personal Coche Online para vehículo con menos de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 5,95 % TIN fixo (TAE 6,95 %) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 6,95 % TIN fixo (TAE 8,02 %) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,95 % TIN, 6,95 % TAE. Cota mensual constante: 131,17 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 12.894,36 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 6,95 % TIN, 8,02 % TAE. Cota mensual constante: 136,09 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 13.366,41 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Condicións Préstamo Eficiencia Enerxética e Préstamo Coche Ecolóxico para clientes:

 • Desde 4,95 % TIN fixo (TAE 5,23 %) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 5,95 % TIN fixo (TAE 6,28 %) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,95 % TIN, 5,23 % TAE. Cota mensual constante: 126,36 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 12.202,76 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,95 % TIN, 6,28 % TAE. Cota mensual constante: 131,17 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 12.664,36 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata 31 de xullo de 2022. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Rápido Online para novos clientes:

 • Desde 4,45% TIN fixo (4,71% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 5,45% TIN fixo (5,75% TAE) sen nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 20.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,45% TIN, 4,71% TAE. Cota mensual constante: 124 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 11.975,96 €. 

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,45% TIN, 5,75% TAE. Cota mensual constante: 128,75 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,75 € mensuais. Importe total debido: 12.432,35 €. 

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Condicións exclusivas para contratacións dixitais do préstamo rápido para novos clientes ata 20.000 € e un só titular, realizadas do 25 de agosto ao 25 de outubro de 2022. O produto non está dispoñible nas oficinas do BBVA. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

No caso de que vostede contrate o Seguro de Protección de Pagamentos, a TAE do seu préstamo podería variar, pois o custo da prima única financiada (PUF) do seguro incluirase no importe do préstamo e afectará ao importe total que se debe.

Este sitio web está protexido por reCAPTCHA e aplícanse as políticas de privacidade e os termos de servizo de Google.