Simulador de préstamos persoais: calcula o teu préstamo en liña

Descubre o simulador de préstamos do BBVA.

No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Co noso simulador de préstamos poderás elixir o importe e o prazo de devolución, calcular cal sería a cota mensual e coñecer os intereses do teu préstamo.

Tamén poderás realizar o cálculo dos intereses do préstamo e obter información sobre os tipos de xuro TIN e TAE e o total de comisións que suporá de cara a coñecer o importe total a devolver debido.

Lembra que a información obtida na simulación dos intereses para o préstamo non constitúe unha oferta, son simplemente informativos para o exemplo proposto.

Oferta válida ata o 10/01/20. Financiamento suxeito a previa aprobación do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Con nómina ou pensión domiciliada en O BBVA o prezo será: 7,20 % TIN fixo (desde 8,15 % TAE ata 10,46 % TAE).

Sen nómina nin pensión domiciliada en O BBVA: 8,20 % TIN fixo (desde 9,24 % TAE ata 11,57 % TAE).

Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada en O BBVA para importe de 25.000€ a 96 meses. 7,20 % TIN, 8,18 % TAE. Cota mensual: 343,34€. Comisión de apertura sobre o importe prestado (2,30%): 575€. Gastos de correo: 0,65 € mensuais. Importe total debido: 33.597,60€.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada en O BBVA para importe de 25.000€ a 96 meses. 8,20 % TIN, 9,27 % TAE. Cota mensual: 355,96€. Comisión de apertura (2,30%): 575€. Gastos de correo: 0,65 € mensuais. Importe total debido: 34.810,04€. Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1% se o supera.