Simulador de préstamo para coche: calcula en liña

Estás a pensar en cambiar de coche? No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Descubre co noso simulador de préstamos para coche en liña como sería o teu préstamo: Só tes que escoller a cantidade que necesitas e o prazo de devolución para calcular o préstamo para o teu coche novo ou usado e obter os xuros e o importe total do préstamo. 

No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Co noso simulador de préstamos poderás escoller o importe, o prazo de devolución, calcular a cota do préstamo e coñecer os xuros.

Tamén poderás realizar o cálculo da cota mensual e dos xuros do préstamo, así como obter información sobre o tipo de xuro nominal (TIN), da TAE e de comisións, para coñecer o importe total que terías que devolver.

Lembra que a información obtida da simulación do préstamo non constitúe unha oferta, é simplemente informativa para o exemplo proposto.

Condicións Préstamo Persoal Online para clientes

  • Con nómina ou pensión domiciliada no BBVA o prezo será: 7,20 % TIN fixo (TAE 8,28 %)
  • Sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA: 8,20 % TIN fixo (TAE 9,37 %).
  • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
  • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe amortizado do 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e do 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,20 % TIN, 8,28 % TAE. Cota mensual constante: 137,33 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,70 € mensuais. Importe total debido: 13.476,67 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 8,20 % TIN, 9,37 % TAE. Cota mensual constante: 142,39 €. Comisión de apertura (2,30 %): 230 €. Gastos de correo: 0,70 € mensuais. Importe total debido: 13.966,03 €. Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Oferta válida ata 31 de outubro de 2021. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Rápido para novos clientes

  • Con nómina ou pensión domiciliada no BBVA o prezo será: 3,75 % TIN fixo (3,97 % TAE).
  • Sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA: 4,75 % TIN fixo (5,00 %TAE).
  • Importe: desde 3.000 € ata 20.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 3,75 % TIN, 3,97 % TAE. Cota mensual constante: 120,73 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,70 € mensuais. Importe total debido: 11.657,64 €. Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,75 % TIN, 5,00 % TAE. Cota mensual constante: 125,41 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,70 € mensuais. Importe total debido: 12.106,82 €. Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

En ambos os supostos, en caso de que vostede contrate o Seguro de Protección de Pagamentos, a TAE do seu préstamo podería variar, pois o custo da prima única financiada (PUF) do seguro incluirase no importe do préstamo e afectará ao importe total debido.

Condicións exclusivas para contratacións dixitais do Préstamo Rápido para novos clientes ata 20.000 € e un só titular, realizadas de 13 de outubro a 15 de decembro de 2021. O produto non está dispoñible nas oficinas do BBVA. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Este sitio web está protexido por reCAPTCHA e aplícanse a política de privacidade e os termos de servizo de Google.