Simulador de préstamos para coche: Calcula o teu financiamento en liña.

Estás pensando en comprar ou cambiar de coche? No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Co simulador de préstamos para coche en liña poderás coñecer mellor como sería o teu préstamo: só tes que elixir a cantidade que necesitas e o prazo de devolución para calcular o mellor préstamo para o teu coche novo ou usado, e obter os xuros e o importe total do préstamo.

No BBVA pomos ao teu alcance o financiamento que necesitas. Co noso simulador de préstamos para coche poderás elixir o importe, o prazo de devolución, calcular a cota do financiamento e coñecer os xuros.

Tamén poderás realizar o cálculo da cota mensual e dos xuros do préstamo, así como obter información sobre o tipo de xuro nominal (TIN), da TAE e de comisións, para coñecer o importe total que terías que devolver.

Lembra que a información obtida da simulación do préstamo non constitúe unha oferta, é simplemente informativa para o exemplo proposto. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Coche Online para vehículo con menos de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 7,70% TIN fixo (8,14% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 8,70% TIN fixo (9,22% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,70% TIN, 8,14% TAE. Cota mensual constante: 139,85 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 13.500,04 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 8,70% TIN, 9,22% TAE. Cota mensual constante: 144,95 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 13.990,13 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 15/12/2023. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Personal Coche Online para vehículo con menos de 3 anos de antigüidade para clientes:

 • Desde 6,45% TIN fixo (6,81% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 7,45% TIN fixo (7,87% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 6,45% TIN, 6,81% TAE. Cota mensual constante: 133,62 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.901,96 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 7,45% TIN, 7,87% TAE. Cota mensual constante: 138,59 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado (0%): 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 13.379,18 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 15/12/2023. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Coche Ecolóxico para clientes e novos clientes:

 • Desde 4,80% TIN fixo (5,08% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 5,80% TIN fixo (6,13% TAE) sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 75.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 4,80% TIN, 5,08% TAE. Cota mensual constante: 125,65 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.137,20 €.

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,80% TIN, 6,13% TAE. Cota mensual constante: 130,44 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.597,40 €.

Cálculos baseados en que o préstamo se formaliza o último día do mes.

Oferta válida ata o 30/09/2023. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicións Préstamo Rápido Coche Online para novos clientes

 • Desde 5,50% TIN fixo (5,81% TAE) con nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Ata 6,50% TIN fixo (6,86% TAE) sen nómina ou pensión domiciliada no BBVA.
 • Importe: desde 3.000 € ata 20.000 €. Prazo: desde 2 anos ata 8 anos. Pagamento da cota mensual: no último día de cada mes.
 • Comisión de cancelación anticipada total ou parcial sobre o importe pendente de cancelar: 0,50 % se o prazo pendente de pagamento non supera os 12 meses e 1 % se o supera.

Exemplo con nómina ou pensión domiciliada no BBVA para importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 5,50% TIN, 5,81% TAE. Cota mensual constante: 128,99 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.458,31 €. 

Exemplo sen nómina nin pensión domiciliada no BBVA para un importe de 10.000 € a 96 meses (8 anos). 6,50% TIN, 6,86% TAE. Cota mensual constante: 133,86 €. Comisión de apertura sobre o importe prestado: 0 €. Gastos de correo: 0,78 € mensuais. Importe total debido: 12.925,70 €. 

Cálculos baseados en que o préstamo para coche se formaliza o último día do mes.

Condicións exclusivas para contratacións dixitais do préstamo rápido para novos clientes ata 20.000 € e un só titular. O produto non está dispoñible nas oficinas do BBVA. Financiamento suxeito á aprobación previa do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

No caso de que vostede contrate o Seguro de Protección de Pagamentos, a TAE do seu préstamo podería variar, pois o custo da prima única financiada (PUF) do seguro incluirase no importe do préstamo e afectará ao importe total que se debe.

Este sitio web está protexido por reCAPTCHA e aplícanse a política de privacidade e os termos de servizo de Google.