Tarifas

Tarifas de comisións, condicións e gastos repercutibles aos clientes

Para poder ver correctamente a información anual facilitamos a descarga gratuíta do programa Acrobat Reader.
 
Índice: En vigor desde o 23.03.2011
 

(26 kb)-- 00 - Condicións xerais a tarifa para operacións en euros no mercado nacional

(62 kB)-- 01 - Cobramento, devolución e reclamación de efectos

(25 kB)-- 02 - Gastos de protesto e declaración de non-pagamento de efectos comerciais

(36 kB)-- 03 - Negociación, compensación e devolución de cheques

(43 kB)-- 05 - Servizos de pagamento: Ordes de entidades para o cargo de domiciliacións, cesión de recibos domiciliados e devolucións

(57 kB)-- 06 - Servizos de pagamento: Transferencias e outras ordes de pagamento (EEE). Pagamento de nóminas

(40 kB)-- 08 - Preavais, avais e outras

(56 kB)-- 09 - Contas e financiamento

(51 kB)-- 10 - Servizos de pagamento: Contas correntes e de aforro

(25 kB)-- 11 - Servizos de pagamento: Conta corrente de centralización de fondos

(50 kB)-- 12 - Servizos de banca electrónica

(35 kB)-- 13 - Leasing

(34 kB)-- 15 - Cheques e outros documentos de pagamento garantido

(37 kB)-- 16 - Caixas de alugamento e custodia doutros depósitos

(78 kB)-- 17 - Servizos de pagamento: Tarxetas de crédito, tarxetas de débito, tarxetas pregagamento e diñeiro electrónico

(91 kB)-- 18 - Servizos prestados diversos

(91 kB)-- 20 - Operacións e servizos do mercado de valores

(36 kB)-- 21 - Factoring e Confirming BBVA

(46 kB)-- 22 - Servizos de pagamento: Servizos agrupados - Contas claras

(43 kB)-- 23 - Servizos de pagamento: Servizos agrupados - Negocios

(26 kB)-- 24 - Depósitos a prazo

(27 kB)-- 50 - Condicións xerais da tarifa para operacións en moeda estranxeira

(37 kB)-- 51 - Preavais, avais e outras garantías, sobre estranxeiro

(35 kB)-- 52 - Créditos simples e documentarios, aceptacións, standby, isp98 e ordes de pagamento contra documentos, sobre estranxeiro

(36 kB)-- 54 - Remesas simples e documentarias tomadas en negociación ou xestión de cobramento en moeda estranxeira

(40 kB)-- 55 - Créditos documentarios, cartas de crédito, standby, isp98 e ordes de pagamento documentarias do estranxeiro

(26 kB)-- 56 - Prestamos financeiros e financiamentos en divisas

(25 kB)-- 57 - Operacións con billetes estranxeiros e divisas

(24 kB)-- 59 - Operacións de divisas a prazo

(24 kB)-- 60 - Opcións sobre divisas

(23 kB)-- 61 - Domiciliacións e tramitacións varias en moeda estranxeira

(28 kB)-- 62 - Gastos de xestión e información en moeda estranxeira

(23 kB)-- 63 - Operacións de compensación en moeda estranxeira

(26 kB)-- 64 - Servizos de pagamento: Contas en moeda estranxeira

(56 kB)-- 65 - Contas de crédito, préstamos, efectos financeiros, excedidos en conta de crédito e anticipos sobre efectos ou certificacións en moeda estranxeira

(24 kB)-- 66 - Mercado de futuros (en divisa)

(49 kB)-- 67 - Servizos de pagamento: Transferencias co exterior excluído (EEE) e transferencias en moeda estranxeira no mercado interior.

(30 kB)-- 68 - Cheques e travellers cheques en moeda estranxeira

(26 kB)-- 69 - Servizos de pagamento: envío de diñeiro