Accesibilidade

O BBVA conta cunha política de responsabilidade social corporativa orientada a xerar un impacto positivo na sociedade, buscando que ninguén quede atrás no noso propósito de pór ao alcance de todos as oportunidades desta nova era.

A accesibilidade e o deseño universal das nosas canles dixitais son fundamentais para conseguir este propósito favorecendo a inclusión financeira. Por iso, no BBVA estamos traballando activamente para alcanzar o nivel óptimo de accesibilidade segundo as pautas WCAG 2.1 (Web Content Accesibility Guidelines), nivel AA, definidas polo grupo de traballo WAI (Web Accesibility Initiative) do W3C (World Wide Web Consortium).

Queremos eliminar calquera barreira de accesibilidade con que poidan encontrarse os usuarios, tanto do noso web como da nosa app, polo tanto, incorporamos aos nosos procesos de traballo o enfoque necesario para conseguilo e aplicámolo a ámbitos como os seguintes:

  • Contrastes de cor segundo as ratios definidas no estándar.
  • Uso e coherencia de encabezamentos, botóns e ligazóns.
  • Semántica e aplicación do estándar WAI-ARIA nos elementos complexos de interacción.
  • Navegación por teclado ou co uso de axudas técnicas como lectores de pantalla.
  • Pautas de linguaxe clara e comprensible.

Debido ao gran volume das nosas páxinas e funcionalidades, seguimos traballando para atinxir e manter os niveis de accesibilidade na maior parte das nosas operativas.

No BBVA creamos oportunidades e querémolas pór ao alcance de todos.