Accesibilidade

Símbolo internacional de accesibilidade

O BBVA conta cunha política de responsabilidade social corporativa orientada a xerar un impacto positivo na sociedade, buscando que ninguén quede atrás no noso propósito de pór ao alcance de todos as oportunidades desta nova era.

O noso compromiso coa accesibilidade e o deseño universal levounos a impulsar numerosas iniciativas para eliminar calquera barreira de accesibilidade que poidan encontrar os usuarios.

Selo ILUNION de accesibilidade: banca en liña móbil BBVA

Ilunion certificou co seu Selo Ilunion de Accesibilidade o traballo realizado en eliminar as barreiras na nosa banca en liña de particulares, tanto na versión web como na aplicación móbil.

Banca en liña, aplicación móbil e web

A accesibilidade e o deseño universal das nosas canles dixitais son fundamentais para conseguir este propósito favorecendo a inclusión financeira. Por iso, no BBVA estamos traballando activamente para acadar o nivel óptimo de accesibilidade segundo as pautas WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), nivel AA.

  • Queremos eliminar calquera barreira de accesibilidade que poidan encontrar os usuarios, e por iso incorporamos aos nosos procesos de traballo o enfoque necesario para conseguilo:
  • Navegación por teclado ou co uso de axudas técnicas como lectores de pantalla.
  • Contrastes de cor segundo as ratios definidas no estándar.
  • Uso e coherencia de encabezamentos, botóns e ligazóns. Semántica e aplicación do estándar WAI-ARIA nos elementos complexos de interacción.
  • Pautas de linguaxe clara e comprensible.

Debido ao gran volume das nosas páxinas e funcionalidades, seguimos traballando para atinxir e manter os niveis de accesibilidade na maior parte das nosas operativas.

Caixeiro fácil

Cada vez son máis os caixeiros da nosa rede que poden ser usados cunha interface simplificada e guiada por audio.

Caixeiro de alto contraste

Xa está dispoñible nos nosos caixeiros a interface de alto contraste que facilita o uso a persoas con baixa visión ou baixo as condicións ambientais que o requiran.
Imaxe da funcionalidade de alto contraste nos caixeiros BBVA

Caixeiro sen contacto

Desde a nosa aplicación móbil podes facer unha retirada de diñeiro en caixeiro e, se o desexas, terás asistencia auditiva co teu lector de pantalla no momento da retirada.

Linguaxe clara

Seguimos traballando nos nosos contratos e fichas de produtos para facelos máis comprensibles. Ademais, cada vez son máis os documentos PDF accesibles e utilizables con asistencias técnicas como lectores de pantalla.

No BBVA creamos oportunidades e querémolas pór ao alcance de todos.