Canto custa taxar un piso?

A situación da vivenda, o traslado ata o lugar, se o taxador necesita recompilar información adicional, etc. Moitos factores inflúen no custo final.

Unha taxación inmobiliaria é un proceso polo que un taxador homologado polo Banco de España (BdE) determina o valor dunha vivenda no mercado. Os documentos derivados da taxación son moi importantes para a compra dun piso, xa que o importe de financiamento que ofrece o banco é fixado de acordo co valor de taxación. Polo tanto, este non é só un trámite obrigatorio, senón algo fundamental para obter unha hipoteca.

Taxar un piso serve para dúas cousas fundamentalmente: en primeiro lugar, a entidade bancaria asegúrase do valor real que ten o inmoble no mercado inmobiliario. Isto garántelle ao banco que, en caso de falta de pagamento do cliente hipotecado, e se se hipotecou a vivenda, poderá cubrir a débeda. En segundo lugar, a taxación serve para establecer o importe de financiamento que concederá o banco. En xeral, o importe de financiamento adoita ser de ata o 80% do valor da taxación. Se se trata de hipotecas de segundas vivendas, o importe adoita ser algo inferior.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Factores que inflúen no prezo de taxación e documentos necesarios para facela

Determinar canto custa taxar un piso é algo complexo xa que o prezo de compravenda non está regulado por lei.

As taxacións realizadas por taxadores homologados adoitan moverse nunha pinza de prezos, os factores que inflúen no custo final de taxación son os seguintes:

 • A situación da vivenda: non é o mesmo taxar un piso en Madrid que nunha pequena vila.
 • Se o taxador necesita recompilar información adicional, como notas rexistrais ou planos.

É importante coñecer os documentos que temos que achegar para que realicen a taxación. Facilitar todos os papeis necesarios, e evitar que o taxador teña que buscalos, pode servir para aforrar gastos, pero é conveniente que o confirmes co taxador que che vaia facer a valoración/taxación do inmoble.

Algúns documentos que cómpre ter a man:

 • A escritura da propiedade.
 • Os planos do inmoble.
 • Se se trata dun edificio en construción, fotocopia da licenza de obras e proxecto visado polo colexio e o concello correspondente.
 • En caso de que se desexe construír a vivenda nun terreo edificable, a cédula ou consulta urbanística por escrito e o plano catastral ou parcelario.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Proceso oficial de taxación inmobiliaria

As persoas interesadas en solicitar unha hipoteca tamén poden escoller un taxador, pero é obrigatorio que estea homologado. Os taxadores deben obter e conservar unha homologación, que entrega o Banco de España, e, polo tanto, para que a taxación sexa aceptada polo banco que concederá a hipoteca, cómpre que sexa un taxador homologado quen realice a taxación.

No documento de taxación débense anexar seis testemuños (valoracións de inmobles de similares características pola mesma zona para tomar como referencia).

Agora ben, non existe un só método de taxación e, sempre que cumpran coas premisas anteriores para estar homologadas, as taxacións pódense facer de catro formas distintas:

 • Comparación: consiste en comparar a vivenda que se quere taxar con outros inmobles de características similares. É o método máis usado.
 • Residual: utilízase cando non existen suficientes vivendas parecidas á que se vai taxar. Consiste en coller o valor do inmoble coa construción finalizada e restarlle os gastos que se investiron para a súa finalización.
 • Actualización de rendas: é o método máis usado para taxar inmobles susceptibles de producir rendas, dereitos de superficie, concesións administrativas, servidumes, usufrutos, compromisos de compra a prazos… Custo: consiste en calcular o custo de reposición da vivenda que se está taxando.

BBVA Valora

Facer unha taxación do piso que queremos comprar é un requisito obrigatorio que todos os bancos solicitarán para conceder unha hipoteca.  Non obstante, se queres facer unha primeira idea do valor da vivenda e poder, así, comezar os cálculos, pomos á túa disposición a ferramenta BBVA Valora.

Grazas a BBVA Valora, dispoñible en bbva.es, ademais de poder facer unha primeira estimación de gastos, podes coñecer dun xeito rápido e sinxelo o valor aproximado de compravenda da vivenda, as características do barrio no que se atopa e unha comparación dos prezos das casas que están á venda na zona que che interesa.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
 • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
 • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.