Calculadora de depósitos

Obtén rendibilidade cos nosos depósitos

A nosa calculadora permitirache coñecer a rendibilidade* que obterías cos nosos depósitos. 

É un proceso sinxelo e rápido: simplemente tes que introducir o importe que queres investir, o tipo de xuro do depósito e o prazo do investimento. A calculadora de depósitos do BBVA mostrarache os teus beneficios ao momento.

Úsaa para saber en todo momento a rendibilidade que terás con cada un dos teus depósitos bancarios. No BBVA temos en conta o teu perfil investidor e as túas necesidades de aforro para ofrecerche depósitos cos que conseguir rendibilidade co teu diñeiro con total seguridade. 

*A información que resulta destas simulacións é soamente orientadora, polo que os datos financeiros indicados poden variar no suposto de solicitude e concesión do depósito. Os datos procesados e facilitados non significan unha oferta contractual, e non implican ningún compromiso ou vínculo xurídico-legal para o BBVA nin para o solicitante da información. A única finalidade desta ferramenta é informar do importe do xuro neto dun suposto depósito dependendo do tipo de xuro, importe e prazo indicados polo usuario.