Taxador de casas

Contámosche que é unha taxación, para que serve, como está regulada, que aspectos ten en conta un taxador, etc.

Ao iniciar unha operación de compravenda dunha vivenda, é importante contratar un taxador homologado. Este profesional encargarase de levar a cabo o proceso coñecido como “taxación inmobiliaria”, polo que se determina o valor do inmoble no mercado. Debido á importancia deste trámite, non está nunca de máis coñecer como traballa e en que elementos se fixará, de modo que aquí che contamos algúns detalles ao respecto.

Moitas entidades bancarias facilitan aos clientes que queren solicitar unha hipoteca un servizo de taxación da casa que desexan comprar. Non obstante, este servizo é só unha proposta pensada para simplificar o proceso ao cliente, pero que é opcional, xa que o Banco de España estipula que o interesado en solicitar o servizo é libre de escoller o taxador de casas que el queira. Debido a esta liberdade existente á hora de contratar o servizo, é fundamental informarse da regulación que rodea a taxación inmobiliaria para contar cun taxador profesional e homologado polo Banco de España, que determine o valor máis xusto e acertado da vivenda.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Para que serve taxar unha casa?

Cando solicitamos unha hipoteca a unha entidade bancaria, unha das cousas nas que se basea é na taxación do inmoble. Isto é así porque o prezo do inmoble derivado da taxación é fundamental para que o banco estableza o importe de financiamento que pode outorgar ao seu cliente. Polo tanto, a taxación é algo imprescindible para dúas cousas fundamentalmente:

En primeiro lugar, coa taxación o banco asegúrase do valor real que ten a vivenda no mercado inmobiliario. Isto sérvelle á entidade bancaria para asegurarse, en caso dunha falta de pagamento futura do hipotecado, de cubrir a débeda.

En segundo lugar, a taxación serve para establecer o importe máximo de financiamento que concederá o banco. En xeral, este é un 80 % do valor da taxación. Esta segunda utilidade pode ser un inconveniente para o que solicita a hipoteca, xa que se o valor de taxación é inferior ao de compra, terá que dispor de recursos propios para aboar a diferenza que non financie o banco. No entanto, se esta situación se aproveita ben, o interesado en comprar a casa podería tamén usala para negociar co vendedor e rebaixar o prezo ata unha cifra máis próxima ao valor estipulado polo taxador da casa.

Para entender mellor como fixa o banco o financiamento, poremos un exemplo. Supoñamos que o valor de venda do piso que queremos adquirir é de 100.000 € e o seu valor de taxación é de 80.000 €. Como dixemos, o banco financia normalmente ata un máximo de 80% do valor de taxación que, neste caso, sería o 80% de 80.000 €. É dicir, podería conceder unha hipoteca para financiar 64.000 €. Polo que o interesado en comprar a vivenda tería que ter recursos propios para sufragar os 36.000 € restantes.

Como actúa un taxador?

Existen uns pasos comúns para que a taxación estea homologada e que as entidades bancarias a consideren válida:

O primeiro paso da taxación é facilitar os documentos necesarios: escritura da propiedade, certificación rexistral acreditativa da titularidade e cargas do inmoble, así como a súa descrición completa, incluídos dereitos reais e limitacións do dominio, a copia de nota simple rexistral, planos do inmoble, licenza de obras e o proxecto visado polo colexio e o concello correspondente se é un edificio en construción, proxecto deste se se tratase dun edificio en proxecto, así como a consulta urbanística e o plano catastral se se trata dun terreo edificable, e cédula de cualificación ou documento administrativo en caso de vivendas suxeitas a protección pública.

Reunidos estes papeis, a continuación, o taxador procederá da seguinte forma:

 • Visitará e inspeccionará o inmoble. Calquera taxación que se faga a distancia, por exemplo mediante unha taxación en liña, non ten un carácter vinculante senón meramente orientador.
 • Analizará os planos de todas as instancias da vivenda, tanto privadas como de uso común.
 • Comprobará que o predio rexistral que se vai taxar é o correcto e incluirá a devandita comprobación no informe de taxación.
 • Comprobará que non existe ningunha irregularidade urbanística que afecte ao inmoble que se vai taxar.
 • Anexará no documento de taxación hipotecaria seis testemuñas de taxacións reais da mesma zona.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Elementos que ten en conta un taxador para determinar o valor dunha casa

As taxacións inmobiliarias son un proceso regulado e uniforme, independentemente do taxador que o realice. Por iso, pódese falar dunha serie de elementos e compoñentes das vivendas que todos os profesionais do sector inspeccionan para determinar o seu valor dentro do mercado inmobiliario:

 • O estado do edificio onde está a casa: se está rehabilitado ou non ou se pasou a inspección técnica. O aspecto exterior da fachada tamén inflúe na taxación final.
 • A situación da vivenda: tense en conta se está no centro da cidade, se en caso de non o estar ten boa conexión de transporte público, se é unha zona residencial ou empresarial, se hai bares, tendas, parques, etc.
 • A superficie da casa: cantos metros cadrados ten e cantos deses son habitables.
 • A orientación: un piso con moitas horas de luz natural terá mellor valoración. As vistas tamén teñen un papel importante á hora de taxar a casa.
 • A distribución dos cuartos, porque nunha casa non só importan os metros: a distribución e organización das estancias tamén é fundamental para a taxación. Dous pisos do mesmo tamaño, pero un cun corredor moi longo e estreito e outro con estancias máis amplas, terán un valor de mercado distinto.
 • Ascensor no edificio: a posibilidade de acceso e de mobilidade para persoas con algún tipo de mobilidade reducida é un factor que aumenta o valor da casa.

BBVA Valora e Valora View: a túa aplicación en liña

A taxación dunha vivenda é un paso importante se te queres embarcar nun proceso de compravenda. Por iso, bbva.es pon á túa disposición BBVA Valora, unha aplicación en liña que, aínda que só ten carácter orientador, será moi útil para coñeceres unha primeira valoración da vivenda e do barrio en que se encontra. Ademais, tamén a poderás comparar co resto de casas en venda na zona e comezar a facer os teus cálculos en relación coa futura hipoteca.

O BBVA pon á disposición de clientes e non clientes a aplicación BBVA Valora View, que servirá de axuda durante o proceso de procura de vivenda. Con ela podes obter o valor aproximado de calquera vivenda, simplemente enfocando coa cámara do teu teléfono móbil. Ademais, co mapa podes valorar dunha ollada se unha zona está dentro do teu orzamento, ademais de navegar polo mapa en busca dunha vivenda interesante.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
 • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
 • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.