Depósito Combinado

NIVEL DE RISCO
1/6

Este número é indicativo do risco do produto, sendo 1/6 indicativo de menor risco e 6/6 de maior risco.

Este indicador de risco refírese exclusivamente ao depósito. O fondo de investimento combinado ten o seu propio nivel de risco que pode ser consultado no DFI.

O BBVA está adherido ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. A cantidade máxima por persoa garantida pola totalidade de depósitos constituídos no BBVA, é de 100.000 €.

O reembolso, rescate ou a devolución anticipada dunha parte ou de todo o principal investido están suxeitos a comisións ou penalizacións.

Obtén unha maior rendibilidade co teu depósito.

Se combinas un depósito a prazo fixo cun fondo de investimento ofrecémosche unha mellor rendibilidade.
  • Ata un 0,65 % TAE (0,65 % TIN).
  • Desde 600 €.
  • 13 meses de duración.

Como funciona?

  • Este produto combina un depósito a prazo fixo cun fondo de investimento. Co Depósito Combinado obtés unha maior rendibilidade ao combinalo coa contratación dun fondo de investimento e, en función de como distribúas os teus aforros, obterás unha porcentaxe diferente de rendibilidade no depósito ata un xuro fixo do 0,65 % TAE (0,65 % TIN). O ingreso mínimo é de 600 € e o máximo de 500.000 €, cun prazo de 13 meses. O investimento mínimo no fondo de investimento será dun 30 % do total investido, mentres que no depósito non se poderá investir máis do 70 % do total.

    Ver exemplo de combinacións

Que fondos podes vincular?

Contrata o Depósito Combinado

Necesitas máis información?

Ser cliente do BBVA

  • No BBVA ofrecémosche diversos depósitos para que poidas sacar máis partido aos teus aforros.
  • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
  • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Calculadora de depósitos

A maneira máis fácil de coñecer a rendibilidade que obterías cun depósito.

É un proceso sinxelo e rápido: introduce o importe que queres investir, o tipo de xuro do depósito e o prazo do investimento. A calculadora de depósitos do BBVA mostrarache os teus beneficios ao instante
Depósito Combinado
Contratar