Condicións máis comúns das hipotecas

Coñece as condicións máis comúns que te encontrarás ao solicitar un préstamo hipotecario

A concesión dun préstamo hipotecario está suxeita a unha serie de condicións máis ou menos comúns en todas as entidades bancarias. Por un lado están as condicións de partida e teñen que ver, principalmente, cos ingresos mínimos que debe ter o cliente e o seu perfil como aforrador.

Co obxecto de asegurar a viabilidade do financiamento, as entidades bancarias piden unhas condicións que, aínda que varían de banco a banco, son compartidas pola práctica totalidade dos préstamos hipotecarios.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Os ingresos

Os ingresos mensuais do cliente son o punto de partida para a concesión de calquera hipoteca.  Esta cantidade pode variar en función do número de titulares aos que se vaia a conceder a hipoteca e do tipo de xuro, fixo ou variable, que vaia asociado a ela.

Para sectores como os xubilados ou funcionarios, este requisito de ingresos adoita ser menor, xa que a estabilidade nos ingresos fai que o banco arrisque menos co préstamo hipotecario

As débedas

Se o volume de ingresos é unha condición variable que cambia con cada banco, a solvencia económica do cliente é común a todos. A respecto disto, a concesión da maioría de préstamos hipotecarios está suxeita á ausencia de débedas pendentes de pagamento por parte do cliente que o solicita.

 

Límite do financiamento

O máis común entre as entidades bancarias é ofrecer un financiamento de ata o 80 % do valor de taxación ou compra para a primeira vivenda. Esta porcentaxe redúcese ao 70% en caso de ser a segunda vivenda.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Período de amortización

Os préstamos hipotecarios máis frecuentes ofrecen un período de amortización de entre 20 e 30 anos. Tamén existen hipotecas a partir de 5 anos e ata un máximo de 40, aínda que este extremo non se adoita encontrar de maneira frecuente.

O fiador (avalista)

Outro requisito imprescindible para a concesión dunha hipoteca é que o cliente debe contar cun fiador. Por norma xeral, un fiador debe presentar a mesma documentación que o solicitante do préstamo e os requisitos de ingresos e solvencia económica son similares.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.