Condicions més comunes de les hipoteques

Coneix les condicions més comunes que et trobaràs en sol·licitar un préstec hipotecari

La concessió d'un préstec hipotecari està subjecta a una sèrie de condicions més o menys comunes en totes les entitats bancàries. D'una banda hi ha les condicions de partida, que principalment tenen a veure amb els ingressos mínims que ha de tenir el client i el seu perfil com a estalviador.

Per tal d'assegurar la viabilitat del finançament, les entitats bancàries demanen unes condicions que, encara que varien de banc a banc, són compartides per gairebé la totalitat dels préstecs hipotecaris.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Els ingressos

Els ingressos mensuals del client són el punt de partida per a la concessió de qualsevol hipoteca.  Aquesta quantitat pot variar en funció del nombre de titulars a què es concedeixi la hipoteca i del tipus d'interès, fix o variable, que hi vagi associat.

Per a sectors com els jubilats o funcionaris, aquest requisit d'ingressos acostuma a ser menys, ja que l'estabilitat en els ingressos fa que el banc arrisqui menys amb el préstec hipotecari.

Els deutes

Si el volum d'ingressos és una condició variable que canvia en cada banc, la solvència econòmica del client és comuna a tots. Pel que fa al cas, la concessió de la majoria de préstecs hipotecaris està subjecta a l'absència de deutes pendents de pagament per part del client que el sol·licita.

 

Límit del finançament

El més comú entre les entitats bancàries és oferir un finançament de fins al 80% del valor de taxació o compra per al primer habitatge. Aquest percentatge es redueix al 70% en cas de ser el segon habitatge.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Període d'amortització

Els préstecs hipotecaris més freqüents ofereixen un període d'amortització d'entre 20 i 30 anys. També hi ha hipoteques a partir de 5 anys i fins a un màxim de 40, encara que aquests casos no s'acostumen a trobar sovint.

El fiador (avalador)

Un altre requisit imprescindible per a la concessió d'una hipoteca és que el client ha de tenir un fiador. Per norma general, un fiador ha de presentar la mateixa documentació que el sol·licitant del préstec i el requisits d'ingressos i solvència econòmica són similars.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.