Claves para comprar piso, que hai que saber?

Á hora de comprar un piso xorden unha serie de dúbidas que te queremos axudar a resolver
O momento de comprar un piso é moi importante, xa que implica unha serie de gastos elevados, o que supón que moitas veces sexa complicado encontrar a vivenda idónea, así coma conseguir o financiamento axeitado. A continuación, damos unha serie de claves que te poden axudar neste proceso.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Elaborar un orzamento

Antes de empezar a buscar inmobles, é moi importante saber cal é o límite de gasto que podemos asumir á hora de comprar piso. Os expertos adoitan indicar que o diñeiro destinado ao pagamento da vivenda non debe superar o 40 % dos ingresos netos da unidade familiar. Se a hipoteca da vivenda que máis nos convence está por riba desta porcentaxe, o idóneo é buscar outro inmoble cun prezo que se axuste máis ás nosas posibilidades.

Hai que ter en conta tamén que comprar piso implica uns gastos iniciais en forma de impostos, notaría, etc. que poden chegar a supor entre o 10 e o 15 % do valor total da vivenda. E que se pagan no momento da formalización da compravenda. O desexable neste caso é dispor de aforros para afrontar estes gastos.

Busca do piso

Unha vez que coñezamos os nosos límites a nivel financeiro, chega o momento de buscar piso. Hai moitos aspectos que hai que analizar, que debemos ter en conta. Por exemplo, a cidade e a zona na que estea situado, coa que poderemos facernos unha idea do prezo medio ou das posibilidades de revalorización do inmoble. Á hora de analizar a zona, hai que ter en conta aspectos como as comunicacións en transporte público, a proximidade de servizos sanitarios, culturais, de lecer, comerciais, educativos… Tamén as posibilidades de estacionamento na rúa.

Tras escoller a zona desexada, hai que buscar un piso en concreto coas características desexadas. Entre as características están os metros cadrados (construídos e útiles), a orientación, a distribución, a luminosidade, as calidades, a antigüidade, as instalacións de auga, gas e aire acondicionado, os servizos da comunidade, se dispón de praza de garaxe…

Ademais, hai que ter en conta gastos como a cota da comunidade de propietarios. Se se trata dun predio con poucos veciños, o custo do recibo adoita ser máis elevado.

Antes de decidirse a comprar, é conveniente informarse sobre se a vivenda en cuestión ten algún tipo de carga. Este trámite pódese facer a través do Rexistro da Propiedade. E tamén consultar, co administrador do predio ou a comunidade, se a vivenda se encontra ao corrente do pagamento dos gastos da comunidade.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Valora axúdate

Grazas a BBVA Valora, dispós de ferramentas para que a compra dun piso non se converta nun proceso complexo e tortuoso. Para empezar, coa Aplicación Valora View podes coñecer un bo número de datos do piso que desexas, como o seu valor aproximado, o prezo aproximado doutros inmobles do barrio que che gusta… Todo usando a realidade aumentada desde o teu teléfono móbil. Ademais, grazas á funcionalidade Comprar ou Alugar poderás calcular se che é máis rendible optar pola compra ou polo alugamento dun piso determinado. E, en todo caso, terás acceso á gama de hipotecas do BBVA.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.