Como e onde investir o meu diñeiro

A estratexia de investimento depende de factores como o prazo do investimento ou o perfil de risco do investidor

Que facer co diñeiro que aforramos? Esta é unha cuestión que para moitas persoas non é doada a resposta. Xa que a inflación comezou a senda de retorno a taxas normalizadas (o obxectivo de inflación do Banco Central Europeo son niveis de arredor do 2 %), optar por gardar o diñeiro sen máis non nos levaría a outra cousa que a empobrecernos paulatinamente, xa que a inflación irá minguando paulatinamente o poder de compra do noso diñeiro.

Aquí emerxe con forza a diferenza entre aforrar (o acto de acumular diñeiro) e investir (buscar o maior rendemento posible ao diñeiro que acumulamos dentro duns parámetros de prazos, perfil de risco, etc).

Para determinar onde convén investir o noso diñeiro imos analizar os compoñentes principais en todo proceso de planificación financeira.

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Prazo do investimento

O horizonte temporal é unha variable de máxima importancia á hora de determinar como canalizamos os investimentos.

Se o obxectivo de aforro se atopa temporalmente próximo ao momento de realizar o investimento, hai que eludir decantarse por activos de risco, volátiles en curtos prazos e optar ademais por vehículos de elevada liquidez. Neste caso son recomendables produtos como depósitos ou fondos de investimento.

Se pola contra queremos investir a longo prazo ou moi longo prazo, como por exemplo co obxectivo de planificar a xubilación, podemos optar por produtos que incorran en maiores riscos pero que opten a rendibilidades máis elevadas. Ademais, neste caso a liquidez é unha variable menos crítica, xa que a previsión é non dispor do capital nun longo período de tempo. Neste caso podemos optar por seguros de aforro, plans de pensións, plans de previsión asegurados ou investimento directo en bolsa.

Perfil de risco

O perfil de risco atópase estreitamente relacionado co horizonte temporal do investimento, pero ten tamén un compoñente de carácter máis subxectivo que é importante considerar: Existen individuos con maior aversión ao risco ca outros ante unhas mesmas circunstancias. Existe unha máxima no proceso de investimento e é que aspirar a maiores rendibilidades implica sempre exporse a maiores riscos. Podemos definir tres perfís de risco:

 • Investidor conservador: Prima a preservación do capital aínda asumindo rendibilidades modestas. Invisten en depósitos, letras do Tesouro e fondos de investimento ou plans de pensións de renda fixa.
 • Investidor moderado: É capaz de asumir riscos controlados por tratar de bater a rendibilidade do activo libre de risco. Invisten en fondos e plans de pensións mixtos e aceptan moderadamente investimento directo en bolsa.
 • Investidor decidido: Busca maximizar a rendibilidade e para iso non lle importa aceptar potenciais perdas, especialmente en curtos prazos. Invisten en fondos e plans de pensións de renda variable, accións, ETF e produtos derivados.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Fiscalidade

A rendibilidade financeiro-fiscal refírese á rendibilidade final dun investimento unha vez que se cumpriron todas as obrigas fiscais que o devandito investimento leva implícitas. Isto pode levar a que dous investimentos con igual rendibilidade financeira leven a un resultado neto moi distinto debido ás vantaxes ou desvantaxes fiscais dunha con respecto á outra.

Cada produto ten as súas peculiaridades que é importante ter en conta. Entre elas:

Os plans de pensións e os plans de previsión asegurados están fiscalmente incentivados no momento da achega. Permiten reducir a base impoñible do IRPF polas achegas realizadas ata un máximo de 8.000 euros anuais e reducir a factura fiscal.

Os traspasos entre fondos de investimento non teñen ningún impacto fiscal, e este queda diferido ao momento en que se realice o reembolso das participacións. Deste xeito é posible ir cambiando de estratexia indefinidamente sen ter que tributar polas plusvalías.

Os seguros de rendas vitalicias están moi favorecidos fiscalmente no momento do rescate. En función da idade do asegurado no momento do rescate, e sempre que pasasen polo menos 5 anos desde a súa constitución, tributarase como rendemento do capital mobiliario por unha porcentaxe da renda percibida. No caso de asegurados maiores de 70 anos, só se tributa polo 8 % da devandita renda.

Dous consellos de investimento que se aplican en calquera caso:

 • Diversificación: É a máxima de “non pór todos os ovos na mesma cesta”. A diversificación reduce exponencialmente o risco ao diluír o investimento en diferentes activos e minimizar o impacto do hipotético comportamento negativo dun deles.
 • Investir de forma periódica: É outra vía de reducir o risco. Fas achegas a un plan de pensións ou fondo de investimento? Faino con pequenas achegas mes a mes en lugar dunha soa achega anual. Deste xeito evitarás o risco de comprar participacións a un único prezo que pode ser conxunturalmente elevado e entrarás ao prezo medio das 12 achegas mensuais. perdas.
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.