Com i on invertir els meus diners

L'estratègia d'inversió depèn de factors com el termini de la inversió o el perfil de risc de l'inversor

Què fer amb els diners que estalviem? Aquesta és una qüestió que per a moltes persones no té fàcil resposta. Atès que la inflació ha començat el camí de retorn a taxes normalitzades (l'objectiu d'inflació del Banc Central Europeu són nivells en l'entorn del 2%), optar per guardar els diners sense més no ens portaria a cap altra cosa que a empobrir-nos gradualment, atès que la inflació anirà minvant gradualment el poder de compra dels nostres diners.

Aquí emergeix amb força la diferència entre estalviar (l'acte d'acumular diners) i invertir (cercar tant rendiment com sigui possible als diners que acumulem dins uns paràmetres de terminis, perfil de risc, etc).

Per determinar on convé invertir els nostres diners analitzarem els components principals en tot procés de planificació financera.

Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Termini de la inversió

L'horitzó temporal és una variable de màxima importància a l'hora de determinar com canalitzem les inversions.

Si l'objectiu d'estalvi es troba temporalment pròxim al moment de fer la inversió, cal eludir decantar-se per actius de risc, volàtils en curts terminis i optar a més per vehicles d'elevada liquiditat. En aquest cas són recomanables productes com dipòsits o fons d'inversió.

Si al contrari ens plantegem invertir a llarg termini o molt llarg termini, com per exemple amb l'objectiu de planificar la jubilació, podem optar per productes que incorrin en més riscos però que optin a rendibilitats més elevades. A més, en aquest cas la liquiditat és una variable menys crítica, ja que la previsió és no disposar del capital en un llarg període de temps. En aquest cas podem optar per assegurances d'estalvi, plans de pensions, plans de previsió assegurats o inversió directa en borsa.

Perfil de risc

El perfil de risc està estretament relacionat amb l'horitzó temporal de la inversió, però té també un component de caràcter més subjectiu que és important tenir en consideració: Hi ha individus amb més aversió al risc que d'altres davant les mateixes circumstàncies. Hi ha una màxima en el procés d'inversió i és que aspirar a més rendibilitat implica sempre exposar-se a més riscos. Podem definir tres perfils de risc:

 • Inversor conservador: Fa prevaler la preservació de capital fins i tot assumint rendibilitats modestes. Inverteixen en dipòsits, Lletres del Tresor i fons d'inversió o plans de pensions de renda fixa.
 • Inversor moderat: És capaç d'assumir riscos controlats per tractar de batre la rendibilitat de l'actiu lliure de risc. Inverteixen en fons i plans de pensions mixtos i accepten moderadament inversió directa a la borsa.
 • Inversor decidit: Cerca maximitzar la rendibilitat i per fer-ho, no li importa acceptar potencials pèrdues, especialment en curts terminis. Inverteixen en fons i plans de pensions de renda variable, accions, ETF i productes derivats.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Fiscalitat

La rendibilitat financerofiscal es refereix a la rendibilitat final d'una inversió una vegada s'han complert totes les obligacions fiscals que aquesta inversió porta implícites. Això pot fer que dues inversions amb igual rendibilitat financera portin a un resultat net molt diferent a causa dels avantatges o desavantatges fiscals d'una respecte a l'altra.

Cada producte té les seves peculiaritats que és important tenir en compte. Entre les quals:

Plans de pensions i plans de previsió assegurats es troben fiscalment incentivats en el moment de l'aportació. Permeten reduir la base imposable de l'IRPF per les aportacions efectuades fins a un màxim de 8.000 euros anuals i reduir la factura fiscal.

Els traspassos entre fons d'inversió no tenen cap impacte fiscal, quedant aquest diferit al moment en què es faci el reemborsament de les participacions. D'aquesta manera és possible anar canviant d'estratègia indefinidament sense haver de tributar per les plusvàlues.

Les assegurances de rendes vitalícies estan molt afavorides fiscalment en el moment del rescat. En funció de l'edat de l'assegurat en el moment del rescat, i sempre que hagin passat com a mínim 5 anys des de la seva constitució, es tributarà com a rendiment del capital mobiliari per un percentatge de la renda percebuda. En el cas d'assegurats majors de 70 anys, només es tributa pel 8% d'aquesta renda.

Dos consells d'inversió que apliquen en qualsevol cas:

 • Diversificació: És la màxima de “no posar tots els ous al mateix cistell”. La diversificació redueix exponencialment el risc, perquè es dilueix la inversió en diferents actius i es minimitza l'impacte de l'hipotètic comportament negatiu d'un d'aquests.
 • Invertir de forma periòdica: És una altra via de reduir el risc. Aportes a un pla de pensions o fons d'inversió? Fes-ho amb petites aportacions mes a mes en comptes d'una sola aportació anual. D'aquesta manera evitaràs el risc de comprar participacions a un únic preu que pot ser conjunturalment elevat i entraràs al preu mitjà de les 12 aportacions mensuals. pèrdues.
CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'Inversió - També podria interessar-te Fons d'Inversió - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'Inversió - Eines Fons d'Inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.