Que é a pensión contributiva

Descubre as claves deste tipo de pensión e que é o Fondo de Reserva da Seguridade Social.
A Seguridade Social garante a cobertura de diversas continxencias como xubilación, incapacidade ou viuvez a través do sistema contributivo de pensións. Quen cumpra os requisitos esixidos pola lei, poderá optar ás prestacións das pensións contributivas. Para poder asegurar o pagamento das pensións en situacións de déficit da Seguridade Social, creouse o Fondo de Reserva da Seguridade Social, máis coñecido como peto das pensións. Continúa a ler para descubrir que son as pensións contributivas e como funciona o peto das pensións.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

As pensións contributivas

As pensións contributivas son prestacións económicas con duración indefinida, xeralmente vitalicia, e cuxa concesión depende do cumprimento dunha serie de requisitos e da existencia dunha previa relación xurídica coa Seguridade Social, é dicir, estar afiliado ao sistema e cotizar un período mínimo. A contía que se vaia percibir dependerá das achegas que fixese o traballador durante o período que se requira. Diferéncianse das pensións non contributivas en que nas últimas non inflúe se se cotizou ou non á Seguridade Social e na forma en que se xestiona. Sendo as pensións contributivas competencia do Estado e as non contributivas dos órganos competentes de cada comunidade autónoma.

Dentro do réxime das pensións contributivas encóntranse, cada unha coas súas distintas modalidades, as pensións por xubilación, por incapacidade permanente e as coñecidas como pensións de morte e supervivencia (pensións de viuvez, de orfandade e en favor de familiares). O principal obxectivo é cubrir as necesidades económicas de cada persoa en cada unha destas posibles situacións.

No caso das pensións por xubilación baséase en cubrir a perda de salario cando un traballador pon fin á súa vida laboral. Hai unha gran variedade de modalidades de pensións de xubilación, aínda que as máis frecuentes son a xubilación ordinaria, a xubilación anticipada por cesamento involuntario do traballador e a xubilación anticipada por vontade do traballador.

No caso da pensión por incapacidade permanente baséase en cubrir a perda de salario que sofre unha persoa cando padece unha incapacidade, xa sexa derivada dunha enfermidade ou por accidente, tras o que ve anulada ou reducida a súa capacidade laboral. Poden outorgarse distintos graos: incapacidade permanente parcial, incapacidade permanente total, incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez.

Por último, as pensións por falecemento dedícanse a compensar a situación de necesidade económica que pode producir o falecemento doutras persoas e as modalidades son por viuvez, orfandade e a favor de familiares.

O peto das pensións

O Fondo de Reserva da Seguridade Social é coñecido coloquialmente como o peto das pensións. Trátase dun fondo soberano de investimento que se financia cos excedentes do sistema da Seguridade Social e, se for o caso, con asignacións orzamentarias por parte do Goberno. Isto quere dicir que nos momentos en que os ingresos da Seguridade Social superan os gastos, este aforro é destinado para crear un fondo que garanta as pensións contributivas en situacións de déficit. Desta forma, afórrase en ciclos económicos bos para poder amortecer o posible impacto de ciclos económicos baixos, como pode ser unha crise, e así poder garantir o pagamento das pensións contributivas.

O fondo está composto, principalmente, por activos de débeda pública española. Os rendementos destes activos tamén contribúen a incrementar o saldo deste peto. A idea é que non só se deposite o diñeiro no Fondo, senón que se invista para maximizar a rendibilidade e, polo tanto, lograr un saldo adicional para este.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

O peto das pensións foi creado en 1997 como un mecanismo de emerxencia en caso de que os ingresos da Seguridade Social non fosen suficientes para cubrir os gastos das pensións contributivas. O fondo recibiu a súa primeira achega no ano 2000 e atinxiu unha cifra máxima en 2011, con case 67.000 millóns de euros. A partir de 2012, e en consecuencia da crise económica, o Goberno español comezou a retirar grandes importes de diñeiro deste fondo, que nestes momentos se encontra nos niveis máis baixos dos últimos 15 anos, pechando o ano 2018 con pouco máis de 5.000 millóns de euros acumulados.

Agora que xa sabes que significa pensión contributiva e o peto das pensións, podes calcular a contía da túa pensión para te poderes preparar para o futuro. Podes acceder ao noso simulador en liña na nosa páxina bbva.es. Axudámosche a calcular as túas achegas e aconsellámosche que produtos de aforro e investimento te poden axudar a manter o teu nivel adquisitivo actual.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?