Pensión de orfandade: Todo o que hai que saber

É a prestación económica da Seguridade Social para garantir uns ingresos aos fillos en caso de falecemento dun ou de ambos os proxenitores.
A pensión de orfandade consiste nunha prestación económica que se concede aos descendentes de persoas falecidas e, nalgunhas ocasións, aos achegados polo seu cónxuxe, sempre que cumpran cos requisitos establecidos, principalmente cotizacións do causante e idade do beneficiario. O organismo encargado de estudar as solicitudes e de prover a contía económica correspondente é o Instituto Nacional da Seguridade Social. Por iso, a documentación requirida debe ser presentada en calquera centro de atención e información da Seguridade Social (se o falecido era un traballador do mar deberá presentarse nas direccións provinciais do Instituto Social da Mariña (ISM)).
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

O obxecto principal da pensión de orfandade, que se encadra dentro das coñecidas como de “morte e supervivencia”, é protexer o beneficiario desa pensión ante a situación de necesidade económica que derive do falecemento dun ou dos seus dous proxenitores. Para poder solicitar a prestación económica tivo que producirse o falecemento ou a desaparición do proxenitor e este, pola súa parte, poder acreditar un período de cotización concreto en función da súa situación laboral:

 • Se o falecemento é anterior a 01/01/2008:
  • Se está dado de alta ou en situación asimilada de alta na Seguridade Social: 500 días de cotización ao longo de 5 anos ininterrompidos inmediatamente anteriores ao falecemento ou 15 anos ao longo de toda a súa vida laboral.
  • Se non está dado de alta na Seguridade Social: 15 anos cotizados ao longo de toda a súa vida profesional.
  • Se é pensionista: non se esixe ningún período de cotización.
 • Se o falecemento é posterior a 01/01/2008: non se esixe un período de cotización mínimo.

Independentemente da data do falecemento, se este se produce como consecuencia dun accidente ou dunha enfermidade profesional, tampouco será preciso acreditar un tempo mínimo de cotización para recibir a pensión de orfandade. A pensión de orfandade poderase solicitar en calquera momento a partir do feito causante, aínda que os efectos económicos terán unha retroactividade máxima de 3 meses.

Beneficiarios da pensión de orfandade

Os beneficiarios serán os fillos do causante, calquera que sexa a natureza legal da súa filiación, e os fillos do cónxuxe sobrevivente achegados ao matrimonio, sempre que este se celebrase dous anos antes do falecemento do causante, convivisen á súa conta e ademais non teñan dereito a outra pensión da Seguridade Social, nin queden familiares con obriga e posibilidade de prestarlles alimentos, segundo a lexislación civil.

Ata que idade se pode percibir a pensión de orfandade?

Con carácter xeral, na data de falecemento do causante os beneficiarios deben ser menores de 21 anos ou maiores que teñan reducida a súa capacidade de traballo nunha porcentaxe valorada en grao de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez (aplicable desde 02-08-2011).

En casos de orfandade absoluta ou de orfos con discapacidade de polo menos o 33 %:

 • Cando o orfo non efectúe un traballo lucrativo por conta allea ou propia, ou cando realizándoo, os ingresos que obteña resultan inferiores, en cómputo anual, á contía vixente do SMI que se fixe en cada momento, tamén en cómputo anual, a idade amplíase ata os 25 anos (aplicable desde 02-08-2011).
 • Se o orfo estivese cursando estudos e fixese os 25 anos durante o transcurso do curso escolar, a percepción da pensión de orfandade manteríase ata o día primeiro do mes inmediatamente posterior ao de inicio do seguinte curso académico.

En casos de orfandade simple:

 • Se o orfo non traballa ou os seus ingresos son inferiores ao SMI, o límite dos 25 anos será aplicable a partir de 01-01-2014. Ata esa data, o límite será: durante o ano 2011, 22 anos; durante o ano 2012, 23 anos, e durante 2013, 24 anos.
 • Se o orfo estivese cursando estudos e fixese os 25 anos durante o transcurso do curso escolar, a percepción da pensión de orfandade manteríase ata o día primeiro do mes inmediatamente posterior ao de inicio do seguinte curso académico.

Contía que se percibe

Para garantir que se cumpre a protección económica do beneficiario, a pensión é aboada en 12 mensualidades con dúas pagas extraordinarias en xuño e novembro. Se o falecemento do proxenitor foi consecuencia dun accidente ou enfermidade profesional, as dúas pagas extras repártense entre as 12 cotas ordinarias.

A contía da pensión de orfandade ascende ao 20 % da base reguladora do causante. Ademais, se a morte do proxenitor foi consecuencia dun accidente de traballo ou enfermidade profesional, concédese a cada beneficiario unha indemnización especial consistente nunha mensualidade da base reguladora.

Nos casos de orfandade absoluta, as prestacións mensuais increméntanse atendendo ás seguintes condicións:

 • Cando no momento do falecemento non existe beneficiario da pensión de viuvez, a pensión increméntase co importe resultante de aplicar á base reguladora un 52 %.
 • Cando no momento do falecemento si existe beneficiario da pensión de viuvez, a pensión poderá incrementarse se se aplica á base reguladora a porcentaxe que non se asignase desa pensión de viuvez.
 • Cando o proxenitor sobrevivente falece sendo beneficiario dunha pensión de viuvez, increméntase a porcentaxe da prestación de orfandade, sumándolle o que se aplicase para determinar a pensión de viuvez extinguida.
 • En caso de morte por accidente ou enfermidade profesional, a indemnización increméntase coa que correspondese ao cónxuxe ou parella de feito.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Se estás preocupado polo futuro económico dos teus descendentes e, ademais, consideras que a prestación de orfandade da Seguridade Social non será suficiente para cubrir todas as súas necesidades, infórmate dos seguros de vida BBVA.

En bbva.es encontrarás toda a información e a posibilidade de solicitar en liña en poucos minutos un produto que garantirá a protección e tranquilidade dos teus fillos en caso de falecemento. E todo coa garantía que ofrece unha entidade de prestixio como o BBVA.

E se o que queres é cambiar a túa pensión de banco

Se tes a túa pensión noutra entidade e o que desexas é traera a O BBVA, pomos á túa disposición noso Servizo de mudanza, o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Podes acceder a el desde bbva.es ou desde a app de O BBVA.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?