Claves para calcular canto se cobrará de pensión

Descubre cal pode ser o importe da túa pensión e as condicións que esixe a lexislación actual.

A situación das pensións e a capacidade adquisitiva dos pensionistas son temas de constante actualidade, especialmente nos últimos anos, nos que o sistema entrou en déficit, e coa vista posta nos importantes retos demográficos que deberán abordarse en décadas vindeiras como, por exemplo, a xubilación da xeración do baby boom, a máis numerosa da historia do noso país.

A pesar de que acordos como o Pacto de Toledo son mecanismos de consenso para velar pola estabilidade do sistema, introducíronse nos anos recentes reformas paramétricas no sistema de pensións que afectan á idade de xubilación ou á forma de cálculo da prestación. Aínda que non pode descartarse que futuras reformas nos próximos anos modifiquen unha vez máis as condicións das pensións, este artigo mostra como calcular canto se cobrará da pensión de acordo coa lexislación actual.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Conceptos clave: base de cotización e base reguladora

A lexislación actual ten en conta dous aspectos clave á hora de calcular a cantidade que hai que percibir en concepto de xubilación: a base de cotización e a base reguladora. Trátase de dous elementos fundamentais dentro da fórmula que utiliza a Seguridade Social para calcular o importe que deben recibir os pensionistas.

 • Base de cotización. A base de cotización é a base que se utiliza para calcular as prestacións por xubilación a partir das contribucións á Seguridade Social que realizan traballadores e empresas ao longo da vida laboral destes últimos. Esta base calcúlase de acordo coa remuneración total do traballador, na que están incluídas as horas e as pagas extra. O cómputo realízase sumando os ingresos anuais totais do traballador, con independencia das dietas e gastos de viaxe ou transporte, e dividindo a cantidade resultante entre doce mensualidades, é dicir, rateando as pagas extra no caso de que as haxa. Doutra banda, os traballadores autónomos poden elixir por si mesmos a base sobre a que desexan cotizar, aínda que a partir dos 47 anos encóntranse con restricións á hora de incrementar a base.
 • Base reguladora. A base reguladora ten en conta as bases de cotización dos traballadores durante os anos que preceden á súa xubilación (período de cotización). Para calcular a base reguladora súmanse todas as bases de cotización dos anos anteriores á xubilación e divídense entre o total de anos computables multiplicado por 14 (tendo en conta que os pensionistas cobran 14 pagas ao ano pero só cotizan por 12 bases anuais, por iso é polo que se realice este axuste).
Agora ben, o número de anos que se teñen en conta para calcular esta base cambiou por mor da última reforma da normativa de pensións que introduciu a Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema de Seguridade Social. Ata a introdución desta lei, a base reguladora calculábase en función dos últimos 15 anos traballados. Con todo, a nova lei introduce un aumento progresivo do número de anos computables que chegará aos 25 en 2022. En 2019 a base reguladora calcúlase a partir das cotizacións dos 22 últimos anos. É importante ter en conta que para o cálculo da base reguladora, as bases de cotización actualízanse vía IPC, agás as 24 máis próximas ao feito causante, que se toman polo seu valor nominal.

Idade de xubilación, anos traballados e coeficiente de redución

A nova normativa fixa tamén un aumento progresivo da idade de xubilación dende os 65 anos vixentes ata 2013 ata chegar aos 67 anos en 2027. Con todo, poden seguir xubilándose aos 65 anos sen penalización aqueles que acrediten longas carreiras de cotización, requisito que se fixa en 2027 en, polo menos, 38 anos e 6 meses de cotizacións.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Igualmente, establece un mínimo de anos cotizados para poder acceder a unha pensión de xubilación do 100 % da base reguladora, un período que a partir de 2027 será de 37 anos. Quen só cotizasen o período mínimo esixido para acceder á pensión contributiva de xubilación, fixado en 15 anos, accederán ao 50 % da súa base reguladora. Meses adicionais de cotización irán incrementando esta porcentaxe, ata acadar o 100 % con eses 37 anos de cotizacións en 2027 e anos sucesivos. En 2019, o requisito para chegar ao 100 % da base reguladora é menos estrito, pois acadaríase con polo menos 35 anos e 6 meses de cotizacións.

En resumo, para calcular a pensión de xubilación hai que seguir estes pasos:

 • Recompilar as bases de cotización e actualizalas vía IPC.
 • Calcular a base reguladora a partir das devanditas bases de cotización.
 • Aplicar a esa base reguladora a porcentaxe correspondente ao período total de cotización á Seguridade Social.

Unha boa opción para complementar a pensión da Seguridade Social é contratar un plan de pensións privado que, ademais de achegar ingresos adicionais tras a xubilación, serve para deducir as súas achegas da base impoñible do IRPF. En BBVA poñemos á túa disposición plans de pensións para todas as idades e perfís de investimento. Achégache a unha das nosas oficinas ou entra en bbva.es para coñecer todas as vantaxes dos nosos plans de pensións e garantir o teu poder adquisitivo cando che retires.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?