Pensión de xubilación: como se fai o cálculo

Explicámosche como se calcula a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.

A primeira premisa para realizar o calculo da nosa pensión pública de xubilación é sumar todas as nosas bases de cotización dos anos previos ao noso retiro laboral. Se sumamos todas estas bases obteremos a nosa base reguladora, á que deberemos aplicar unhas porcentaxes, que varían segundo a nosa idade, o tempo que adiantemos ou prolonguemos a idade de xubilación ordinaria e, por suposto, os nosos anos de cotización.

Cómpre precisar que actualmente a idade ordinaria para optar á pensión de xubilación é de 65 anos e 6 meses, agás se temos cotizados 36 anos ou máis, o que nos permitirá xubilarnos aos 65. A idade de xubilación irase incrementando a razón dun mes por ano ata 2020 e, a partir deste, dous meses por ano ata 2027, en que se terán acadados os 67 anos como idade legal de xubilación. Poderán seguir xubilándose entón con 65 anos aqueles que acrediten polo menos 38 anos e 6 meses de cotizacións.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións
O actual sistema non só eleva a idade legal de xubilación. Tamén aumenta o tempo cotizado necesario para recibir o 100 % da prestación desde 35 a 37 anos no ano 2027. Actualmente, requírense polo menos 35 anos e 6 meses de cotizacións.

Cantos anos necesito para calcular a base reguladora da pensión de xubilación?

Se un traballador pretende xubilarse neste 2016, a base reguladora calcularase en función dos últimos 19 anos cotizados. Isto, multiplicado por 12 meses do ano, dá como resultado 228. Cada ano vai incrementándose este baremo en 12 meses. Para seguir co cálculo, hai que dividir a base reguladora polo divisor, que é o resultado de multiplicar o número de anos cotizados polo número total de pagas (14). Neste caso, na actualidade son 19 anos por 14 que dá como resultado 266. Cada ano vaise incrementando en 14.

Deste xeito, para o ano 2022 en diante a base reguladora será o resultado de dividir por 350 as bases de cotización do traballador durante os 300 meses anteriores ao do mes de xubilación. 

Ano Meses computables Divisor Anos computables
Ano
2018
Meses computables
252
Divisor
294
Anos computables
21
Ano
2019
Meses computables
264
Divisor
308
Anos computables
22
Ano
2020
Meses computables
276
Divisor
322
Anos computables
23
Ano
2021
Meses computables
288
Divisor
336
Anos computables
24
Ano
2022
Meses computables
300
Divisor
350
Anos computables
25

Requisitos mínimos da pensión de xubilación

- O traballador deberá ter polo menos cotizados 15 anos. Dous deles, teñen que estar comprendidos nos últimos 15 anos naturais antes da data de solicitude da xubilación.

- Ter cumprida a idade ordinaria correspondente para solicitar a pensión de xubilación.

- En 2018 poderemos solicitar a nosa xubilación aos 65 anos se xa cotizamos 36 anos ou máis. Se se cotizaron menos de 36 anos, a idade de xubilación é de 65 anos e 4 meses.

Que pasa se son autónomo?

Aínda que se trata dun colectivo cheo de singularidades lexislativas e tributarias, os traballadores por conta propia teñen dereito a xubilarse anticipadamente do mesmo xeito ca os traballadores por conta allea na modalidade de xubilación anticipada voluntaria.

A norma establece os mesmos requisitos no caso do cesamento voluntario. Poden xubilarse de forma anticipada aos 63 sempre e cando cotizasen, como mínimo 35 anos. Igual que no réxime xeral, a idade de xubilación irase elevando ata chegar aos 67 anos en 2027, polo que a idade de xubilación anticipada será de dous anos menos, de 65 anos. Os autónomos non poden acollerse á fórmula de xubilación anticipada non voluntaria.

Como se calcula?

O cálculo da primeira pensión de xubilación que cobraremos podémolo dividir nos seguintes pasos:

- O primeiro paso será recompilar as bases de cotización á Seguridade Social dos últimos anos previos á xubilación. Como xa explicamos, neste 2016, no cálculo téñense en conta os 19 anos previos á xubilación.

- Unha vez que temos as bases de cotización procederemos a sumalas e dividilas entre 266. De xeito que obteremos o que se coñece como base reguladora. Non debemos confundila coa pensión de xubilación. Para iso deberemos facer unha serie de axustes sobre a base reguladora.

- Á base reguladora hai que facerlle un axuste en función do número de anos cotizados ao longo da nosa vida laboral. 15 anos cotizados dan dereito ao 50 % da base reguladora. E para acceder ao 100 % é necesario contar con 36 anos.

A base reguladora daqueles traballadores que acceden á xubilación antes de cumprir a idade ordinaria sufrirá unha redución en función do tempo que se anticipe a idade de xubilación.

Pola contra, se un traballador cumprindo os requisitos para xubilarse atrasa a súa xubilación máis alá da idade ordinaria de xubilación, a súa base reguladora verase incrementada en función do número de anos completos que atrase a xubilación.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Poñamos un caso concreto

Supoñamos que somos un traballador de 65 anos e 4 meses de idade que acredita ter 33 anos cotizados no Réxime Xeral da Seguridade Social. O total das súas bases de cotización suman 345.000 €. Hai que lembrar que as bases de cotización actualízanse vía IPC agás as 24 máis próximas ao feito causante, que se toman polo seu valor nominal. A base reguladora será polo tanto o cociente entre 345.000 € e 266, é dicir, 1.296,99 €.

Como se xubila na idade ordinaria e cotizou un mínimo de 15 anos e polo menos dous deses anos están dentro dos 15 anos anteriores ao xerarse o dereito, ten dereito a recibir unha pensión.

Xa calculamos a nosa base reguladora. Agora hai que aplicarlle unha porcentaxe en función dos anos cotizados. Podémolo dividir nos seguintes pasos: 
O traballador ten acreditados 33 anos de cotización, é dicir 396 meses, co cal recibirá unha parte da pensión en función deses anos pero non o 100 % xa que para iso é necesario acreditar 426 meses ou máis de cotización.

- Polos primeiros 15 anos, é dicir 180 meses aplícase unha porcentaxe do 50 %.

- Os seguintes 163 meses aplícase un 0,21 % por cada mes adicional.

- E os seguintes 83 meses (é dicir do mes 344 ao 426) correspóndelle o 0,19 %.

No noso caso temos 396 meses cotizados, así que debemos sumar:

- 180 = 50 %.

- 163 X 0,21 % = 34,23 %.

- 53 meses x 0,19 % = 10,07 %.

Deste xeito, recibiremos o 94,3 % do total da base reguladora. É dicir o 94,3 % de 1.296,99 €, o que resulta unha contía de 1.223,06 €. 

En España a pensión media aproxímase aos 1.000 €. A máxima pensión de xubilación en 2016 ascende a 2.567 € ao mes. A mínima, é de 636 €.

A túa pensión no BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa pensión da man da Conta Nómina Va Contigo. Pero se o que desexas é traera a O BBVA desde outra entidade de forma fácil e rápida, pomos á túa disposición noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Contámosche que aspectos debes valorar antes de acceder ao capital acumulado no teu plan de pensións.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?