Què és la pensió contributiva

Descobreix les claus d'aquest tipus de pensió i què és el Fons de Reserva de la Seguretat Social.
La Seguretat Social garanteix la cobertura de diverses contingències com jubilació, incapacitat o viduïtat a través del sistema contributiu de pensions. Els que compleixin els requisits exigits per la llei, podran optar a les prestacions de les pensions contributives. Per poder assegurar el pagament de les pensions en situacions de dèficit de la Seguretat Social, es va crear el Fons de Reserva de la Seguretat Social, més conegut com a guardiola de les pensions. Segueix llegint per descobrir què són les pensions contributives i com funciona la guardiola de les pensions.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Les pensions contributives

Les pensions contributives són prestacions econòmiques amb durada indefinida, generalment vitalícia, i la concessió de les quals depèn del compliment d'una sèrie de requisits i de l'existència d'una prèvia relació jurídica amb la Seguretat Social, és a dir, haver estat afiliat al sistema i haver cotitzat un període mínim. La quantia que es percebi depèn de les aportacions que hagi fet el treballador durant el període que es requereixi. Es diferencien de les pensions no contributives en el fet que en les últimes no influeix si s'ha cotitzat o no a la Seguretat Social, i en la forma en què es gestiona. Essent les pensions contributives competència de l'Estat, i les no contributives dels òrgans competents de cada Comunitat Autònoma.

Dins el règim de les pensions contributives es troben, cadascuna amb les seves diferents modalitats, les pensions per jubilació, per incapacitat permanent i les conegudes com a pensions de mort i supervivència (pensions de viduïtat, d'orfandat i a favor de familiars). El principal objectiu és cobrir les necessitats econòmiques de cada persona a cadascuna d'aquestes possibles situacions.

En el cas de les pensions per jubilació es basa en cobrir la pèrdua de salari quan un treballador posa fi a la seva vida laboral. Hi ha una gran varietat de modalitats de pensions de jubilació, per bé que les més freqüents són la jubilació ordinària, la jubilació anticipada per cessament involuntari del treballador i la jubilació anticipada per voluntat del treballador.

En el cas de la pensió per incapacitat permanent es basa en cobrir la pèrdua de salari que pateix una persona quan sofreix una incapacitat, ja sigui derivada d'una malaltia o per accident, i després d'això té anul·lada o reduïda la seva capacitat laboral. Poden atorgar-se diferents graus: incapacitat permanent parcial, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Finalment, en el cas de les pensions per defunció es dediquen a compensar la situació de necessitat econòmica que pot produir la defunció d'altres, les modalitats són per viduïtat, orfandat i a favor de familiars.

La guardiola de pensions

Al fons de Reserva de la Seguretat Social se'l coneix col·loquialment com la guardiola de les pensions. Es tracta d'un fons sobirà d'inversió que es finança amb els excedents del sistema de la Seguretat Social i, si escau, d'assignacions pressupostàries per part del Govern. Això vol dir que en els moments en què els ingressos de la Seguretat Social superen les despeses, aquest estalvi es destina per crear un fons que garanteixi les pensions contributives en entorns de dèficit. D'aquesta manera, s'estalvia en cicles econòmics bons per poder esmorteir el possible impacte de cicles econòmics baixos, com pot ser una crisi, i així poder garantir el pagament de les pensions contributives.

El fons està compost, principalment, per actius de Deute Públic espanyol. Els rendiments d'aquests actius també contribueixen a incrementar el saldo d'aquesta guardiola. La idea és que no només es dipositin els diners en el Fons, sinó que s'inverteixi per maximitzar la rendibilitat i, per tant, aconseguir un saldo addicional per al mateix.

Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

La guardiola de les pensions es va crear el 1997 com un mecanisme d'emergència en cas que els ingressos de la Seguretat Social no fossin suficients per cobrir les despeses de les pensions contributives. El fons va rebre la seva primera aportació l'any 2000 i va assolir una xifra màxima el 2011, amb gairebé 67.000 milions d'euros. A partir de 2012 i a conseqüència de la crisi econòmica, el Govern espanyol va començar a retirar grans imports de diners d'aquest fons, que en aquests moments es troba en els nivells més baixos dels últims 15 anys, i va tancar l'any 2018 amb poc més de 5.000 milions d'euros acumulats.

Ara que ja saps què significa pensió contributiva i la guardiola de pensions, pots calcular la quantia de la teva pensió per poder preparar-te per al futur. Pots accedir al nostre simulador en línia a la nostra pàgina bbva.es. T'ajudem a calcular les teves aportacions i t'aconsellem quins productes d'estalvi i inversió poden ajudar-te a mantenir el teu nivell adquisitiu actual.

CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?