Cal é a idade de xubilación en España

Contámosche a que idade te podes xubilar e como evolucionará nos próximos anos
Tradicionalmente, a idade de xubilación en España estivo fixada nos 65 anos, aínda que existen excepcións a esta idade dependendo do tipo de traballo que se realizase durante a vida laboral. Porén, e tras a reforma lexislativa que busca garantir a sustentabilidade do sistema de pensións públicas, esta idade de 65 anos está a se ver incrementada de maneira paulatina entre 2013 e 2027, data en que a idade ordinaria de xubilación será de 67 anos. Vexamos como cambia o cálculo e que factores hai que ter en conta para saber a que idade nos poderemos xubilar.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Que se debe ter en conta para calcular a idade de xubilación

A idade de xubilación mínima para ter acceso a unha pensión pública depende da propia idade do traballador e do tempo cotizado ao longo da súa vida laboral.

En 2018 a idade ordinaria de xubilación é de 65 anos para quen cotizase polo menos 36 anos e 6 meses. Quen non alcance este período de cotización poderase xubilar aos 65 anos e 6 meses.

Desta forma, deica 2027, a idade mínima de xubilación foise elevando a razón dun mes por ano ata 2018 e, a partir de aí, a razón de 2 meses por ano resultando nos 67 anos anteriormente mencionados.

Ano Núm. meses computables/divisor Anos computables
Ano
2013
Núm. meses computables/divisor
Máis de 35 anos e 3 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 35 anos e 3 meses
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 1 mes
Ano
2014
Núm. meses computables/divisor
Máis de 35 anos e 6 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 35 anos e 6 meses
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 2 meses
Ano
2015
Núm. meses computables/divisor
Máis de 35 anos e 9 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 35 anos e 9 meses
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 3 meses
Ano
2016
Núm. meses computables/divisor
Máis de 36 anos 
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 36 anos 
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 4 meses
Ano
2017
Núm. meses computables/divisor
Máis de 36 anos e 3 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 36 anos e 3 meses
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 5 meses
Ano
2018
Núm. meses computables/divisor
Máis de 36 anos e 6 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 36 anos e 6 meses
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 6 meses
Ano
2019
Núm. meses computables/divisor
Máis de 36 anos e 9 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 36 anos e 9 meses
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 8 meses
Ano
2020
Núm. meses computables/divisor
Máis de 37 anos 
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 37 anos 
Núm. meses computables/divisor
65 anos e 10 meses
Ano
2021
Núm. meses computables/divisor
Máis de 37 anos e 3 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 37 anos e 3 meses
Núm. meses computables/divisor
66 anos
Ano
2022
Núm. meses computables/divisor
Máis de 37 anos e 6 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 37 anos e 6 meses
Núm. meses computables/divisor
66 anos e 2 meses
Ano
2023
Núm. meses computables/divisor
Máis de 37 anos e 9 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 37 anos e 9 meses
Núm. meses computables/divisor
66 anos e 4 meses
Ano
2024
Núm. meses computables/divisor
Máis de 38 anos
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 38 anos
Núm. meses computables/divisor
66 anos e 6 meses
Ano
2025
Núm. meses computables/divisor
Máis de 38 anos e 3 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 38 anos e 3 meses
Núm. meses computables/divisor
66 anos e 8 meses
Ano
2026
Núm. meses computables/divisor
Máis de 38 anos e 3 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 38 anos e 3 meses
Núm. meses computables/divisor
66 anos e 10 meses
Ano
2027
Núm. meses computables/divisor
Máis de 38 anos e 6 meses
Anos computables
65 anos
Ano
Menos de 38 anos e 6 meses
Núm. meses computables/divisor
67 anos

A xubilación anticipada

Os traballadores que se queiran acoller á xubilación anticipada por cesamento voluntario, independentemente do réxime no que estean dados de alta no sistema da Seguridade Social, deberán cumprir unha serie de requisitos que a seguir expomos:

- Hai que ter unha idade que sexa inferior en dous anos, como máximo, á idade legal esixida para o momento da xubilación. É dicir, que para este ano 2018, se se teñen cotizados os correspondentes 36 anos e 6 meses, o traballador poderá xubilarse de maneira anticipada con 63 anos. Para os efectos de determinar a idade ordinaria que corresponde, considerarase como tal a que correspondería se seguise cotizando durante o prazo comprendido entre a data do feito causante e a chegada á idade legal de xubilación que en cada caso resulte de aplicación.

- O traballador deberá acreditar un período mínimo de cotización de 35 anos.

- Dese período de cotización, polo menos 2 anos deberán de estar cotizados dentro dos 15 inmediatamente anteriores ao momento de solicitar a xubilación anticipada.

- Para poder acceder a esta modalidade de xubilación é requisito que a pensión resultante non sexa inferior á que lle correspondería ao traballador pola súa situación familiar ao chegar aos 65 anos de idade.

Existen excepcións a estas normas. En concreto:

- Os traballadores que realizan actividades “penosas, tóxicas, perigosas ou insalubres e as persoas con discapacidade igual ou superior ao 45 % ou ao 65 %” poderanse beneficiar das denominadas bonificacións de idade.

- Ademais, os traballadores por conta allea agrarios deberán acreditar que, nos últimos 10 anos cotizados, polo menos 6 correspondan a períodos de actividade efectiva neste sistema especial.  

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Os anos computables para calcular a pensión pública

Para calcular cal será a pensión pública que percibiremos tras a xubilación debemos coñecer a nosa base reguladora. Esta base está composta pola suma das bases de cotización dos últimos anos traballados –anos computables–, que para 2018 é de 21 anos e aumentará a razón dun ano ata alcanzar os 25 anos en 2022.
Ano Núm. meses computables/divisor Anos computables
Ano
2013
Núm. meses computables/divisor
192/224
Anos computables
16
Ano
2014
Núm. meses computables/divisor
204/238
Anos computables
17
Ano
2015
Núm. meses computables/divisor
216/252
Anos computables
18
Ano
2016
Núm. meses computables/divisor
228/266
Anos computables
19
Ano
2017
Núm. meses computables/divisor
240/280
Anos computables
20
Ano
2018
Núm. meses computables/divisor
252/294
Anos computables
21
Ano
2019
Núm. meses computables/divisor
264/308
Anos computables
22
Ano
2020
Núm. meses computables/divisor
276/322
Anos computables
23
Ano
2021
Núm. meses computables/divisor
288/336
Anos computables
24
Ano
2022
Núm. meses computables/divisor
300/350
Anos computables
25
A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?