Quina és l'edat de jubilació a Espanya

T'expliquem a quina edat pots jubilar-te i com evolucionarà en els propers anys
Tradicionalment, l'edat de jubilació a Espanya ha estat fixada als 65 anys, encara que hi ha excepcions en aquesta edat depenent del tipus de feina que s'hagi fet durant la vida laboral. Tanmateix, i després de la reforma legislativa que busca garantir la sostenibilitat del sistema de pensions públiques, aquesta edat de 65 anys s'està incrementant de manera gradual entre 2013 i 2027, data en què l'edat ordinària de jubilació serà als 67 anys. Vegem com canvia el càlcul i quins factors cal tenir en compte per saber a quina edat ens podrem jubilar.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Què s'ha de tenir en compte per calcular l'edat de jubilació

L'edat de jubilació mínima per tenir accés a una pensió pública depèn de l'edat del treballador i del temps cotitzat durant la seva vida laboral.

El 2018 l'edat ordinària de jubilació és de 65 anys per als que hagin cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos. Els que no assoleixin aquest període de cotització es podran jubilar als 65 anys i 6 mesos.

D'aquesta manera, d'aquí a 2027 l'edat mínima de jubilació es va anar elevant a raó d'un mes per any fins al 2018 i, a partir d'aquí, a raó de 2 mesos per any, resultant els 67 anys anteriorment esmentats.

Any Nre. mesos computables/divisor Anys computables
Any
2013
Nre. mesos computables/divisor
Més de 35 anys i 3 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 35 anys i 3 mesos
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 1 mes
Any
2014
Nre. mesos computables/divisor
Més de 35 anys i 6 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 35 anys i 6 mesos
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 2 mesos
Any
2015
Nre. mesos computables/divisor
Més de 35 anys i 9 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 35 anys i 9 mesos
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 3 mesos
Any
2016
Nre. mesos computables/divisor
Més de 36 anys 
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 36 anys 
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 4 mesos
Any
2017
Nre. mesos computables/divisor
Més de 36 anys i 3 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 36 anys i 3 mesos
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 5 mesos
Any
2018
Nre. mesos computables/divisor
Més de 36 anys i 6 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 36 anys i 6 mesos
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 6 mesos
Any
2019
Nre. mesos computables/divisor
Més de 36 anys i 9 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 36 anys i 9 mesos
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 8 mesos
Any
2020
Nre. mesos computables/divisor
Més de 37 anys 
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 37 anys 
Nre. mesos computables/divisor
65 anys i 10 mesos
Any
2021
Nre. mesos computables/divisor
Més de 37 anys i 3 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 37 anys i 3 mesos
Nre. mesos computables/divisor
66 anys
Any
2022
Nre. mesos computables/divisor
Més de 37 anys i 6 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 37 anys i 6 mesos
Nre. mesos computables/divisor
66 anys i 2 mesos
Any
2023
Nre. mesos computables/divisor
Més de 37 anys i 9 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 37 anys i 9 mesos
Nre. mesos computables/divisor
66 anys i 4 mesos
Any
2024
Nre. mesos computables/divisor
Més de 38 anys
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 38 anys
Nre. mesos computables/divisor
66 anys i 6 mesos
Any
2025
Nre. mesos computables/divisor
Més de 38 anys i 3 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 38 anys i 3 mesos
Nre. mesos computables/divisor
66 anys i 8 mesos
Any
2026
Nre. mesos computables/divisor
Més de 38 anys i 3 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 38 anys i 3 mesos
Nre. mesos computables/divisor
66 anys i 10 mesos
Any
2027
Nre. mesos computables/divisor
Més de 38 anys i 6 mesos
Anys computables
65 anys
Any
Menys de 38 anys i 6 mesos
Nre. mesos computables/divisor
67 anys

La jubilació anticipada

Els treballadors que vulguin acollir-se a la jubilació anticipada per cessament voluntari, independentment del règim en què estiguin donats d'alta en el sistema de la Seguretat Social, han de complir una sèrie de requisits que exposem a continuació:

- S'haurà de tenir una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat legal exigida per al moment de la jubilació. És a dir, que per a aquest any 2018, si es tenen cotitzats els corresponents 36 anys i 6 mesos, el treballador es podrà jubilar de manera anticipada amb 63 anys. A l'efecte de determinar l'edat ordinària que correspon, es considerarà com a tal la que correspondria d'haver seguit cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació.

- El treballador haurà d'acreditar un període mínim de cotització de 35 anys.

- D'aquest període de cotització, almenys 2 anys s'hauran d'haver cotitzat dins dels 15 immediatament anteriors al moment de sol·licitar la jubilació anticipada.

- Per poder accedir a aquesta modalitat de jubilació és requisit que la pensió resultant no sigui inferior a la que correspondria al treballador per la seva situació familiar en complir els 65 anys.

Hi ha excepcions a aquestes normes. En concret:

- Els treballadors que fan activitats “penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb discapacitat igual o superior al 45% o al 65%” es podran beneficiar de les denominades bonificacions d'edat.

- A més, els treballadors per compte d'altri agraris hauran d'acreditar que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponen a períodes d'activitat efectiva en aquest sistema especial.  

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Els anys computables per calcular la pensió pública

Per calcular quina serà la pensió pública que percebrem després de la jubilació hem de saber quina és la nostra base reguladora. Aquesta base està composta per la suma de les bases de cotització dels últims anys treballats (anys computables), que per al 2018 és de 21 anys i augmentarà a raó d'un any fins a assolir els 25 anys el 2022.
Any Nre. mesos computables/divisor Anys computables
Any
2013
Nre. mesos computables/divisor
192/224
Anys computables
16
Any
2014
Nre. mesos computables/divisor
204/238
Anys computables
17
Any
2015
Nre. mesos computables/divisor
216/252
Anys computables
18
Any
2016
Nre. mesos computables/divisor
228/266
Anys computables
19
Any
2017
Nre. mesos computables/divisor
240/280
Anys computables
20
Any
2018
Nre. mesos computables/divisor
252/294
Anys computables
21
Any
2019
Nre. mesos computables/divisor
264/308
Anys computables
22
Any
2020
Nre. mesos computables/divisor
276/322
Anys computables
23
Any
2021
Nre. mesos computables/divisor
288/336
Anys computables
24
Any
2022
Nre. mesos computables/divisor
300/350
Anys computables
25
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?