Cantos anos cotizados hai que ter para xubilarse

Descubre cantos anos de cotización necesitas para acceder á xubilación e como afecta o período cotizado ao importe da túa pensión.
A reforma das pensións de 2011, articulada na Lei 27/2011, introduciu cambios paramétricos nos requisitos de acceso á xubilación que se están a implantar paulatinamente entre 2013 e 2027. Por iso, ás veces resulta confuso saber cantos anos cotizados se precisan para xubilarse ou cal é a idade oficial para retirarse. Neste artigo podes resolver as túas dúbidas e descubrir como afecta o número de anos cotizados ao importe da túa pensión e que opcións tes se queres seguir traballando unha vez completada a idade de xubilación.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Como inflúe o número de anos cotizados na pensión de xubilación

Á hora de calcular a idade de xubilación e a pensión correspondente, hai dúas variables clave: o importe das cotizacións á Seguridade Social realizados durante os últimos anos e o número de anos de cotización. En función destas dúas variables, a Seguridade Social establece o importe da pensión. Para saber como afecta o período cotizado ás pensións e cales son os períodos establecidos pola lei na actualidade, podemos establecer estas tres categorías:

 • Menos de 15 anos cotizados: para poder ter dereito a cobrar unha pensión contributiva é necesario cotizar un mínimo de 15 anos e, tamén, cotizar polo menos 2 anos no intervalo dos 15 anos previos a causar o dereito. Isto deixa fóra do sistema de pensións os traballadores que non cumpran con estas condicións. Porén, nalgúns casos, o sistema prevé que estas persoas poidan acceder a unha pensión asistencial.
 • Entre 15 anos e 36 anos e 9 meses (requisitos para 2019): as persoas cuxo período de cotización se encontre neste intervalo e fixesen 65 anos e 8 meses, poderanse xubilar a esa idade ordinaria. En 2027, este intervalo ampliarase ata os 38 anos e 6 meses e a idade ordinaria ata os 67 anos.
 • Máis de 36 anos e 9 meses (segundo os requisitos para 2019): as persoas que cotizasen durante este tempo poderanse xubilar a unha idade ordinaria de 65 anos. Desde 2027, para poder xubilarse a esta idade, deberanse acreditar polo menos 38 anos e 6 meses de cotizacións.

Unha vez analizada a idade ordinaria de xubilación, que depende de cantos anos se cotizase, é importante coñecer como se accede ao 100 % da pensión de xubilación. Para iso, en 2019 esíxese cotizar un período mínimo de 35 anos e 6 meses. Porén, este período tamén se encontra en fase de incremento gradual. En 2027 e anos sucesivos, esixirase cotizar polo menos 37 anos.

A política do avellentamento activo: unha maneira de aumentar os anos de cotización

Debido á alta taxa de desemprego que sufriu o país na última década, é fácil concluír que non todo o mundo poderá demostrar un período de cotización tan extenso, tanto para acceder á xubilación á idade de 65 anos como para alcanzar o 100 % da pensión. Ademais, os traballadores de máis idade poden achegar un valor extra ao seu traballo grazas á experiencia acumulada durante a súa vida laboral. Para aproveitar esta experiencia e ofrecer aos traballadores unha oportunidade de aumentar o importe da súa pensión mentres continúan activos, a lei prevé tres situacións en que é posible acceder á xubilación despois da idade ordinaria:

 • A xubilación demorada permite aos traballadores seguir traballando e cotizando despois de superada a idade de xubilación, ao tempo que incrementan porcentualmente o importe da pensión que recibirán cando finalmente se xubilen. A bonificación na pensión oscila entre o 2 % e o 4 % por cada ano completo cotizado máis alá da idade ordinaria de xubilación.
 • A xubilación flexible permite compatibilizar, unha vez causada, a pensión de xubilación cun contrato a tempo parcial, dentro dos límites de xornada a que se refire o artigo 12.6 do ET, coa consecuente minoración daquela en proporción inversa á redución aplicable á xornada de traballo do pensionista, en relación á dun traballador a tempo completo comparable.
 • Por outro lado, a xubilación activa é unha medida destinada aos traballadores que completasen a idade legal de retiro e que cotizasen o mínimo de anos esixidos para cobraren o 100 % da base reguladora. Se o desexan, estes traballadores poderán continuar coa súa vida laboral, por conta propia ou allea, cobrando a un tempo o seu soldo e o 50 % da pensión. No caso de traballadores autónomos con polo menos un traballador ao seu cargo, percíbese o 100 % da pensión.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

En conclusión, o número de anos de cotización necesarios para poder xubilarse variará no futuro, con penalizacións para os que teñan menos de 37 anos cotizados e bonificacións para os que queiran seguir traballando unha vez superada a idade de xubilación oficial. Ante esta situación, son cada vez máis os traballadores que optan por contratar un plan de pensións que lles permita complementar o importe da súa pensión para non perderen poder adquisitivo cando se retiren.

Se estás preocupado pola xubilación e queres saber cales son as túas opcións de aforro, achégate a unha sucursal do BBVA ou visita bbva.es para coñecer os nosos plans de pensións e outras opcións de investimento para os teus aforros.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?