Como rescatar un plan de pensións da maneira máis rendible

Todo o que necesitas saber para rescatar o teu plan de pensións

O plan de pensións é un produto de investimento e aforro que ten dous tratamentos tributarios en función do momento en que nos encontremos do plan.

Durante os anos de achega, o plan de pensións axúdanos a aforrar. O capital directamente investido no plan reduce a nosa base impoñible do IRPF cun límite, que será a menor das seguintes cantidades: 8.000 € ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e actividades económicas. Como consecuencia directa, pagaremos menos impostos e mesmo pode que baixemos de tramo de retencións, polo que o aforro será aínda maior.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións
Por exemplo, se durante o noso período como traballadores o noso salario bruto anual é de 22.000 €, o tramo do IRPF polo que tributaremos será o do 30%. Porén, se decidimos abrir un plan de pensións e achegar, de maneira anual, 2.000 €, esta cantidade reducirase directamente da nosa base impoñible, que pasará a ser de 20.000 €. Desta forma, baixaremos de tramo e agora tributaremos o 24% dos nosos ingresos.

Tramos do IRPF en 2018

 • De 0 a 12.450€ anuais = 19 % de retención. 
 • De 12.450 a 20.200€ anuais = 24 % de retención. 
 • 20.200 a 35.200€ anuais = 30 % de retención. 
 • De 35.200 a 60.000€ anuais = 37 % de retención. 
 • De 60.000€ anuais de agora en diante = 45 % de retención.

 

Que ocorre á hora de rescatar o plan?

A partir do acceso á xubilación, unha das continxencias que permite o cobramento do plan, poderemos solicitar o rescate. Ao contrario que durante os anos en que se fixeron achegas ao plan, agora as rendas que recibamos incrementarán a nosa base impoñible, do IRPF, xa que o importe procedente do plan terá a consideración de rendementos do traballo. É importante polo tanto optimizar a forma de rescate para minimizar o impacto fiscal.

Retomamos o noso exemplo anterior e, tras cotizar durante 35 anos cun soldo bruto anual que na última década foi de 22.000 €, quedaranos unha pensión anual aproximada de 19.615 €. Segundo o índice de tramos do IRPF, a nosa renda por xubilación tributará ao 19 % (primeiros 12.450 euros) e 24 % o exceso ata os 19.615 euros.

Agora decidimos rescatar o noso plan de pensións, para o cal temos diferentes formas de facelo:

- Rescate en forma de capital:

Esta modalidade permítenos recuperar o 100 % do capital acumulado no plan de pensións, tanto as cotas que fomos aforrando ao longo dos anos como a posible rendibilidade que se derivase delas.

Ao rescatar o plan de pensións deste xeito, deberemos facer fronte a un único pagamento de impostos polo aforrado no noso plan de pensións. Para calculalo, teremos que sumar a nosa pensión pública anual de 19.615 € e o tipo marxinal verase elevado ata o máximo do 45%. Todo o que excede de 60.000 euros (49.615 euros no noso exemplo) tributará a este tipo máximo do 45 %. Practicamente o resto do importe procedente do plan (o comprendido no intervalo entre os 35.200 e os 60.000 euros) tributará tamén a un tipo elevado: 37%.

En anos sucesivos volveremos tributar exclusivamente pola pensión pública, ao non percibir outras rendas, e o tipo marxinal verase reducido de novo. Porén, o impacto fiscal do ano de rescate é moi elevado.

Casos en que se pode recibir unha pensión por riba do tope fixado

- Rescate en forma de renda:

Con esta modalidade recibiremos de maneira periódica –mensual, trimestral, semestral ou anual– unha cantidade de diñeiro que pode ser fixa ou variable. Isto dependerá do tipo de renda que escollésemos:

- Renda asegurada. Como a rendibilidade dun plan de pensións está suxeita aos movementos do mercado, a cota que recibamos pode variar co tempo. Nas rendas aseguradas isto non ocorre e sempre cobraremos a mesma contía.

- Renda financeira. Nesta modalidade a contía que se recibe de maneira periódica varía en función da rendibilidade do plan de pensións.

Volvemos ao noso exemplo, en que tiñamos unha pensión pública de 19.615 € e conseguiramos aforrar 110.000 € no noso plan de pensións. Pero esta vez decidimos rescatalo na modalidade de renda asegurada nun prazo de 20 anos. Deste xeito, o noso plan de pensións reportaranos, aproximadamente, 6.569 € anuais;  sumados á nosa pensión pública, dános un total de 26.184 € que tributarán do seguinte xeito:

 • Primeiros 12.450 euros, ao 19 %.
 • Entre 12.450 e 20.200, ao 24 %.
 • O resto, ata os 26.184 euros, ao 30 %.

O rescate en forma de renda ten un impacto fiscal máis progresivo, xa que a tributación se reparte entre diferentes exercicios fiscais. É, xeralmente, a forma máis eficiente de rescatar un plan de pensións, aínda que tamén hai que planificar o rescate correctamente para determinar que importe anual minimiza a factura fiscal e tratar de non saltar a un tramo superior do IRPF.

- Rescate mixto:

Unha terceira forma de rescatar o noso plan de pensións é o rescate mixto, que consiste en recibir unha parte do aforrado en capital e, posteriormente, recibir unha renda periódica.

De novo, é importante calcular ata que punto nos interesa recibir unha parte en capital e afrontar o incremento -ou non- do tramo do IRPF.

Este tipo de rescate pode ser interesante se se dá o seguinte suposto.

Hai que ter en conta: Lei 35/2006

A Lei 35/2006 do IRPF establece un réxime transitorio polo que se pode aplicar unha redución do 40 % no rescate de participacións con antigüidade 31/12/2006 ou anterior, sempre que se perciban en forma de capital e dentro do prazo indicado na lei. Deste xeito, só se tributará polo 60 % dese capital. A contía que reste no noso plan de pensións poderemos ir recuperándoa en forma de renda periódica co correspondente incremento da base impoñible do IRPF.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Consellos xerais para rescatar o plan de pensións

Con toda esta información na man, resumimos unha serie de consellos que deberían seguir aqueles que queiran aforrar á hora de rescatar o seu plan de pensións:

- Tendo en conta que o capital ou a renda do plan de pensións suma á base impoñible do IRPF, de cara a deixala no mínimo posible, é interesante esperar a rescatar o plan ao ano seguinte á xubilación. A base impoñible será menor ao contar con menos rendas.

- Calcula moi ben a renda que queiras percibir de maneira mensual -ou durante o período que escolleses-. É importante non traspasar a contía que nos leva a tributar noutro tramo do IRPF cunha porcentaxe impositiva superior.

- Para plans de pensións con ‘poucos’ fondos, pode resultar máis atractivo recuperar o 100 % del capital e afrontar, dunha soa vez, o pagamento dos correspondentes impostos.

No BBVA dispomos de calculadoras de plans de pensións, coas que podes simular que contía recibirás no momento da xubilación e canto terás que tributar por ela.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?