Com rescatar un pla de pensions de la manera més rendible

Tot el que has de saber per rescatar el teu pla de pensions

El pla de pensions és un producte d'inversió i estalvi que té dos tractaments tributaris diferents segons el moment en què ens trobem del pla.

Durant els anys d'aportació, el pla de pensions ens ajuda a estalviar. El capital invertit directament en el pla redueix la nostra base imposable de l'IRPF amb un límit, que serà la menor de les quantitats següents: 8.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques. Com a conseqüència directa, pagarem menys impostos i fins i tot pot ser que baixem de tram de retencions, per tant, l'estalvi serà encara més gran.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions
Per exemple, si durant el nostre període com a treballadors el nostre salari brut anual és de 22.000 €, el tram de l'IRPF pel qual tributarem serà el del 30%. Tanmateix, si decidim obrir un pla de pensions i aportar, de manera anual, 2.000 €, aquesta quantitat es reduirà directament de la nostra base imposable, que passarà a ser de 20.000 €. D'aquesta manera, haurem baixat de tram i ara tributarem el 24% dels nostres ingressos.

Trams de l'IRPF el 2018

 • De 0 a 12.450€ anuals = 19% de retenció. 
 • De 12.450 a 20.200€ anuals = 24% de retenció. 
 • 20.200 a 35.200€ anuals = 30% de retenció. 
 • De 35.200 a 60.000€ anuals = 37% de retenció. 
 • De 60.000€ anuals d’ara endavant = 45% de retenció.

 

Què passa a l'hora de rescatar el pla?

A partir de l'accés a la jubilació, que és una de les contingències que permet el cobrament del pla, podrem sol·licitar-ne el rescat. Al contrari que durant els anys d'aportació al pla, ara les rendes que rebem incrementaran la nostra base imposable de l'IRPF, ja que l'import procedent del pla tindrà la consideració de rendiments del treball. És important, per tant, optimitzar la forma de rescat per minimitzar l'impacte fiscal.

Reprenem el nostre exemple anterior i, després de cotitzar durant 35 anys amb un sou brut anual que durant l'última dècada ha estat de 22.000 €, ens quedarà una pensió anual aproximada de 19.615 €. Segons l'índex de trams de l'IRPF, la nostra renda per jubilació tributarà al 19% (primers 12.450 euros) i al 24% l'excés fins als 19.615 euros.

Ara decidim rescatar el nostre pla de pensions, cosa que poden fer de formes diferents:

- Rescat en forma de capital:

Aquesta modalitat ens permet recuperar el 100% del capital acumulat en el pla de pensions, tant les quotes que hem anat estalviant durant els anys com la possible rendibilitat que se n'hagi derivat.

Si rescatem el pla de pensions d'aquesta manera, haurem de fer front a un únic pagament d'impostos per tot el que hàgim estalviat en el nostre pla de pensions. Per calcular-ho, haurem de sumar la nostra pensió pública anual de 19.615 € i s'haurà elevat el tipus marginal fins al màxim del 45%. Tot el que excedeix els 60.000 euros (49.615 euros en el nostre exemple) tributarà a aquest tipus màxim del 45%. Pràcticament la resta de l'import procedent del pla (el comprès en l'interval entre els 35.200 i els 60.000 euros) tributarà també a un tipus elevat: 37%.

En anys successius tornarem a tributar exclusivament per la pensió pública, en no percebre altres rendes, i el tipus marginal quedarà novament reduït. Tanmateix, l'impacte fiscal de l'any de rescat és molt elevat.

Casos en què es pot rebre una pensió per damunt del límit fixat

- Rescat en forma de renda:

Amb aquesta modalitat rebrem de manera periòdica (mensual, trimestral, semestral o anual) una quantitat de diners que pot ser fixa o variable. Això dependrà del tipus de renda que hàgim escollit:

- Renda assegurada. Com que la rendibilitat d'un pla de pensions depèn dels moviments del mercat, la quota que rebem pot variar amb el temps. En les rendes assegurades això no passa i cobrarem sempre la mateixa quantitat.

- Renda financera. En aquesta modalitat, la quantitat que es rep de manera periòdica varia segons la rendibilitat del pla de pensions.

Tornem al nostre exemple, en què gaudíem d'una pensió pública de 19.615 € i havíem aconseguit estalviar 110.000 € al nostre pla de pensions. Però aquesta vegada decidim rescatar-lo en la modalitat de renda assegurada en un termini de 20 anys. D'aquesta manera, el nostre pla de pensions ens reportarà, aproximadament, 6.569 € anuals;  sumats a la nostra pensió pública, ens donen un total de 26.184 € que tributaran de la manera següent:

 • Primers 12.450 euros, al 19%.
 • Entre 12.450 i 20.200, al 24%.
 • La resta, fins als 26.184 euros, al 30%.

El rescat en forma de renda té un impacte fiscal més progressiu, atès que la tributació es reparteix entre diferents exercicis fiscals. És, generalment, la forma més eficient de rescatar un pla de pensions, per bé que també cal planificar el rescat correctament per determinar quin import anual minimitza la factura fiscal i intentar no saltar a un tram superior d'IRPF.

- Rescat mixt:

Una tercera forma de rescatar el nostre pla de pensions és el rescat mixt, que consisteix a rebre una part de l'estalviat en capital i, posteriorment, rebre una renda periòdica.

Novament, és important calcular fins a quin punt ens interessa rebre una part en capital i afrontar l'increment, o no, del tram de l'IRPF.

Aquest tipus de rescat pot ser interessant si es dóna el supòsit següent.

Cal tenir en compte: Llei 35/2006

La Llei 35/2006 de l'IRPF estableix un règim transitori pel qual es pot aplicar una reducció del 40% en el rescat de participacions amb antiguitat 31/12/2006 o anterior, sempre que es percebin en forma de capital i dins el termini indicat a la llei. D'aquesta manera, només es tributarà pel 60% d'aquest capital. La quantitat que quedi en el nostre pla de pensions la podrem anar recuperant en forma de renda periòdica, amb el corresponent increment de la base imposable de l'IRPF.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Consells generals per rescatar el pla de pensions

Amb tota aquesta informació a la mà, resumim una sèrie de consells que haurien de seguir aquells que vulguin estalviar a l'hora de rescatar el seu pla de pensions:

- Atès que el capital o la renda del pla de pensions se suma a la base imposable de l'IRPF, de cara a deixar-la en el mínim possible és interessant esperar a rescatar el pla l'any següent al de jubilació. La base imposable serà menor, ja que tindrem menys rendes.

- Cal calcular molt bé la renda que es vulgui percebre de manera mensual o durant el període que s'hagi escollit -. És important no traspassar la quantitat que ens portaria a tributar en un altre tram de l'IRPF amb un percentatge impositiu superior.

- Per a plans de pensions amb "pocs" fons, pot resultar més atractiu recuperar el 100% del capital i afrontar, d'una sola vegada, el pagament dels impostos corresponents.

A BBVA disposem de calculadores de plans de pensions amb les quals pots simular quina quantia rebràs en el moment de la jubilació i quant hauràs de tributar per aquesta.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?