Como cobrar o teu plan de pensións

Contámosche unha serie de aspectos que deberás valorar antes de cobrar o teu plan de pensións

Coa chegada da xubilación chega tamén o momento de comezar a pensar na forma máis óptima desde o punto de vista financeiro-fiscal de acceder ao capital acumulado no plan de pensións. É a hora de gozar desas achegas realizadas de maneira periódica ao longo dos anos, pero coa finalidade de sacarlle o máximo partido, é importante proporse non só de que forma se vai recuperar ese diñeiro, senón canto se precisa verdadeiramente.

Porque canto máis tempo se manteña o capital dentro do plan de pensións, maior será a súa rendibilidade, polo que se o cliente xubilado realmente non necesita acceder ás rendas do seu plan, non ten por que rescatalo no mesmo momento da xubilación. Non existe ningunha obriga de rescatar o plan de pensións no momento da xubilación, podendo incluso non rescatarse nunca e pasar a beneficiarios ou herdeiros. Esta é unha opción pola que optan algúns xubilados que consideran que na súa planificación de ingresos e gastos non necesitan recorrer ao plan de pensións e prefiren deixalo como aforro para posibles futuras necesidades non previstas.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Co obxectivo de aforrar en impostos, é recomendable que o rescate do plan non se faga no mesmo ano da xubilación para non incrementar unha base impoñible que será máis elevada que aquela dun exercicio fiscal no que estivésemos xubilados os 12 meses.

É importante tamén destacar que é posible seguir realizando achegas ao plan de pensións unha vez xubilados. Desde o momento no que se inicie o cobramento do plan, as achegas realizadas non poderán ser rescatadas pola continxencia de xubilación, quedando só para outro tipo de continxencias, como dependencia ou falecemento.

Pero antes de falar sobre a fiscalidade das rendas derivadas do plan de pensións, convén analizar que tipos de rescate existen.

Tipos de rescates dun plan de pensións

Independentemente da forma na que se decida recuperar o diñeiro achegado ao plan de pensións, así como a súa posible rendibilidade, é importante saber que este capital tributará como rendementos do traballo, do mesmo xeito que o faría un soldo ou a propia pensión pública por xubilación. Isto significa que canto maior sexa o capital rescatado, maior será a base impoñible en IRPF á que terá que facer fronte o cliente.

Así, a fiscalidade do rescate do plan de pensións estará relacionada coa forma de cobramento elixida:

Rescate en forma de capital

Recupérase a totalidade das achegas realizadas ao plan de pensións e a posible rendibilidade xerada. Capital máis rendibilidade compoñen os denominados dereitos consolidados e, á hora de recuperalos dunha soa vez, tributan tamén dunha soa vez no IRPF. Rescatar o plan desta maneira suporá, na maioría dos casos, facer fronte a unha taxa impositiva elevada derivada dunha base impoñible maior.

Independentemente da forma na que se decida recuperar o diñeiro achegado ao plan de pensións, así como a súa posible rendibilidade, é importante saber que este capital tributará como rendementos do traballo, do mesmo xeito que o faría un soldo ou a propia pensión pública por xubilación. Isto significa que canto maior sexa o capital rescatado, maior será a base impoñible en IRPF á que terá que facer fronte o cliente.

Así, a fiscalidade do rescate do plan de pensións estará relacionada coa forma de cobramento elixida:

Rescate en forma de capital

Recupérase a totalidade das achegas realizadas ao plan de pensións e a posible rendibilidade xerada. Capital máis rendibilidade compoñen os denominados dereitos consolidados e, á hora de recuperalos dunha soa vez, tributan tamén dunha soa vez no IRPF. Rescatar o plan desta maneira suporá, na maioría dos casos, facer fronte a unha taxa impositiva elevada derivada dunha base impoñible maior.

Rescate en forma de renda

Se se escolle recuperar o diñeiro achegado ao plan de pensións desta maneira, o titular recibirá de maneira periódica un capital en forma de renda. En caso de rendas financeiras, estas percibiranse mentres duren os dereitos consolidados. En caso de rendas vitalicias, percibiranse ata o falecemento do beneficiario.

A periodicidade coa que se reciba a renda queda suxeita á elección do titular, que pode ser mensual, trimestral, semestral ou anual.  Desta forma, pódese calcular cal será a base impoñible sobre a que se terá que tributar de cara ao pagamento do IRPF. Cabe lembrar que o diñeiro recibido do plan de pensións súmase ao diñeiro procedente da pensión pública por xubilación e que a suma de ambos os dous será o que determine a cantidade de impostos a pagar, polo que cómpre estudar moi ben que cantidade de capital convén recibir do plan de pensións.

Este tipo de rescate é interesante se se quere seguir obtendo unha rendibilidade polo diñeiro depositado no plan, que continuará “traballando”, e se realmente non se necesita todo o capital dispoñible. Fiscalmente adoita ser unha opción con menor impacto.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Rescate mixto

Por último, existe un tipo de rescate que combina os dous anteriores. O titular do plan recibe o pagamento dunha cantidade determinada para, posteriormente, recibir o resto do diñeiro en forma de rendas durante o período que se estipulase.

Rescate flexible

O beneficiario decide libremente as datas e contías dos cobramentos, sen unha periodicidade determinada.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?