Carteira de investimento equilibrada

Contámosche todo o que necesitas saber para tomar unha boa decisión á hora de investir e tirar o maior rendemento aos teus aforros.
Unha carteira de investimento está formada polo conxunto de activos financeiros en que se invisten aforros. Estes activos poden incluír desde accións na bolsa ata investimentos en divisas ou participacións en fondos de investimento. Para un investidor non experto, pode resultar moi difícil decidir por que produtos decantarse á hora de investir, xa que as posibilidades son moi amplas e por veces pode resultar complicado identificar que opcións son as que máis se axustan ás necesidades propias. Explicámosche detalladamente en que consiste unha carteira de investimento equilibrada e que factores debes ter en conta para investir os teus aforros da maneira máis adecuada.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

O perfil do investidor

O primeiro no que ten que pensar calquera persoa que queira investir é en cal é o seu perfil de risco. Para definir este perfil, o primeiro paso é saber o nivel de tolerancia ao risco. Esta tolerancia depende de cuestións obxectivas, como o horizonte temporal ata o obxectivo (canto máis amplo sexa, máis riscos se poden asumir), pero tamén de cuestións subxectivas, xa que en igualdade de condicións de investimento, uns investidores teñen máis aversión ao risco que outros. É dicir, o risco tamén ten un compoñente de subxectividade. Se o investidor non conta con grandes coñecementos financeiros, o máis sinxelo é que se decante por activos que ofrezan garantías e que non incorran en grandes riscos, como os fondos de investimento, por exemplo. Do mesmo modo, resulta moi importante ter en conta o obxectivo do investimento e o motivo polo que se optou por unha opción ou por outra. Os activos máis adecuados para investimentos a curto prazo contan con características moi distintas a aqueles que se enfocan ao longo prazo.

Igualmente, é importante determinar que porcentaxe da carteira se vai investir en cada tipo de activo. Un investidor non debe en ningún caso pór todos os seus recursos en activos de risco. Ademais de contar cunha carteira ben diversificada, é importante ter en conta que se poden producir imprevistos. Para iso, é importante ter sempre un colchón de seguridade en forma de aforro en activos líquidos, aínda que non xeren rendibilidade. Esta virá doutro tipo de activos investidos a medio e longo prazo.

Tipos de activos para crear unha carteira de investimento

 • Accións: son as partes iguais nas que se divide o capital social dunha empresa. Quen as adquire convértese en accionista e, polo tanto, en propietario dunha parte da sociedade. As accións constitúen un investimento con elevado risco de mercado, debido á súa volatilidade. No entanto, a súa rendibilidade potencial é máis elevada que a doutros activos. Tamén moitas delas ofrecen unha rendibilidade anual adicional vía dividendo. Operar no mercado de renda variable está recomendado para investidores con sólidos coñecementos financeiros.
 • Bonos: coa compra de bonos invístese en débeda que posteriormente se devolverá nunha data fixa e co pagamento de xuros. O investimento en bonos é, a priori, menos volátil que o investimento en renda variable. Porén, é importante matizalo, xa que existen moitos títulos de renda fixa, de emisores de diversa solvencia, e ademais a rendibilidade é coñecida previamente sempre que se manteñan os títulos no vencemento. En caso contrario, haberá que acudir ao mercado e o prezo é incerto. O espectro é moi amplo, desde débeda de países moi solventes ata títulos de renda fixa corporativa high yield.
 • Mercado de divisas: Os cambios do valor das divisas son unha grande oportunidade de investimento cando a divisa na que se decide investir conta cunha evolución favorable a longo prazo. Investir neste tipo de activos é especialmente recomendable para investidores expertos que estean ao día das variacións nos tipos de cambio, xa que é un investimento sometido a alta volatilidade.
 • Fondos de investimento: os fondos de investimento son institucións de investimento colectivo (IIC). En resumo, o que fan é unir o aforro de moitos individuos para investilo conxuntamente, da man de xestores profesionais e seguindo unha política de investimento previamente establecida. Permiten acceder a carteiras ben diversificadas con custos reducidos e cun funcionamento sinxelo. Permite, por exemplo, cun investimento de só 1.000 euros, investir en 30 ou 40 accións, algo que sería imposible a través do investimento directo.

Diversificación do investimento

O máis importante á hora de crear unha carteira de investimento equilibrada é diversificar e optar por investir en diferentes mercados e prazos, así como en diferentes produtos, xa que diversificando a carteira diversifícase o risco. Responde á famosa filosofía de “non pór todos os ovos na mesma cesta”. Unha carteira ben diversificada permítenos facer fronte, de forma tranquila, aos vaivéns de mercado, xa que, ante un comportamento desexado nun ou varios dos activos, existen outros activos con comportamentos non correlacionados que conseguirán equilibrar a rendibilidade media da carteira.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Fiscalidade dos produtos financeiros

Un aspecto que escapa á consideración de moitos investidores é o relacionado coas obrigas tributarias que incorporan os diferentes produtos de investimento financeiro. Unha correcta decisión de investimento pasa por optimizar a rendibilidade financeiro-fiscal, é dicir, a rendibilidade final unha vez descontadas as obrigas tributarias. Para iso, é fundamental coñecer as peculiaridades fiscais de cada activo.

No BBVA somos conscientes do difícil que pode resultar optar por investir nuns produtos financeiros ou noutros en función da túa experiencia como investidor. Por este motivo, contamos cun equipo de expertos para axudarche a tomar unha boa decisión á hora de investires os aforros. Entra en bbva.es e solicita asesoramento para descubrir toda a nosa gama de produtos de investimento e contratar o que mellor se adapte ás túas necesidades.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.