Riscos asociados aos fondos de investimento

Coñece os riscos que poden determinar a rendibilidade do teu investimento.
Os fondos de investimento ofrecen aos aforradores a oportunidade de rendibilizar o seu diñeiro. Trátase dunha forma de investimento máis segura para pequenos investidores e aqueles que non conten con amplos coñecementos financeiros ou que, sinxelamente, prefiran delegar a xestión en profesionais. Non obstante, ningunha investimento está completamente exenta de certa incerteza e existen unha serie de riscos asociados aos fondos de investimento que son importantes coñecer para elixir a mellor opción segundo as necesidades do investidor.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Características dos fondos de investimento

Os fondos de investimento son Institucións de Investimento Colectivo (IIC) que funcionan baixo a supervisión dunha entidade depositaria, encargada tamén de custodiar os valores, e a administración dunha entidade xestora. O patrimonio destes fondos provén das achegas de investidores individuais, denominados partícipes, e divídense en participacións. Os fondos encóntranse supervisados pola Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Ao combinar as achegas dun amplo número de partícipes, a entidade xestora ten máis facilidade para diversificar a carteira que un investidor a título particular que, principalmente por un tema de custos, non podería replicar unha carteira así.

Non obstante, como calquera investimento, este produto financeiro tamén está exposto a determinados riscos, que podemos clasificar en seis grupos.

Tipos de riscos asociados aos fondos de investimento

 • Risco de mercado: aquel risco que se deriva do investimento en calquera activo, que cotizará nun mercado e cuxa cotización estará influída por distintas variables externas, como a evolución da economía , os tipos de xuro ou a estabilidade política. Este risco é máis acusado en determinado tipo de activos, como a renda variable. Como ben coñece calquera investidor, a bolsa pasa por períodos de alta volatilidade.
 • Risco de liquidez. É posible que un investidor encóntrese con restricións á hora de desfacer as posicións en que investiu. Isto adoita ocorrer cando se negocia fóra de mercados organizados, en títulos moi específicos con baixos niveis de negociación. A falta de liquidez pode influír no prezo de venda e polo tanto condicionar a rendibilidade da operación.
 • Risco de divisa. Sempre que se inviste en activos expresados nunha divisa distinta ao euro, existe o risco de que teña lugar algunha flutuación no tipo de cambio. Estas variacións poden estar motivadas polas condicións económicas e políticas do país en concreto, polo que en certo xeito trátase dun risco derivado do de mercado. O efecto que estas flutuacións teñen para as participacións dun investidor sempre se mide con respecto á moeda de referencia deste, neste caso o euro. Cando se produce unha apreciación ou depreciación da outra divisa, o valor do fondo varía aínda que os seus activos non cambiasen o seu valor en euros. Obviamente, a forma máis sinxela de evitar este risco é elixir un fondo que só invista en activos expresados na divisa de referencia. Non obstante, é posible neutralizar este risco a través de estratexias con derivados orientados a cubrir o risco divisa.
 • Risco de crédito. Por último, os efectos do risco de crédito tamén poden ser relevantes. Ao investir en activos de renda fixa, o fondo de investimento actúa como prestameiro ante o emisor dos bonos ou obrigas de pagamento en que está investindo. Se a empresa, entidade financeira ou estado emisor non pode cumprir con eses pagamentos ou non faio dentro do prazo, isto supón perdas para os partícipes do fondo de investimento. Para evitar este tipo de situacións, existen axencias especializadas en avaliar a estes emisores. Estas aplican un sistema de avaliación ou rating e publican os resultados desta análise, polo que é unha información de gran utilidade para avaliar a política de investimento do fondo en que se pretende investir.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.
 • Risco país. O investimento en determinados países, con economías emerxentes, tende a ser máis volátil que aquel investimento en países desenvolvidos, aínda que tamén a rendibilidade potencial da primeira é máis elevada. O risco adicional dos países emerxentes débese á posibilidade de que os gobernos se tornen inestables ou a economías moi centradas en certos sectores. En xeral, contan con maior incerteza, política, económica e social.
 • Risco de concentración. Diversificar é unha das claves para un investimento axeitado. Nunha carteira con poucos activos, o comportamento negativo dun deles pode xerar un impacto moi negativo, pois o seu peso con respecto ao total é significativo. Nunha carteira con moitos valores, o efecto negativo dun deles disólvese no comportamento medio de todos os demais.

Como podes ver, existen distintos riscos asociados aos fondos de investimento que se deben valorar antes de tomar a decisión de investir. BBVA ofrece toda a información necesaria sobre os seus fondos de investimento, ademais de ferramentas que permiten comparar e simular o teu investimento para encontrar o que máis se adapta ao teu perfil de risco. Visita bbva.es ou calquera oficina BBVA para recibir asesoramento e elixir o fondo de investimento que necesitas.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.