Cartera d'inversions equilibrada

T'expliquem tot el que necessites saber per prendre una bona decisió a l'hora d'invertir i treure el màxim rendiment als teus estalvis.
Una cartera d'inversions està formada pel conjunt d'actius financers en què s'inverteixen estalvis. Aquests actius poden incloure des d'accions a borsa fins a inversions en divises o participacions en fons d'inversió. Per a un inversor no expert, pot resultar molt difícil decidir per quins productes decantar-se a l'hora d'invertir, ja que les possibilitats són molt àmplies i a vegades pot resultar complicat identificar quines opcions són les que més s'ajusten a les necessitats pròpies. T'expliquem en detall en què consisteix una cartera d'inversions equilibrada i quins factors has de tenir en compte per invertir els teus estalvis de la manera més adequada.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

El perfil de l'inversor

El primer que s'ha de plantejar qualsevol persona que vulgui invertir és quin és el seu perfil de risc. Per definir aquest perfil, el primer pas és esbrinar el nivell de tolerància al risc. Aquesta tolerància depèn de qüestions objectives, com l'horitzó temporal fins a l'objectiu (com més ampli sigui, més riscos es poden assumir), però també de qüestions subjectives, ja que, a igualtat de condicions d'inversió, uns inversors tenen més aversió al risc que d'altres. És a dir, el risc també té un component de subjectivitat. Si l'inversor no té grans coneixements financers, el més senzill és que es decanti per actius que ofereixin garanties i que no incorrin en grans riscos, com els fons d'inversió, per exemple. De la mateixa manera, resulta molt important tenir en compte l'objectiu de la inversió i el motiu pel qual s'ha optat per una opció o una altra. Els actius més adequats per a inversions a curt termini tenen característiques molt diferents dels actius que s'enfoquen al llarg termini.

Igualment, és important determinar quin percentatge de la cartera s'invertirà en cada tipus d'actiu. Un inversor no ha de posar, en cap cas, tots els seus recursos en actius de risc. A més de comptar amb una cartera ben diversificada, és important tenir en compte que hi poden haver imprevistos. Per fer-ho, és important tenir sempre un coixí de seguretat en forma d'estalvi en actius líquids, encara que no generin rendibilitat. Vindrà d'un altre tipus d'actius invertits a mitjà i llarg termini.

Tipus d'actius per crear una cartera d'inversions

 • Accions: són les parts iguals en què es divideix el capital social d'una empresa. Qui les adquireix es converteix en accionista i, per tant, en propietari d'una part de la societat. Les accions constitueixen una inversió amb risc de mercat elevat, donada la seva volatilitat. Tanmateix, la seva rendibilitat potencial és més elevada que la d'altres actius. Moltes també ofereixen una rendibilitat anual addicional amb dividends. Operar en el mercat de renda variable està recomanat per a inversors amb coneixements financers sòlids.
 • Bons: amb la compra de bons s'inverteix en un deute. La inversió es retornarà posteriorment en una data fixa i amb el pagament d'interessos. La inversió en bons és, a priori, menys volàtil que la inversió en renda variable. Tanmateix, és important matisar-ho, ja que hi ha molts títols de renda fixa, d'emissors de diversa solvència i, a més, la rendibilitat se sap prèviament sempre que es mantinguin els títols a venciment. En cas contrari, caldrà acudir al mercat i el preu és incert. L'espectre és molt ampli, des de deute de països molt solvents fins a títols de renda fixa corporativa high yield.
 • Mercat de divises: Els canvis del valor de les divises són una gran oportunitat d'inversió quan la divisa en què es decideix invertir té una evolució favorable a llarg termini. Invertir en aquest tipus d'actius és especialment recomanable per a inversors experts que estiguin al dia de les variacions en els tipus de canvi, ja que és una inversió sotmesa a alta volatilitat.
 • Fons d'inversió: els fons d'inversió són institucions d'inversió col·lectiva (IIC). En resum, el que fan és unir l'estalvi de molts individus per invertir-lo conjuntament, de la mà de gestors professionals i seguint una política d'inversió establerta prèviament. Permeten accedir a carteres ben diversificades amb costos reduïts i amb un funcionament senzill. Permet, per exemple, amb una inversió de només 1.000 euros, invertir en 30 o 40 accions, una cosa que seria impossible a través de la inversió directa.

Diversificació de la inversió

El més important a l'hora de crear una cartera d'inversions equilibrada és diversificar i optar per invertir en mercats i terminis diferents, així com en productes diferents, ja que, diversificant la cartera, es diversifica el risc. Respon a la famosa filosofia de “no posar tots els ous al mateix cistell”. Una cartera ben diversificada ens permet fer front, de manera tranquil·la, als vaivens de mercat, ja que, davant d'un comportament desitjat en un o diversos dels actius, hi ha altres actius amb comportaments no correlacionats que aconseguiran equilibrar la rendibilitat mitjana de la cartera.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Fiscalitat dels productes financers

Un aspecte que s'escapa a molts inversors és el relacionat amb les obligacions tributàries que incorporen els productes d'inversió financera. Una decisió d'inversió correcta passa per optimitzar la rendibilitat financerofiscal, és a dir, la rendibilitat final una vegada descomptades les obligacions tributàries. Per fer-ho, és fonamental saber les peculiaritats fiscals de cada actiu.

A BBVA som conscients de com pot ser de difícil optar per invertir en uns productes financers o d'altres en funció de la teva experiència com a inversor. Per aquest motiu, tenim un equip d'experts per ajudar-te a prendre una bona decisió a l'hora d'invertir els estalvis. Entra a bbva.es i sol·licita assessorament per descobrir tota la nostra gamma de productes d'inversió i contractar el que millor s'adapta a les teves necessitats.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.