Crèdit hipotecari: definició i tipus

Consells útils i explicació sobre els crèdits hipotecaris
En un crèdit hipotecari un client disposa d'una quantitat de diners i es compromet a tornar-la normalment mitjançant quotes periòdiques, juntament amb els interessos associats. Es fa a mitjà o a llarg termini, i se sol protegir amb la garantia d'un habitatge, en unes condicions pactades amb el banc i plasmades en un contracte.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Hi ha diversos tipus de préstec/crèdit hipotecari, normalment determinats pel tipus de quotes (ja que són obertes i poden variar amb el temps, si el client ho sol·licita i l'entitat bancària ho aprova). Per exemple, es pot acordar pagar quotes més petites al principi i augmentar-les amb els anys. Aquesta modalitat pot ser interessant si, per exemple, tenim en compte un ascens salarial. O podria ser al revés: pagar quotes més altes en un primer moment i decreixents en el temps (convenient si, per exemple, preveiem una altra despesa a mitjà o llarg termini).

 

Diferències entre préstec i crèdit hipotecari

Un crèdit hipotecari comparteix moltes semblances amb el préstec hipotecari. Encara que tenen la mateixa finalitat, funcionen de manera diferent. És important conèixer les particularitats de cada modalitat a l'hora de decidir-se per una o altra; hem de triar la que millor s'adapti a les nostres condicions.

Així, el préstec hipotecari és tancat: té unes condicions determinades en un contracte; en cas que el client les vulgui modificar, una vegada formalitzat el préstec hipotecari, s'haurà de fer una novació (per exemple, per ampliar el termini de durada, l'import que es vol finançar, etc.).

En canvi, en el crèdit hipotecari es concedeix una quantitat de diners, i el titular pot disposar del total o de només una part d'aquests diners concedits. Cada vegada que necessiti més diners pot disposar del que quedi pendent, sempre que la quantitat total que estigui utilitzant no superi el límit de crèdit que ha concedit el banc.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

D'altra banda, hi ha diversos factors més que distingeixen ambdós productes, com ara el tipus d'interès –generalment més alt en els crèdits–, les comissions, les subrogacions, etc.

Si vols sol·licitar un crèdit hipotecari, un bon consell és que primer analitzis la teva situació financera actual i futura, en la mesura que puguis. A l'hora de tornar-lo, és important planificar el pagament, ja que normalment es torna en bastants anys i cal tenir-ho present a l'hora de fer càlculs. Tingues en compte altres despeses que hagis de tenir en el temps, mira la teva capacitat d'estalvi i destina un percentatge fix d'aquest per tornar el teu crèdit.

CTA Estudi CTA Estudi

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.
  • A BBVA t'expliquem quina documentació has de reunir a l'hora de sol·licitar una hipoteca.