Comprar una casa nova o per reformar?

Et facilitem els pros i els contres de cadascuna de les opcions perquè valoris la teva millor oportunitat
En la compra d'un habitatge, una de les primeres eleccions és optar per una casa nova o per adquirir-ne una de segona mà per reformar-la posteriorment. Els criteris per prendre aquesta decisió són molt variats i depenen dels gustos, les necessitats i les possibilitats personals dels compradors. A més, cal tenir en compte que la compra d'una casa nova té uns costos i uns impostos associats que difereixen de la compra d'una casa de segona mà. Així, doncs, podem diferenciar entre les despeses fixes i les variables a l'hora d'adquirir un habitatge si optem per un habitatge nou o de segona mà.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Despeses fixes en la compra d'un habitatge

Les despeses que es reflecteixen a continuació estan relacionades amb els costos administratius i de gestió, així com amb el pagament d'impostos. Aquests costos varien en funció de si es demana un préstec hipotecari o no per finançar la compra de l'habitatge.

 • Notaria. L'escriptura pública de compravenda s'atorgarà davant d'un notari. Aquest document és necessari per inscriure la compravenda en el Registre de la Propietat i poder gaudir de la protecció que això comporta per al comprador. Si, a més, per a la compra s'ha concedit un préstec amb garantia hipotecària, s'atorgarà davant de notari, de forma simultània a la compravenda, una escriptura de préstec, cosa que comporta la signatura de dos documents notarials: l'escriptura de compravenda i l'escriptura del préstec hipotecari. El cost de formalitzar aquests dos documents depèn del preu de l'immoble i de l'import del préstec hipotecari sol·licitat.
 • Registre. És recomanable inscriure l'escriptura de compravenda per la protecció registral davant de tercers que proporciona la publicitat del Registre de la Propietat. No obstant això, la inscripció serà obligatòria si la compra comporta la sol·licitud d'un préstec amb garantia hipotecària, ja que en aquest cas cal inscriure tant la compra com la hipoteca. L'import de la inscripció registral estarà determinat per l'import de la compravenda.
 • Impost d'actes jurídics documentats (AJD). És un impost que es paga per documents com ara escriptures i actes públiques o per testimonis notarials. Quan es compra un habitatge s'ha de pagar entre un 0,5% i un 1,5% (en funció de la comunitat autònoma) del preu de l'escriptura del contracte de compravenda, sempre que sigui una primera transmissió a efectes d'IVA. Si a més s'ha sol·licitat una hipoteca s'haurà de pagar també entre un 0,5% i un 1,5% (en funció de la comunitat autònoma) del total de la responsabilitat hipotecària, en cas d'haver-ho fet. Per a una hipoteca de 100.000 €, l'AJD per l'escriptura de compravenda equivaldria a 1.000 € (per a un tipus de l'1%) i si la responsabilitat hipotecària pugés a 130.000 €, l'AJD per aquest concepte equivaldria a 1.300 € (per a un tipus de l'1%).

Així mateix, si volem fer una estimació de les despeses que comporten els tràmits anteriors, es pot sol·licitar al notari i al Registre de la propietat una prevaloració de l'operació.

Despeses variables en la compra d'un habitatge

 • Taxació. Se sol·licita si es demana un préstec hipotecari. El seu preu varia en funció dels metres quadrats i de les característiques de l'habitatge.
 • Gestoria. Si se sol·licita un préstec hipotecari, pot ser necessària la intervenció d'una gestoria, el cost de la qual és variable en funció de les gestions que faci.
 • Verificació registral.
 • Comissions d'obertura o de subrogació.

Despeses específiques en la compra d'un habitatge nou

 • IVA. La compravenda d'un habitatge nou està subjecta al pagament de l'IVA, que per a aquest tipus de transaccions és del 10% de l'import total de la contraprestació satisfeta. Per als habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública efectuats pels seus promotors, l'IVA és del 4%.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Despeses específiques en la compra d'un habitatge de segona mà

 • Impost de transmissió de patrimoni (ITP). Varia d'una comunitat autònoma a una altra, però la mitjana de l'ITP és del 8% sobre el valor real de l'immoble.

Com es pot comprovar, la gran diferència entre comprar una casa de primera mà o una de segona resideix en el tipus d'impost que es paga. Així, en un primer moment pot resultar més econòmic comprar-ne una de segona mà, ja que en la majoria de comunitats autònomes aquest impost és inferior al 10% de l'IVA que comporta la compra d'un habitatge nou.

Però si s'ha optat per comprar una casa de segona mà, encara quedarien per afrontar les despeses de la reforma, cosa que incrementaria la quantitat final que s'ha desemborsat per l'habitatge.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
 • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
 • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.