Tarifes

Tarifes de comissions, condicions i despeses repercutibles a clients

Per poder visualitzar correctament la informació anual facilitem la descàrrega gratuïta del programa Acrobat Reader.
 
Índex: En vigor des del 23.03.2011
 

(26 kb)-- 00-Condicions generals de la tarifa per a operacions en euros en el mercat nacional

(62 kB) -- 01 - Cobrament, devolució i reclamació d'efectes

(25 kB) -- 02 - Despeses de protest i declaració d'impagament d'efectes comercials

(36 kB) -- 03 - Negociació, compensació i devolució de xecs

(43 kB)-- 05 - Serveis de Pagament: Ordres d'entitats per a càrrec de domiciliacions, cessió de rebuts domiciliats i devolucions

(57 kB)-- 06 - Serveis de Pagament: Transferències i altres ordres de pagament (EEE). Pagament de nòmines

(40 kB) -- 08 - Preavals, avals i altres

(56 kB) -- 09 - Comptes i finançament

(51 kB)-- 10 - Serveis de Pagament: Comptes corrents i d'estalvi

(25 kB)-- 11 - Serveis de Pagament: Compte corrent de centralització de fons

(50 kB) -- 12 - Serveis de banca electrònica

(35 kB) -- 13 - Lísing

(34 kB) -- 15 - Xecs i altres documents de pagament garantits

(37 kB) -- 16 - Caixes de lloguer i custòdia d'altres dipòsits

(78 kB)-- 17 - Serveis de pagament: targetes de crèdit, targetes de dèbit, targetes prepagament i diners electrònics

(91 kB) -- 18 - Serveis prestats diversos

(91 kB) -- 20 - Operacions i serveis del mercat de valors

(36 kB) -- 21 - Factoring i Confirming BBVA

(46 kB)-- 22 - Serveis de Pagament: Serveis Agrupats - Comptes Clars

(43 kB)-- 23 - Serveis de Pagament: Serveis Agrupats - Negocis

(26 kB) -- 24 - Dipòsits a termini

(27 kB) -- 50 - Condicions generals de la tarifa per a operacions en moneda estrangera

(37 kB) -- 51 - Preavals, avals i altres garanties, sobre estranger

(35 kB)-- 52 - Crèdits documentaris emesos per importacions o interiors i stand by

(36 kB) -- 54 - Remeses simples i documentàries preses en negociació o gestió de cobrament en moneda estrangera

(40 kB)-- 55 - Crèdits documentaris rebuts per exportacions o interiors i stand-by

(26 kB) -- 56 - Préstecs financers i finançaments en divises

(25 kB) -- 57 - Operacions amb bitllets estrangers i divises

(24 kB) -- 59 - Operacions a termini de divises

(24 kB) -- 60 - Opcions sobre divises

(23 kB) -- 61 - Domiciliacions i tramitacions diverses en moneda estrangera

(28 kB) -- 62 - Despeses de gestió i informació en moneda estrangera

(23 kB) -- 63 - Operacions de compensació en moneda estrangera

(26 kB)-- 64 - Serveis de Pagament: Comptes en moneda estrangera

(56 kB) -- 65 - Comptes de crèdit, préstecs, efectes financers, excedits en compte de crèdit i bestretes sobre efectes o certificacions en moneda estrangera

(24 kB) -- 66 - Mercat de futurs (en divisa)

(49 kB)-- 67 - Serveis de Pagament: Transferències amb l'exterior exclòs (EEE) i transferències en moneda estrangera en el mercat interior.

(30 kB) -- 68 - Xecs i Travellers' Cheques en moneda estrangera