Simulador de subrogació d'hipoteca

Respon a aquestes preguntes per poder utilitzar la calculadora de subrogació i fer la teva simulació de canvi d'hipoteca a BBVA.

Necessites més informació?

Per calcular la subrogació d'una hipoteca d'un altre banc a BBVA, cal:

  • Seleccionar el tipus d'hipoteca (fixa o variable).
  • Indicar el diferencial que té la hipoteca actual.
  • Incloure la quantitat que queda per pagar de la hipoteca que es vol subrogar, així com les quotes pendents.
  • Seleccionar els titulars de la hipoteca de la qual es calcularà la subrogació.
  • Afegir els ingressos mensuals del/s titular/s de la hipoteca.