Alguns que et poden sorgir

Per obtenir la màxima bonificació del tipus d'interès de la hipoteca, és necessari tenir els següents productes:

  • Domiciliar de forma ininterrompuda la nòmina (mín. 600 €) pensió (mín. 300 €), atur o autònoms a BBVA.
  • Assegurança de la llar:
    Tenir contractada, vigent i al corrent de pagament l'Assegurança Multirisc Llar de BBVA Allianz Seguros.
  • Assegurança d'amortització de préstec:
    Tenir contractat, vigent i al corrent de pagament l'assegurança d'amortització de préstec amb BBVA Seguros que cobreixi almenys la meitat de l'import del teu préstec hipotecari. Si aquest 50,00% supera els 150.000 €, n'hi ha prou amb aquesta quantitat.

Cada 6 mesos es revisarà si mantens els ingressos i les assegurances segueixen contractades, vigents i al corrent de pagament. Si no és així, s'aplicarà el tipus d'interès pactat sense bonificació.