Tauler d'anuncis

Es va publicar el Codi de Bones Pràctiques en relació amb les línies d'avals ICO mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'11 de maig de 2021, pel qual s'aprova el Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.  


Disposes de més informació de les mesures incloses al Codi de bones pràctiques al document següent.


Addicionalment, podràs trobar més informació sobre totes les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial aquí

A partir del dia 1 de gener de 2021, com a conseqüència de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit):

- Les transferències emeses i rebudes en EUR amb aquest país tindran les mateixes comissions que les transferències de fora de l'Espai Econòmic Europeu.

- Els càrrecs SEPA emesos amb destinació al Regne Unit han d'indicar l'adreça del deutor, ja que és un requisit imposat per les autoritats britàniques. 

Quan un emissor de càrrecs SEPA enviï càrrecs al Regne Unit, ha d'emplenar el camp "Adreça del deutor", ja que si no el càrrec serà rebutjat. Per a la resta de càrrecs SEPA amb destinació a qualsevol altre país SEPA, aquest camp continua sense ser obligatori com fins ara.

- Les transferències amb destinació al Regne Unit han d'incloure l'adreça de l'ordenant; en cas contrari, la transferència podria ser rebutjada.

Informació contractual

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres amb delegació (Carteres Banca Privada) vigent a aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades.

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de patrimonis vigent a aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades.  

Consulta la versió 2/2016 del contracte tipus de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions i del contracte d'assessorament en matèria d'inversions, als quals hem incorporat, per a la teva informació, entre d'altres, les modificacions contractuals derivades de l'entrada en vigor de la normativa MiFID II. Aquestes versions no són les que BBVA signa actualment amb els seus clients.

Consulteu el contracte de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions.

Consulteu el contracte d'assessorament en matèria d'inversions.

Tipus d'interès i comissions

Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits en comptes de dipòsit i excedits tàcits en comptes de crèdit.

Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques.

Condicions de serveis telemàtics i banca per internet.

Informació relativa a la contractació de Comptes de Pagament Bàsic i accés a gratuïtat del Compte.

Per a més informació sobre el Compte de Pagament Bàsic consulta aquí.

Informació relativa als documents informatius de comissions de comptes.

Pots consultar aquí la llista de serveis més representatius associats a un compte.

Informació relativa a clàusules terra.

Per a més informació sobre clàusules terra consulta aquí.

Document Informatiu RDL 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Document informatiu.

Servei de Trasllat de Comptes de Pagament.

Per a més informació sobre el Servei de Trasllat de Comptes de Pagament consulta aquí.