Tauler d'anuncis

Informació relativa a la contractació de Comptes de Pagament Bàsic i accés a gratuïtat del Compte.

Pots consultar més informació sobre el Compte de Pagament Bàsic.

Document Informatiu RDL 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Document informatiu.

Índex de documentació d'entrega preceptiva (IDEP) per a préstecs amb garantia hipotecària sobre un habitatge (Comunitat Autònoma d'Andalusia).

Document informatiu

Tipus d'interès i comissions

Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits en comptes de dipòsit i excedits tàcits en comptes de crèdit.

Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques.

Informació sobre tipus de canvi i comissions aplicables a les operacions amb bitllets estrangers i divises.

Informació relativa a clàusules terra.

Pots consultar més informació sobre clàusules terra.

De conformitat amb la normativa del Fons de Garantia de Dipòsits, existeix una doble cobertura, una per a dipòsits i una altra per a valors. En ambdós casos, l'import de la garantia és d'un màxim de 100.000 €.

Fons de garantia de dipòsits

Es va publicar el Codi de Bones Pràctiques en relació amb les línies d'avals ICO mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'11 de maig de 2021, pel qual s'aprova el Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Disposes de més informació de les mesures incloses al Codi de bones pràctiques al document següent.

A més, podràs trobar més informació sobre totes les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial

Servei de Trasllat de Comptes de Pagament.

Pots consultar més informació sobre el Servei de Trasllat de Comptes de Pagament.