Tauler d'anuncis

Informació contractual

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres amb delegació (Carteres Banca Privada) vigent a aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades.

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de patrimonis vigent a aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades.  

Consulta la versió 2/2016 del contracte tipus de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions i del contracte d'assessorament en matèria d'inversions, als quals hem incorporat, per a la teva informació, entre d'altres, les modificacions contractuals derivades de l'entrada en vigor de la normativa MiFID II. Les versions anteriors no són les que BBVA signa actualment amb els seus clients. 

Consulteu el contracte de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions.

Consulteu el contracte d'assessorament en matèria d'inversions.

Tipus d'interès i comissions

Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits en comptes de dipòsit i excedits tàcits en comptes de crèdit.

Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques.

Condicions de serveis telemàtics i banca per internet.

Informació relativa a la contractació de Comptes de Pagament Bàsic i accés a gratuïtat del Compte.

Per a més informació sobre el Compte de Pagament Bàsic consulta aquí.

Informació relativa als documents informatius de comissions de comptes.

Pots consultar aquí la llista de serveis més representatius associats a un compte.

Informació relativa a clàusules terra.

Per a més informació sobre clàusules terra consulta aquí.

Document Informatiu RDL 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Document informatiu.

Servei de Trasllat de Comptes de Pagament.

Per a més informació sobre el Servei de Trasllat de Comptes de Pagament consulta aquí.