Simulador de préstec comunitats de propietaris

Informació legal

Finançament subjecte a aprovació per BBVA.

Les simulacions efectuades per la calculadora del Banc a partir de les dades incloses pel client/usuari tenen un caràcter merament informatiu, per la qual cosa no constitueixen una oferta ni una recomanació de BBVA per a la contractació del producte indicat, ni cap compromís per part de BBVA per a la seva concessió, ni tampoc del client/usuari que utilitzi el simulador per a la seva sol·licitud o contractació.

La informació continguda en el simulador no substitueix ni modifica la continguda en la documentació precontractual i contractual corresponent a una sol·licitud de finançament. En particular, BBVA facilitarà al client/usuari els documents establerts per la normativa aplicable.

La quota es carregarà al compte que la comunitat de propietaris tingui a BBVA.

Per a finançaments d'imports o terminis superiors, així com per la possibilitat d'incloure un període de carència en el finançament, consulta-ho a un gestor a la teva oficina més pròxima.