Serveis de pagament

T'oferim informació sobre els serveis de pagament regulats pel Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.

PSD2 és una directiva europea que regula els serveis de pagament en el mercat interior. La nova regulació comporta canvis fonamentals a la indústria, entre d'altres, suposa que les entitats de pagament tinguin accés als serveis de comptes de pagament de les entitats de crèdit de forma objectiva, no discriminatòria i proporcionada. Aquest accés ha de ser prou ampli per permetre que les entitats de pagament prestin serveis de pagament sense obstacles i amb eficiència. Això suposa que els bancs han de permetre a tercers proveïdors de serveis de pagament (TPP) accedir a la seva infraestructura per tal d'iniciar pagaments en nom dels clients o prestar-los un servei d'informació de comptes (amb autorització prèvia del titular del compte). BBVA és una de les primeres entitats de crèdit que ofereix una plataforma i els seus serveis a través d'API per oferir els serveis següents:

  • Servei d'iniciació de pagament, que permet a l'entitat de pagament iniciar una ordre de pagament, a petició de l'usuari del servei de pagament, pel que fa a un compte de pagament obert a BBVA.
  • Servei d'informació sobre comptes, la finalitat del qual consisteix a facilitar informació agregada sobre un o diversos comptes de pagament de què és titular l'usuari del servei de pagament bé a BBVA, o bé a BBVA i altres proveïdors de serveis de pagament.
  • Confirmació de fons. BBVA, amb prèvia sol·licitud d'un proveïdor de serveis de pagament que emeti instruments de pagament basats en targetes, confirmarà immediatament la disponibilitat de fons al compte de pagament de l'ordenant per a l'execució d'una operació de pagament basada en una targeta, sempre que aquest hagi donat consentiment exprés a BBVA.

En tots els casos cal el consentiment dels clients (empreses i particulars) i la seva prèvia autenticació per part del banc, així com que es pugui accedir als comptes en línia.

Els TPP han de complir amb els requisits de registre, autorització i supervisió per part de les autoritats competents indicades a la Llei.

Si ets un TPP registrat i autoritzat, pots accedir a les nostres API, especificacions tècniques i entorn de proves en aquest enllaç https://market.apis-i.redsys.es/psd2/xs2a/nodos/BBVA. També podràs resoldre els dubtes o incidències que hi hagi durant el procés de configuració tècnica en aquest telèfon les 24 hores del dia: 91 728 23 21 o via correu electrònic psd2.sandbox.soporte@redsys.es.

Els TPP tindran habilitat a BBVA un servei d'atenció telefònica al telèfon 91 991 59 35 per a les tipologies de trucades següents:

  • Incidències tècniques que no hagin pogut resoldre en el procés de configuració.
  • Prevenció del frau.
  • Reclamacions o disputes.
  • Queixes.

Tot seguit es publiquen les estadístiques trimestrals sobre la disponibilitat i el rendiment de les API i de la interfície utilitzada pels seus usuaris de serveis de pagament.

Informació trimestral de l'1 de gener al 31 de març

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. no té l'obligació de tenir un mecanisme de contingència per a la seva interfície específica, ja que el Banc d'Espanya l'ha eximit d'aquesta obligació perquè ha verificat que les API de BBVA compleixen els requisits necessaris.

Circular 1/2015, de 24 de març, del Banc d'Espanya als proveïdors de serveis de pagament, sobre informació de les taxes de descompte i d'intercanvi percebudes.

(280 kB)-- Circular 1/2015

Taxa de descompte

Informació sobre la taxa de descompte que es percep cada trimestre indicat a l'entitat BBVA.

Informació sobre la taxa de descompte que es percep cada trimestre indicat a l'entitat Catalunya Caixa.

Taxa d'intercanvi

Informació sobre la taxa d'intercanvi percebuda en cada trimestre indicat entitat BBVA.

Informació sobre la taxa d'intercanvi que es percep cada trimestre indicat a l'entitat Catalunya Caixa.

Informació sobre la taxa d'intercanvi que es percep cada trimestre indicat a l'entitat Unoe Bank.