Accessibilitat

Símbol Internacional d'Accessibilitat

BBVA té una política de responsabilitat social corporativa orientada a generar un impacte positiu en la societat i busca que ningú quedi enrere mitjançant el propòsit de posar a l'abast de tothom les oportunitats d'aquesta nova era.

El nostre compromís amb l'accessibilitat i el disseny universal ens ha portat a impulsar nombroses iniciatives per eliminar qualsevol barrera d'accessibilitat que puguin trobar els usuaris.

Segell ILUNION d'accessibilitat: banca online mòbil BBVA

Ilunion ha certificat amb el seu segell Ilunion d'Accessibilitat el treball efectuat en l'eliminació de les barreres en la nostra banca en línia de particulars, tant en la versió web com en l'aplicació mòbil.

Banca online, aplicació mòbil i web

L'accessibilitat i disseny universal dels nostres canals digitals és fonamental per aconseguir aquest propòsit i afavoreix la inclusió financera. Per això, a BBVA estem treballant activament per assolir el nivell òptim d'accessibilitat d'acord amb les pautes WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), nivell AA.

  • Volem eliminar qualsevol barrera d'accessibilitat que puguin trobar els usuaris, per la qual cosa hem incorporat als nostres processos de treball l'enfocament necessari per aconseguir-ho:
  • Navegació per teclat o amb l'ús d'ajudes tècniques com lectors de pantalla.
  • Contrastos de color segons les ràtios definides en l'estàndard.
  • Ús i coherència d'encapçalaments, botons i enllaços. Semàntica i aplicació de l'estàndard WAI-ARIA en els elements complexos d'interacció.
  • Pautes de llenguatge clar i comprensible.

Atès el gran volum de les nostres pàgines i funcionalitats, continuem treballant per assolir i mantenir els nivells d'accessibilitat en la majoria de les nostres operatives.

Caixer fàcil

Cada vegada són més els caixers de la nostra xarxa que es poden utilitzar amb una interfície simplificada i guiada per àudio.

Caixer d'alt contrast

Ja està disponible als nostres caixers la interfície d'alt contrast, que en facilita l'ús a persones amb baixa visió o en les condicions ambientals que ho requereixin.
Imatge de la funcionalitat d'alt contrast als caixers BBVA

Caixer sense contacte

Des de la nostra aplicació mòbil, pots fer una retirada de diners al caixer, i si vols, tindràs assistència auditiva amb el teu lector de pantalla en el moment de la retirada.

Llenguatge clar

Continuem treballant en els nostres contractes i fitxes de productes per fer-los més comprensibles. A més, cada vegada són més els documents PDF accessibles i utilitzables amb assistències tècniques com lectors de pantalla.

A BBVA creem oportunitats i volem posar-les a l'abast de tothom.