Accessibilitat

BBVA té una política de responsabilitat social corporativa orientada a generar un impacte positiu en la societat i busca que ningú quedi enrere mitjançant el propòsit de posar a l'abast de tothom les oportunitats d'aquesta nova era.

L'accessibilitat i disseny universal dels nostres canals digitals és fonamental per aconseguir aquest propòsit i afavoreix la inclusió financera. Per això, a BBVA treballem activament per assolir el nivell òptim d'accessibilitat segons les pautes WCAG 2.1 (Web Content Accesibility Guidelines), nivell AA, definides pel grup de treball WAI (Web Accesibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium).

Volem eliminar qualsevol barrera d'accessibilitat amb què puguin trobar-se els usuaris, tant del nostre web com de la nostra app, i per això hem incorporat als nostres processos de treball l'enfocament necessari per aconseguir-ho i ho hem aplicat en àmbits com els següents:

  • Contrastos de color segons les ràtios definides en l'estàndard.
  • Ús i coherència d'encapçalaments, botons i enllaços.
  • Semàntica i aplicació de l'estàndard WAI-ARIA en els elements complexos d'interacció.
  • Navegació per teclat o amb l'ús d'ajudes tècniques com lectors de pantalla.
  • Pautes de llenguatge clar i comprensible.

Atès el gran volum de les nostres pàgines i funcionalitats, continuem treballant per assolir i mantenir els nivells d'accessibilitat en la majoria de les nostres operatives.

A BBVA creem oportunitats i volem posar-les a l'abast de tothom.