Negoci responsable

Integritat, prudència i transparència.

Una nova banca

Fem Negoci Responsable i això implica dur a terme la nostra activitat diària posant les persones al centre.

Som conscients que hi ha moltes coses per millorar, però tenim clar que ser rendibles no passa per fer negoci de qualsevol manera.

Per això parlem de rendibilitat ajustada als principis d'integritat, prudència i transparència.

A Espanya, Negoci Responsable significa principalment:

  • Oferir solucions a totes les famílies amb dificultats en el pagament dels seus préstecs hipotecaris.
  • Donar suport a la generació d'ocupació i creixement de l'economia espanyola, fonamentalment a través del recolzament a la petita i mitjana empresa
  • Tenir una relació amb els clients basada en la claredat i la transparència.

Fondo Social Vivienda

BBVA forma part de les entitats que signen el conveni per a la constitució del Fons Social d'Habitatge, destinat a facilitar l'accés a un habitatge a les persones que estiguin en situació de necessitat o risc social a causa d'un desallotjament. 

Tots aquests habitatges s'ofereixen en lloguer social, a preus que oscil·la entre els 150 i els 400 euros mensuals, amb un límit màxim del 30% dels ingressos nets totals de la unitat familiar.

Poden beneficiar-se del Fons Social d'Habitatge totes les persones que hagin estat desallotjats del seu habitatge habitual a partir del 31 de desembre de 2007. Pots consultar aquí tots els requisits i la documentació necessaris i baixar-te el formulari de sol·licitud.

BBVA s'adhereix a la renovació del Fons Social d'Habitatge el 2024 amb una aportació de 250 habitatges a tot Espanya.

Si vols més informació o tens algun dubte, truca'ns al 900 812 532, de dilluns a diumenge des de les 8 h fins a les 22 h.

Comunicat sobre mesures pel COVID-19 per al Fons Social d'Habitatges

Consulta les mesures sobre l'ajornament del pagament del lloguer per a les famílies que viuen en cases del Fons Social d'Habitatges (FSH)

Més informació

Preguntes freqüents

Què és el Fons Social d'Habitatge?

És un conveni per ajudar les persones que estiguin en situació de necessitat a accedir a un habitatge de lloguer social.

Qui pot sol·licitar un habitatge del Fons Social?

Qualsevol persona que hagi patit un desallotjament posterior al 31 de desembre de 2007 i que es trobi en una situació de necessitat o de risc social. 

Quin preu tenen aquests lloguers socials?

Des de 150 fins a 400 € al mes, amb un límit màxim del 30% dels ingressos nets totals de la unitat familiar. 

Com contribueix BBVA al Fons Social d'Habitatge?

BBVA s'adhereix a la renovació del Fons Social d'Habitatge el 2024 amb una aportació de 250 habitatges a tot Espanya.

Codi de bones pràctiques

BBVA es va adherir al Codi de Bones Pràctiques establert pel Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i a les modificacions introduïdes per la Llei 1/2013, de 14 de maig i pel Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer.

L'objectiu és procurar la reestructuració viable del deute hipotecari als titulars de contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària sobre el seu habitatge habitual que pateixen dificultats extraordinàries per fer front al seu pagament, pel fet de trobar-se situats en el «llindar d'exclusió». 

Pots consultar el document informatiu elaborat per l'entitat, que conté un resum de les mesures de protecció regulades en el Reial decret llei, amb la finalitat de facilitar als seus clients la comprensió d'aquestes mesures, els requisits necessaris per accedir-hi i la documentació necessària per acreditar aquests requisits. 

Si vols més informació o tens algun dubte, posa't en contacte amb el teu gestor o truca a Línia BBVA.

Document informatiu