Simulador de préstecs personals: calcula el teu préstec en línia

Descobreix el simulador de préstecs de BBVA.

A BBVA posem al teu abast el finançament que necessites. Amb el nostre simulador de préstecs, podràs triar l'import i el termini de devolució, calcular la quota del préstec i conèixer els interessos.

També podràs fer el càlcul de la quota del préstec mensual i dels interessos del préstec, així com obtenir informació sobre els tipus d'interès TIN i TAE i el total de comissions que suposarà de cara a conèixer l'import total que hauràs de tornar

Recorda que la informació obtinguda de la simulació dels interessos per al préstec no constitueix una oferta, és merament informativa per a l'exemple proposat.

Condicions Préstec Personal Online per a clients

  • Amb la nòmina o pensió domiciliada a BBVA el preu serà: 7,20% TIN fix (TAE 8,27%)
  • Sense nòmina ni pensió domiciliada a BBVA: 8,20% TIN fix (TAE 9,36%).
  • Import: des de 3.000 € fins a 75.000 €. Termini: des de 2 anys fins a 8 anys. Pagament de la quota mensual: l'últim dia de cada mes.

Exemple amb nòmina o pensió domiciliada a BBVA per a un import de 10.000 € a 96 mesos (8 anys). 7,20% TIN, 8,27% TAE. Quota mensual constant: 137,33 €. Comissió d'obertura sobre l'import prestat (2,30%): 230 €. Despeses de correu: 0,65 € mensuals. Import total carregat: 13.476,67 €.

Exemple sense nòmina ni pensió domiciliada a BBVA per a un import de 10.000 € a 96 mesos (8 anys). 8,20% TIN, 9,36% TAE. Quota mensual constant: 142,39 €. Comissió d'obertura (2,30%): 230 €. Despeses de correu: 0,65 € mensuals. Import total carregat: 13.961,23 €. Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial sobre l'import pendent de cancel·lar: 0,50% si el termini pendent de pagament no supera els 12 mesos i 1% si el supera.

Oferta vàlida fins al 30 de novembre de 2020. Finançament subjecte a prèvia aprovació de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Condicions Préstec Ràpid per a clients nous

  • Amb la nòmina o pensió domiciliada a BBVA el preu serà: 7,20% TIN fix (7,57% TAE).
  • Sense nòmina ni pensió domiciliada a BBVA: 8,20% TIN fix (8,64% TAE).
  • Import: des de 3.000 € fins a 20.000 €. Termini: des de 2 anys fins a 8 anys. Pagament de la quota mensual: l'últim dia de cada mes.

Exemple amb nòmina o pensió domiciliada a BBVA per a un import de 10.000 € a 96 mesos. 7,20% TIN, 7,57% TAE. Quota mensual constant: 137,33 €. Comissió d'obertura sobre l'import prestat: 0 €. Oferta vàlida fins al 31/12/2020. Despeses de correu: 0,65 € mensuals. Import total carregat: 13.246,67 €. Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial sobre l'import pendent de cancel·lar: 0,50% si el termini pendent de pagament no supera els 12 mesos i 1% si el supera.

Exemple sense nòmina ni pensió domiciliada a BBVA per a un import de 10.000 € a 96 mesos. 8,20% TIN, 8,64% TAE. Quota mensual constant: 142,39 €. Comissió d'obertura sobre l'import prestat: 0 €. Oferta vàlida fins al 31/12/2020. Despeses de correu: 0,65 € mensuals. Import total carregat: 13.731,23 €. Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial sobre l'import pendent de cancel·lar: 0,50% si el termini pendent de pagament no supera els 12 mesos i 1% si el supera.

Finançament subjecte a prèvia aprovació de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.