Simulador de plans de pensions

Calcula la teva pensió pública, planifica les aportacions a un pla de pensions i descobreix el teu estalvi fiscal.

Calcula el que vols aportar al teu pla de pensions

Aquest simulador de pensions és molt útil per planificar les aportacions dels plans de pensions i gaudir d'un bon futur. Es poden seleccionar diversos productes adaptats a cada perfil i a cada horitzó temporal de jubilació.

També permet estimar la quantia de les aportacions i calcular l'estalvi fiscal obtingut per aquesta aportació durant el primer any; com més s'aporta, més s'estalvia en la propera declaració de la renda. Amb això es pot calcular la pensió de jubilació.

Cal tenir en compte que l'import de les aportacions que facis al teu pla de pensions ha de ser de fins a la més petita de les quantitats següents: 8.000 euros o el 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques. I no es podran fer aportacions per damunt d'aquestes quantitats.

Finalment, aquest simulador ajuda a calcular el nivell d'ingressos que una persona gaudirà quan arribi a la jubilació gràcies al càlcul de la pensió (suma de la pensió de la Seguretat Social més una renda vitalícia o una renda financera estimada de l'estalvi acumulat al pla de pensions o EPSV).