Documentació necessària per sol·licitar una hipoteca

Repassem els documents més habituals que se sol·liciten en demanar una hipoteca
Un dels passos més importants a l'hora de demanar una hipoteca és lliurar la documentació que sol·licita el banc. No és un procés intranscendent ja que un préstec hipotecari pot vincular el client i l'entitat bancària per un període mitjà de 20 anys, per la qual cosa el futur client necessita demostrar la seva solvència econòmica actual i futura. Vegem amb deteniment quin tipus de documentació se sol·licita més habitualment quan es vol contractar un préstec hipotecari.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Documentació general (independentment de la situació laboral)

 • Número d'identificació fiscal (NIF) o, en cas de ser estranger, número d'identificació d'estranger (NIE) o passaport.
 • Contracte de senyal o d'arres, en cas que ja s'hagi signat.
 • CIRBE.
 • Declaració de l'IRPF de l'últim any.
 • Escriptures de cada propietat immoble que es tingui.
 • Contracte d'arrendament si el domicili actual del sol·licitant és llogat, i últims rebuts del lloguer. Vida laboral actualitzada.
 • Extractes bancaris recents.

Documentació requerida al treballador per compte d'altri

 • Contracte laboral, ja sigui definit o indefinit.
 • Com a mínim les nòmines dels últims tres mesos.
 • Justificació d'ingressos addicionals al de la nòmina, en cas de tenir-ne.
 • Rebuts de préstecs que actualment tinguem contractats, si n'hi ha.

Documentació requerida al treballador per compte propi

 • Declaració anual de l'IVA.
 • Pagaments trimestrals de l'IVA de l’any actual.
 • Declaració anual de l'IRPF, així com la fraccionada.
 • Últims rebuts del pagament de la Seguretat Social.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Documentació requerida per a societats

 • Impost de societats de l'exercici anterior, en cas d'haver-lo presentat.
 • Declaracions d'impostos de l’any actual – IVA i impost de societats fraccionat.
 • Balanç actualitzat de la situació econòmica de l'empresa.

Documentació addicional

Més enllà de la documentació detallada, cada entitat bancària pot sol·licitar algun document addicional de garantia depenent dels seus criteris de risc i del perfil del demandant del préstec hipotecari.

Sol·licitar una hipoteca és un procés que requereix temps; lliurar completa i actualitzada tota la documentació requerida és important per agilitzar els temps.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
 • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
 • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.