Planificación patrimonial

Área especializada na planificación do teu patrimonio

 • Planificación de estruturas patrimoniais.
 • Información fiscal. 
 • Maximización de rendibilidades.

Modelo de xestión

 • Pomos á túa disposición unha área especializada na planificación do teu patrimonio co obxectivo de axudarche a alcanzar a estrutura patrimonial que mellor se adapte ás túas necesidades. A través da área de Planificación Patrimonial ofrecémosche as seguintes posibilidades:

  • Planificación de estruturas: axudámoste a organizares o teu patrimonio da forma máis eficiente para optimizar o tratamento fiscal derivado da obtención de rendas (IRPF / imposto sobre sociedades), do mantemento do teu patrimonio (imposto sobre o patrimonio) e da transmisión deste á seguinte xeración (imposto sobre sucesións e doazóns), sempre segundo a normativa vixente en cada momento.
  • Maximización de rendibilidades: buscamos as alternativas óptimas desde un punto de vista fiscal. 
  • Información fiscal: información sobre cuestións de índole fiscal que se lle presenten en relación coa xestión de todo o seu patrimonio, dentro e fóra do Grupo BBVA, tanto financeiro como non financeiro (inmobiliario, empresarial…). Para iso, utilizamos reunións “ad hoc”, o Boletín Fiscal da Banca Privada do BBVA, notas informativas, así como eventos organizados para informar sobre cuestións xurídicas tributarias de especial interese.

Empresa familiar

 • Cando formen parte do teu patrimonio accións ou participacións de empresas de carácter familiar, informámoste dos beneficios fiscais que podes obter (exención das accións ou participacións no imposto sobre o patrimonio e bonificación no imposto sobre sucesións e doazóns).

Transmisión de patrimonio

 • Tamén podemos resolver as dúbidas que che poidan xurdir coas distintas formas de levar a cabo a transmisión do patrimonio á seguinte xeración, vía sucesión ou mediante a realización de doazóns. Para iso, informámoste das posibilidades que ofrece a normativa en vigor en cada momento e distinguimos a que poderiamos denominar fase de preparación sucesoria da fase posterior, na que se fará efectiva a transmisión do patrimonio.

  Ademais, dispomos duns procedementos internos especiais para a tramitación das testamentarías dos nosos clientes de banca privada do BBVA.