Planificación patrimonial

Empresa familiar

  • Cando formen parte do teu patrimonio accións ou participacións de empresas de carácter familiar, informámoste dos beneficios fiscais que podes obter (exención das accións ou participacións no imposto sobre o patrimonio e bonificación no imposto sobre sucesións e doazóns).

Transmisión de patrimonio

  • Tamén podemos resolver as dúbidas que che poidan xurdir coas distintas formas de levar a cabo a transmisión do patrimonio á seguinte xeración, vía sucesión ou mediante a realización de doazóns. Para iso, informámoste das posibilidades que ofrece a normativa en vigor en cada momento e distinguimos a que poderiamos denominar fase de preparación sucesoria da fase posterior, na que se fará efectiva a transmisión do patrimonio.

    Ademais, dispomos duns procedementos internos especiais para a tramitación das testamentarías dos nosos clientes de banca privada do BBVA.

Toda a información fiscal ao teu alcance

Consulta a información fiscal que necesites

Consulta as novidades fiscais

Coñece os nosos expertos

Elena Goncer

Planificación patrimonial. Banca Privada do BBVA.

Jesús Muñoz

Planificación patrimonial. Banca Privada do BBVA.
Para ter en conta:

O contido desta sección é simplemente informativo e non presupón asesoramento fiscal ou xurídico.