Planificación patrimonial

Centrados nunha boa planificación do teu patrimonio

  • Estruturas patrimoniais.
  • Fiscalidade.
  • Maximización de rendibilidades.

Empresa familiar

  • Cando formen parte do teu patrimonio accións ou participacións de empresas de carácter familiar, informámoste dos beneficios fiscais que podes obter (exención das accións ou participacións no imposto sobre o patrimonio e bonificación no imposto sobre sucesións e doazóns).

Transmisión de patrimonio

  • Tamén podemos resolver as dúbidas que che poidan xurdir coas distintas formas de levar a cabo a transmisión do patrimonio á seguinte xeración, vía sucesión ou mediante a realización de doazóns. Para iso, informámoste das posibilidades que ofrece a normativa en vigor en cada momento e distinguimos a que poderiamos denominar fase de preparación sucesoria da fase posterior, na que se fará efectiva a transmisión do patrimonio.

    Ademais, dispomos duns procedementos internos especiais para a tramitación das testamentarías dos nosos clientes de banca privada do BBVA.

Toda a información fiscal ao teu alcance

Consulta a información fiscal que necesites

Consulta as novidades fiscais

Para ter en conta:

O contido desta sección é simplemente informativo e non presupón asesoramento fiscal ou xurídico.